RE przyjęła zalecenia ws. jednolitego oznaczania stref i informacji o COVID-19

277

Rada Europejska przyjęła zalecenia dotyczące jednolitego raportowania zachorowań na COVID-19, w tym kolorów stref i mapowania liczby zakażeń. Ma to zwiększyć przejrzystość i przewidywalność dla obywateli i przedsiębiorstw, poinformowała Rada.

Rada uważa, że co tydzień państwa członkowskie powinny przekazywać Europejskiemu Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) dostępne dane dotyczące zachorowań na COVID-19 wg następujących kryteriów:

  • liczby nowo zgłoszonych przypadków na 100 000 mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni
  • liczby testów na 100 000 populacji przeprowadzonych w ostatnim tygodniu (wskaźnik wykonywania testów)
  • odsetka pozytywnych testów przeprowadzonych w ostatnim tygodniu (współczynnik pozytywnych wskazań testu)

Na podstawie tych danych ECDC powinno publikować tygodniową mapę państw członkowskich UE z podziałem na regiony, aby wspierać państwa członkowskie w podejmowaniu decyzji związanych z przemieszczaniem się. RE proponuje, aby obszary oznaczać kolorem:

  • zielonym – jeśli 14-dniowy wskaźnik powiadomień o zachorowaniach jest niższy niż 25, a wskaźnik testów pozytywnych niższy niż 4%
  • pomarańczowym – jeśli wskaźnik powiadomień o zachorowniach z 14 dni jest niższy niż 50, ale wskaźnik pozytywnych testów jest równy lub wyższy niż 4%, lub jeśli wskaźnik powiadomień z 14 dni mieści się w przedziale od 25 do 150, a wskaźnik pozytywnych testów jest niższy niż 4%
  • czerwonym – jeśli 14-dniowy wskaźnik powiadomień wynosi 50 lub więcej, a pozytywny wynik testu ma 4% lub więcej podawanych testowi osób lub jeśli 14-dniowy wskaźnik powiadomień jest wyższy niż 150
  • szarym – jeśli nie ma wystarczających informacji lub jeśli wskaźnik testowania jest niższy niż 300

Według Rady, państwa członkowskie nie powinny ograniczać swobodnego przepływu osób podróżujących do lub ze stref objętych kolorem zielonym

„Rozważając zastosowanie ograniczeń, powinni szanować różnice w sytuacji epidemiologicznej między obszarami pomarańczowymi i czerwonymi oraz działać w sposób proporcjonalny. Powinni również wziąć pod uwagę sytuację epidemiologiczną na swoim terytorium” – czytamy w komunikacie.

Rada podkreśliła, że państwa członkowskie co do zasady nie powinny odmawiać wjazdu osobom podróżującym z innych państw członkowskich. Te, które uznają za konieczne wprowadzenie ograniczeń w stosunku do osób podróżujących ze stref innych niż zielone, mogą wymagać kwarantanny i testów.

Państwa członkowskie mogą również wymagać od osób wjeżdżających na ich terytorium składania formularzy lokalizacyjnych pasażerów. Rada zaleca opracowanie jednolitego europejskiego wzorca formularza.

Te, które zamierzają zastosować ograniczenia, powinny najpierw poinformować o tym państwo członkowskie, którego one dotyczą, przed wejściem w życie, a także inne państwa członkowskie i Komisję. Jeśli to możliwe, należy to zrobić z 48-godzinnym wyprzedzeniem.

Rada wskazuje, by zapewniać społeczeństwu jasne, wyczerpujące i aktualne informacje na temat wszelkich ograniczeń i wymogów. Co do zasady, informacje te powinny być publikowane 24 godziny przed wejściem ograniczeń w życie, sugeruje.

Rada przyznaje, że decyzja o wprowadzeniu ograniczeń w swobodnym przepływie w celu ochrony zdrowia publicznego pozostaje w gestii państw członkowskich. Uznaje jednak, że koordynacja w tym temacie jest niezbędna.

Zalecenie Rady nie jest instrumentem wiążącym. Władze państw członkowskich pozostają odpowiedzialne za realizację treści zalecenia.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments