Rozwód za porozumieniem stron – przebieg i koszt rozwodu

Udostępnij

W sytuacji, w której małżonkowie wspólnie decydują się na zakończenie związku, najlepszą jest rozwód za porozumieniem stron. Takie rozwiązanie pozwala na najszybsze zakończenie małżeństwa, a to właśnie na tym zależy najbardziej partnerom, którzy zgodnie uznali trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Na czym polega rozwód za porozumieniem stron oraz jakie są jego konsekwencje? Dowiesz się w dalszej części poniższego artykułu.

Rozwód za porozumieniem stron – jak należy rozumieć to pojęcie?

Przede wszystkim należy już na wstępie zaznaczyć, że rozwiązanie to jest jedną z najprostszych i najszybszych możliwości zakończenia związku małżeńskiego. Uzyskanie takiej decyzji od sądu wymaga udowodnienia zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. W takim wypadku małżonkowie muszą być zgodni co do zakończenia związku i nie wyznaczać osoby winnej jego rozpadu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod linkiem: https://smadwokaci.pl/rozwod-za-porozumieniem-stron-ile-kosztuje.

Polskie prawo przewiduje również sytuację, w której jeden z małżonków, lub oboje przyznają się do winy za rozkład pożycia małżeńskiego. Wówczas nadal będzie możliwe orzeczenie rozwodu za porozumieniem stron i nie przedłuży to czasu postępowania.

Rozkład pożycia małżeńskiego – co oznacza?

Rozkład pożycia małżeńskiego jest niezbędną przesłanką do orzeczenia o rozwodzie, musimy być ona jednak zupełna i trwała. Zgodnie z prawem, między małżonkami ubiegającymi się o rozwód musi ustać więź uczuciowa, fizyczna i gospodarcza. Nie wystarczy zatem ustanie tylko jednej z wyżej wymienionych więzi, łączących dotychczas małżonków. Zdarza się również, że nawet pomimo ustania każdej z tych więzi sąd nie orzeknie rozwodu ze względu na okoliczności ich wystąpienia, takich jak choroba jednego z małżonków, bądź jego wyjazd za granicę w celach zarobkowych. Dokładne zasady orzekania rozwodów za porozumieniem stron oraz porady specjalistów znajdziesz na stronie: https://smadwokaci.pl/.

Rozkład pożycia małżeńskiego - sprawdź, co oznacza!

Na co należy zwrócić uwagę przy rozwodzie za porozumieniem stron?

Niezwykle istotne jest to, aby małżonkowie ubiegający się o rozwód za porozumieniem stron ustalili między sobą wszystkie szczegóły dotyczące zakończenia związku. Uzgodnienie kwestii takich jak podział majątku, czy opieki nad dziećmi znacznie usprawni przebieg postępowania. Małżonkowie mogą porozumiewać się bezpośrednio między sobą, ale również przez reprezentujących ich adwokatów.

Jaki jest koszt rozwodu za porozumieniem stron?

Kwota ta zależy od kilku czynników składających się na przebieg całego procesu. Opłaty sądowe za samo złożenie pozwu wynoszą 600 złotych, a w sytuacji złożenia zgodnego, obustronnego wniosku bez orzekania o winie, powód dostatnie od sądu zwrot w wysokości 450 złotych. Wówczas pozwany małżonek będzie musiał opłacić koszty rozwodu, wynoszące 150 złotych.

Do ostatecznej kwoty, którą zapłacimy za rozwód, należy doliczyć opłaty za negocjacje prowadzone przez pełnomocników, mediacje rozwodowe, wypełnienie dokumentów rozwodowych oraz usług radcy prawnego bądź adwokata, do którego się zgłosiliśmy.

W sytuacji, w której w sprawie rozwodowej dokonujemy podziału majątku, konieczne będzie uiszczenie dodatkowej opłaty. Jeśli małżonkowie będą ze sobą zgodni, wyniesie ona 300 złotych, a jeśli wystąpi między nimi spór, koszt ten wzrośnie do 1000 złotych. Trudno jest zatem określić jednoznaczny koszt rozwodu za porozumieniem stron, ponieważ może się on różnić w zależności od poszczególnych czynników.

Jakie zalety ma rozwód za porozumieniem stron?

Taka metoda zakończenia związku małżeńskiego pozwala przede wszystkim na:

  • skrócenie czasu oczekiwania na rozprawę,
  • krótsze postępowanie sądowe,
  • uniknięcie konfliktów i sporów między małżonkami,
  • zmniejszenie kosztów związanych z przeprowadzeniem procesu.

Najnowsze

Zobacz również