RPP utrzymuje stopy na niezmienionym poziomie! Co dalej z kredytami hipotecznymi?

Udostępnij

W kolejnym odcinku Kawy z ekspertem kredytowym, Piotr Ochnio, CEO Profesjonalne Finanse omawia najistotniejsze wydarzenia z ostatniego tygodnia, takie jak zawieszenie możliwości kredytów ze zmienną stopą procentową przez ING oraz utrzymanie stóp na niezmienionym poziomie przez RPP.

ING zawiesza możliwość kredytów ze zmienną stopą procentową

ING Bank Śląski zawiesza oferowanie hipotek ze zmiennym oprocentowaniem. Do połowy 2023 roku bank ten nie będzie oferować hipotek opartych o wskaźnik WIBOR, lecz jedynie kredyty o stałej stopie. Później natomiast ING Bank Śląski wprowadzi kredyty oparte na wskaźniku WIRON.

Bank podał, że wstrzymanie sprzedaży kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem nastąpi już 17 grudnia. Klienci, którzy do tego czasu otrzymają formularz informacyjny z ofertą zmiennego oprocentowania, będą mogli składać wnioski kredytowe do końca bieżącego roku.

Obecnie w banku trwają prace z dostosowaniem systemów informatycznych, procedur wewnętrznych oraz wzorów umów do wprowadzenia kredytów hipotecznych z oprocentowaniem bazującym na stawce WIRON.

W komunikacie wyjaśniono, że ING Bank Śląski realizuje założenia “mapy drogowej” opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego dla procesu zastąpienia WIBOR-u przez WIRON.

Co z bieżącymi kredytami opartymi o stawkę WIBOR?

Zgodnie z tym dokumentem, w przypadku istniejącego portfela detalicznych produktów hipotecznych opartego o WIBOR, wersja na nowy wskaźnik nastąpi w 2025 roku.

Wówczas w klauzulach odsetkowych zastosowany będzie WIRON, powiększony o spread korygujący określony w planowanym rozporządzeniu Ministra Finansów, które wprowadzi nowy wskaźnik referencyjny do umów kredytowych.

RPP utrzymuje stopy na niezmienionym poziomie

Zgodnie z przewidywaniami ekonomistów, stopy procentowe zostały utrzymane przez Radę Polityki Pieniężnej na tym samym poziomie. Ekonomiści ostrzegają jednak, że w przyszłym roku inflacja będzie wciąż wysoka, a przez brak podwyżek stóp zostanie ona z nami na dłużej.

Co gorsza, obniżki stóp w najbliższych miesiącach też według ekspertów nie wchodzą w grę. Dopiero, według ekonomistów, do nieznacznych obniżek może dojść w drugiej połowie 2023 roku. Jednocześnie Rada Polityki Pieniężnej wciąż nie zamknęła sobie furtki do ewentualnych dalszych podwyżek stóp, gdyby były one konieczne.

Realizuje się zatem scenariusz, w którym rządzący, mając w perspektywie rok wyborczy, nie podejmują niepopularnych decyzji i prowadzą jednocześnie luźną politykę fiskalną.

Zapraszam do samodzielnego zapoznania się z całym nagraniem, znajduje się ono poniżej.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również