Rolnictwo węglowe — czym jest i na czym polega?

Udostępnij

Komunikat opublikowany przez Komisję Europejską w 2021 roku dotyczył koncepcji przywrócenia zrównoważonego obiegu węgla w przyrodzie, co oznacza wykorzystanie węgla w sposób bardziej zrównoważony. Jednak co ma z tym wspólnego rolnictwo? Czym jest rolnictwo węglowe?

Czym jest rolnictwo węglowe?

Rolnictwo węglowe to podejście do produkcji rolniczej, które koncentruje się na gromadzeniu węgla organicznego w glebie w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości gleby. Węgiel organiczny, który jest głównym składnikiem gleby, jest produktem fotosyntezy, czyli procesu, w którym rośliny wychwytują dwutlenek węgla (CO2) z atmosfery i przetwarzają go w substancje organiczne. Kiedy rośliny obumierają, ich resztki ulegają rozkładowi przez mikroorganizmy w glebie, uwalniając węgiel organiczny. W rolnictwie węglowym rolnicy stosują praktyki, które zwiększają gromadzenie węgla organicznego w glebie, takie jak uprawy roślinne, które pozostawiają resztki pożniwne na polu, uprawy wieloletnie, rotacja roślin, zielone nawozy i minimalne uprawy.

rolnictwo węglowe Węgiel organiczny w glebie ma pozytywny wpływ na środowisko i produkcję rolniczą na wiele sposobów. Po pierwsze gromadzenie węgla organicznego w glebie zapobiega uwalnianiu CO2 do atmosfery, co przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Ponadto gleba bogata w węgiel organiczny ma lepszą strukturę i zwiększoną zdolność do zatrzymywania wody i składników odżywczych, co sprzyja wzrostowi i zdrowiu roślin. Właściwości te mogą zwiększyć wydajność upraw i zmniejszyć potrzebę stosowania nawozów i pestycydów chemicznych, co zmniejsza wpływ rolnictwa na środowisko.

Rolnictwo węglowe może również przyczynić się do poprawy jakości życia rolników i zwiększenia ich zysków. Praktyki te mogą pomóc w zapobieganiu erozji gleby, zmniejszeniu potrzeby stosowania kosztownych nawozów chemicznych i zwiększeniu wydajności upraw, co może przyczynić się do zwiększenia produkcji żywności i zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich. Poza tym rolnictwo węglowe może odegrać kluczową rolę w walce ze zmianami klimatycznymi. Przyspieszenie gromadzenia węgla organicznego w glebie może przyczynić się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia wpływu rolnictwa na środowisko.

rolnictwo węglowe Mimo, że rolnictwo węglowe ma wiele korzyści dla środowiska i produkcji rolniczej, istnieją również wyzwania związane z jego wdrożeniem. Praktyki te wymagają znacznych nakładów pracy, czasu i kosztów, a niektóre z nich, takie jak rotacja roślin i uprawy wieloletnie, mogą wymagać zmian w gospodarce rolniczej i przystosowania się do nowych technologii.

Korzyści wynikające z rolnictwa węglowego

Jednym z głównych korzyści wynikających z rolnictwa węglowego jest poprawa jakości gleby. Dzięki zwiększeniu zawartości węgla organicznego w glebie poprawiają się jej właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne. Węgiel organiczny działa jako naturalne nawozy dla roślin, a także zwiększa retencję wody i poprawia strukturę gleby, co przekłada się na wyższą wydajność upraw. Zwiększenie zawartości węgla organicznego w glebie również przyczynia się do redukcji erozji gleby i zwiększenia jej zdolności do zatrzymywania wody, co może być szczególnie ważne w warunkach zmieniającego się klimatu.

rolnictwo węglowe Rolnictwo węglowe przyczynia się również do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Poprzez zwiększenie gromadzenia węgla organicznego w glebie, zmniejsza się emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Węgiel organiczny jest przechowywany w glebie na dłuższy czas, co oznacza, że gleba stanowi trwałe magazynowanie węgla. Według badań w Europie Środkowej i Wschodniej zwiększenie zawartości węgla organicznego w glebie o 0,1% rocznie może zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o około 10-20 milionów ton dwutlenku węgla rocznie.

Rolnictwo węglowe może również przynieść korzyści społeczne i ekonomiczne dla społeczności wiejskich. Poprawa jakości gleby i wydajności upraw przyczynia się do zwiększenia dochodów rolników i zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego. Ponadto praktyki związane z rolnictwem węglowym, takie jak uprawy wieloletnie i minimalna uprawa, mogą przyczynić się do zmniejszenia nakładów pracy i kosztów produkcji. Jednak czy to prawda, że rolnictwo węglowe może sprawić, że rolnicy zarobią podwójnie?

Możliwości podwójnego zarobku

Rolnicy, którzy zdecydują się wprowadzić praktyki pozwalające na zatrzymanie węgla w glebie, mogą na tym dodatkowo zarobić. Rolnicy, którzy zdecydują się wprowadzić rolnictwo węglowe, mogą liczyć na środki z Unii Europejskiej. Rolnik będzie sprzedawał tak zwany kredyt węglowy, którego wysokość będzie adekwatna do zatrzymanego w ziemi węgla. W wielu krajach dopłaty dla rolników, którzy zdecydowali się na rolnictwo węglowe, już istnieją.

Te praktyki mogą przynieść rolnikowi inne, długoterminowe korzyści. Służą one bowiem poprawie jakości i żyzności gleby, poprawie zasobności gleby w wodę i materię organiczną, czy też ograniczenie kosztów bezpośrednich produkcji. Jeśli do tego dołożymy zyski z kredytów węglowych oraz dotacje otrzymywane z ekoschematów w ramach nowej Wspólnej Polityki Rolnej, to może okazać się, że znacząco poprawi się kondycja finansowa gospodarstw rolnych – wyjaśnia w Tygodniku Rolnika Wielkopolska Izba Rolnicza.

Rolnictwo węglowe to sposób na bardziej ekologiczne podejście do uprawy roślin. Rolnicy, którzy decydują się na wprowadzenie rolnictwa węglowego, mogą liczyć na wiele korzyści, takich jak poprawa jakości gleby i lepsza jakość żywności.

Postawić na rolnictwo węglowe

Rolnictwo węglowe to podejście do produkcji rolniczej, które koncentruje się na gromadzeniu węgla organicznego w glebie w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości gleby. Rolnicy stosują praktyki, które zwiększają gromadzenie węgla organicznego w glebie, takie jak uprawy wieloletnie, rotacja roślin, zielone nawozy i minimalna uprawa. Węgiel organiczny w glebie ma pozytywny wpływ na środowisko i produkcję rolniczą, zapobiega uwalnianiu CO2 do atmosfery, poprawia strukturę gleby, zwiększa zdolność do zatrzymywania wody i składników odżywczych, co sprzyja wzrostowi i zdrowiu roślin. Rolnictwo węglowe może również przyczynić się do poprawy jakości życia rolników i zwiększenia ich zysków. Jednak wymaga znacznych nakładów pracy, czasu i kosztów, a niektóre z praktyk mogą wymagać zmian w gospodarce rolniczej i przystosowania się do nowych technologii. Rolnictwo węglowe może odegrać kluczową rolę w walce ze zmianami klimatycznymi.

rolnictwo węgloweOsoby, które zdecydują się wprowadzić rolnictwo węglowe, mogą na tym skorzystać. Przede wszystkim poprawi się jakość gleby oraz uprawianych na niej roślin. Poza tym rolnicy, którzy wprowadzą rolnictwo węglowe, mogą liczyć na środki z Unii Europejskiej w ramach tak zwanych kredytów węglowych.

Patrycja Grzebyk
Patrycja Grzebyk
Redaktorka Portfelu Polaka. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Śląskim. Specjalizuje się w tematyce społecznej, finansowej i prawnej.

Najnowsze

Zobacz również