Rząd chce przyjąć nowelę ws. przyszłorocznej waloryzacji emerytur, rent w IV kw.

269

emeryciRząd chce w IV kw. przyjąć nowelę ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), zakładającą podniesienie najniższej emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do 1,25 tys. zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do 937,5 zł. Wszystkie emerytury i renty zostaną podniesione wskaźnikiem waloryzacji, nie mniej niż o 50 zł, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

„W 2021 r., analogicznie jak w poprzednich latach, proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji, polegającą na:
– podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:
– 1250 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,
– 937,50 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
– zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 50 zł” – czytamy w uzasadnieniu.

Zgodnie z projektowaną regulacją wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji, z gwarantowaną kwotą podwyżki 50 zł.

Planowane jest też wprowadzenie przepisu na wypadek, gdyby okazało się, że rzeczywisty wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych (który znany będzie dopiero w lutym 2021 r.) będzie wyższy od wskaźnika 104,16% zapewniającego kwotę podwyżki waloryzacyjnej na poziomie 50 zł w odniesieniu do najniższych świadczeń. Wówczas waloryzacji świadczeń w 2021 r. dokona się w oparciu o rzeczywisty wskaźnik waloryzacji, określony w art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podano także.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments