Rodzaje faktoringu. Czym kierować się przy wyborze tej usługi finansowej?

Udostępnij

Sens faktoringu sprowadza się do tego, że firma faktoringowa wypłaca kwotę wynikającą z faktury z odroczonym terminem płatności, dzięki czemu klient od razu może obracać tymi środkami. Usługi faktoringowe są jednak zróżnicowane.

rodzaje faktoringuWyjaśniamy najważniejsze różnice i podpowiadamy, co powinna wziąć pod uwagę firma zainteresowana skorzystaniem z takiej formy finansowania.

Faktoring to ciesząca się coraz większym zainteresowaniem klientów usługa finansowa. Skierowana jest do przedsiębiorców, którzy wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności, ale nie chcą czekać kilku tygodni, by kontrahent opłacił usługę lub dostarczony towar.

Dzięki faktoringowi mogą przyśpieszyć płatność poprzez przekazanie faktury wyspecjalizowanej firmie faktoringowej, która po zweryfikowaniu dokumentu wypłaci bezzwłocznie widniejącą na nim kwotę – po odjęciu swoich kosztów.

Faktoring to usługa niejednorodna. Kryterium wyboru są potrzeby firmy

Faktoring nie jest uregulowany przez żadną ustawę, a jego podstawy prawne zostały ujęte w konwencji ottawskiej z 1988 roku. Stąd też nie jest to usługa jednorodna: kształt faktoringu „wykuwany jest” przez potrzeby przedsiębiorców, a firmy faktoringowe reagują na zmieniające się uwarunkowania i proponują różne warianty faktoringu.

Przedsiębiorca, który chciałby skorzystać z usługi, powinien w pierwszej kolejności zapoznać się z tymi różnicami, by wybrać model, który najbardziej pasuje do formuły jego działalności.

Najważniejszym kryterium podziału jest to, czy w razie niewypłacalności kontrahenta (czyli firmy, która ma opłacić fakturę), firma faktoringowa (określana mianem faktora) może „zwrócić” fakturę wystawcy, co z kolei zobliguje go do oddania pieniędzy, jakie już otrzymał od firmy faktoringowej. Jest to podział na faktoring pełny i niepełny.

Faktoring pełny i niepełny – najważniejsze różnice

Faktoring pełny (faktoring bez regresu)

W tym modelu faktor przejmuje ryzyko ryzyka niewypłacalności kontrahenta objętego umową faktoringu. Jeśli nie zapłaci w terminie kwoty wynikającej z faktury, faktor podejmuje działania, by odzyskać pieniądze.

Wzięcie pełnej odpowiedzialności jest możliwe dzięki ubezpieczeniu należności przez samego faktora lub korzystaniu z polisy ubezpieczenia należności zawartej przez przedsiębiorcę z ubezpieczycielem. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami, więc tego rodzaju faktoring jest droższy niż wariant, w którym wystawca faktury jest odpowiedzialny za wypłacalność kontrahenta.

Faktoring niepełny (faktoring z regresem)

W tym modelu faktor nie przejmuje ryzyka w razie niewypłacalności kontrahenta. Klient pozostaje odpowiedzialny za to, by wybrany przez niego kontrahent opłacił fakturę. W razie braku płatności ze strony odbiorcy w ustalonym terminie, klient zobowiązany jest do zwrotu faktorowi kwoty zaliczki wypłaconej z tytułu wykupu należności.

Termin do zwrotu zaliczki określa się mianem regresu (stąd nazwa tego wariantu faktoringu) i wynosi od 14 do nawet 60 dni. Termin ten uregulowany jest w umowie.

Którą formę faktoringu wybrać?

Faktoring pełny wydaje się korzystniejszy dla wystawcy faktury, bo zdejmuje z niego ryzyko, że w razie gdyby kontrahent nie zapłacił, będzie musiał zwrócić zaliczkę. Trzeba jednak pamiętać, że wygoda kosztuje więcej.

Wyjaśniliśmy, że faktoring pełny działa w oparciu o ubezpieczenie, więc to ubezpieczyciel pokrywa ryzyko niewypłacalności kontrahenta, ale wszystkie pozostałe ryzyka pokrywa klient.

Dodatkowo jeśli klient decyduje się na faktoring pełny, musi liczyć się również ze staranniejszą weryfikacją przedłożonych przez niego faktur i dokumentów towarzyszących.

Biorąc na siebie dodatkowe ryzyko, firma faktoringowa musi być pewna, że wyeliminowała faktury wystawione na rzecz mało wiarygodnych firm. Może to skutkować tym, że nie zaakceptuje części przedstawionych przez klienta faktur, a co za tym idzie, nie otrzyma on żadnych pieniędzy i będzie musiał czekać kilka tygodni, aż kontrahent ureguluje należności.

To z jego punktu widzenia duże ryzyko, bo przecież ideą faktoringu jest to, by jak najszybciej odzyskać pieniądze.

Rodzaje faktoringu – podział według pozostałych kryteriów

Faktoring – podział ze względu na jawność

Jeżeli faktorant informuje kontrahenta o sprzedaniu faktury, to mamy do czynienia z faktoringiem jawnym (otwartym). Jeśli takiej informacji nie przekaże, to kontrahent przelewa pieniądze na rachunek faktoranta, który został wskazany na fakturze. Jest to faktoring cichy (ukryty).

Wariantem pośrednim jest faktoring półotwarty, w którym o sprzedaży należności firmie faktoringowej dłużnik dowiaduje się dopiero w momencie otrzymania przedsądowego wezwania do zapłaty. Jeśli więc nie spóźni się z płatnością, w ogóle nie dowie się o zmianie właściciela faktury.

Faktoring – podział ze względu na terytorium

Z faktoringu krajowego skorzystać mogą jedynie przedsiębiorstwa zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Polski. Faktoring międzynarodowy to oferta skierowana do firm, które prowadzą interesy za granicą.

W tym drugim wariancie możemy wyróżnić faktoring importowy (przeznczony dla firm, które importują towary z zagranicy do Polski) oraz eksportowy (dla przedsiębiorców sprzedających towary za granicę).

Faktoring – podział ze względu na zakres usług

Firmom, które regularnie wystawiają wiele faktur z długim terminem płatności, polecany jest faktoring globalny. Usługa ta polega na tym, że faktorant przekazuje faktorowi wszystkie faktury, które wystawia swoim kontrahentom.

Jeśli faktor nie chce „hurtem” sprzedawać wszystkich faktur, a jedynie wybrane, korzysta z faktoringu pojedynczego. To rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorstw, które rzadko wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności, nie mają problemów z płynnością finansową i tylko jednorazowo chcą przyspieszyć wypłatę pieniędzy.

Faktoring – podział ze względu na instytucję

Ten podział bierze pod uwagę instytucję, która świadczy usługi faktoringowe. Może być to bank (faktoring bankowy) albo inny organ z branży finansowej (faktoring pozabankowy).

Najnowsze

Zobacz również