Ryzyko kredytowe – czym jest? Co na nie wpływa?

Pusty portfel

Każda pożyczka jest niezmiennie związana z ryzykiem kredytowym. Nawet jeśli w danym momencie stać nas na jego spłacanie i mamy wiarygodną historię, to trzeba liczyć się z tym, że zawsze istnieje ryzyko niewypłacalności. Życie jest nieprzewidywalne i szczególnie przy zobowiązaniach wieloletnich warto pamiętać o tym, że można stracić pracę, zachorować czy też może się zdarzyć wypadek i nie będziemy mogli dalej spłacać rat.

Istnieje również coś takiego jak ryzyko stopy procentowej. W każdej umowie określa się zmienne warunki związane z oprocentowaniem. Może się okazać, że na skutek zmian gospodarczych stopy będą rosły lub spadały, a to zawsze przekłada się na wysokość rat. I dlatego ocena ryzyka kredytowego jest dla banku szczególnie istotna.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Trzeba pamiętać także, że istnieje też ryzyko kredytowe banku lub instytucji, która udziela pożyczki. Z zasady przecież na terminowych spłatach zobowiązania opiera się ich działalność. Banków również dotyczą problemy, które wpływają na generowane dochody. Wskazuje się takie rodzaje ryzyka takie jak: rynkowe, operacyjne, niewypłacalności, stopy procentowej, kredytowe. Jak widać, jest ich całkiem dużo, a każdy z nich może wpływać na płynność finansową i generować mogą straty. Dlatego właśnie coraz częściej wdraża się skuteczne zarządzanie ryzykiem kredytowym i używa się tego pojęcia obok zdolności kredytowej, sprawdzania klientów w BIK-u czy też zbierania dokumentacji potwierdzającej dochody.

Jak wygląda ocena ryzyka kredytowego?

Wśród różnych czynników, jakie przydają się do oceny ryzyka kredytowego https://www.lowcakredytow.pl/czynniki-wplywajace-na-ryzyko-kredytowe-co-warto-o-nich-wiedziec/, warto  zwrócić uwagę na to, że w dużej części bazują one na analizowaniu, że klient okaże się niewypłacalny i nie będzie w stanie dotrzymać warunków zawartej umowy. A to przecież kolejne raty są najważniejszym dochodem instytucji finansowych. Im większe ryzyko straty, tym gorzej. Jeśli klient nie spłaca kredytu, bank po prostu traci.

W klasyfikacji wyodrębnia się ryzyko kredytowe łączne i pojedyncze. W tym drugim wariancie mowa jest o udzielaniu kredytów pojedynczym klientom. Jeśli jeden z nich nie będzie wywiązywać się ze zobowiązania, nie jest to wielką stratą dla banku. Bardzo często brak spłaty jest wynikiem wydarzeń, na które instytucja finansowa nie ma wpływu i nie można ich przewidzieć nawet przy bardzo precyzyjnych algorytmach, które służą ocenie ryzyka kredytowego.

Czym jest ryzyko kredytowe banku?

Innym przypadkiem będzie ryzyko łączne. Jest ono związane ze wszystkimi kredytami udzielanymi przez bank. Jeśli niewypłacalnych klientów jest wielu, to może dojść do niewypłacalności instytucji. Zdarzało się, że powodem niewywiązywania się klientów z umów były mało precyzyjne systemy oceny zdolności kredytowej. A to powoduje, że bank może udzielić kredytu zbyt wielu niewiarygodnym klientom, którzy nie będą spłacać zobowiązania w terminie. Banki decydują na ograniczanie ryzyka kredytowego na przykład poprzez wprowadzenie jeszcze bardziej restrykcyjnych zasad weryfikacji.

Analiza każdego wniosku kredytowego lowcakredytow.pl jest oparta więc na ocenie ryzyka. W ten sposób minimalizuje się prawdopodobieństwo tego, że zobowiązanie nie będzie spłacane w terminie. Oczywiście zawsze ryzyko stopy procentowej wiąże się z wyższymi ratami, a na zdarzenia losowe ma się bardzo ograniczony wpływ, ale ocena wysokości wynagrodzenia, stabilność zatrudnienia, ubezpieczenia na wypadek utraty pracy czy też sumiennie kalkulowana zdolność kredytowa sprawiają, że ryzyko operacyjne jest mniejsze. Z drugiej strony właśnie te wszystkie formalności sprawiają, że trudniej dostać kredyt w banku, dłużej czeka się na decyzję, a także można spodziewać się licznych obwarowań – dokumentów, zaświadczeń, wyciągów z konta.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments