PZU wprowadził ubezpieczenie chroniące członków zarządu małych i średnich spółek

226

PZUPowszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) wprowadził ubezpieczenie dla małych i średnich firm, które chroni członków zarządu oraz inne osoby pełniące funkcje zarządcze, a także ich bliskich i spadkobierców, przed odpowiedzialnością cywilną za straty spowodowane niewłaściwym pełnieniem obowiązków i wykonywaniem czynności zarządczych w spółce kapitałowej, podał PZU.

„PZU wypłaci odszkodowanie, jeśli zostanie wniesione roszczenie lub wszczęte oficjalne postępowanie wobec członka władz spółki, który dopuścił się czynu bezprawnego podczas wykonywania swojej funkcji lub w związku z jej wykonywaniem. Przykładowo – członek zarządu przekroczył umocowania do działania w imieniu spółki, ujawnił poufną informację, czy podjął decyzję, która naraziła spółkę na straty” – powiedział dyrektor ds. underwritingu ubezpieczeń pozakomunikacyjnych w PZU Piotr Nettik, cytowany w komunikacie.

W ramach PZU Dla Zarządzających Spółkami, ubezpieczyciel pokryje m.in. koszty obrony – w tym koszty pełnomocników procesowych, opinii prawnych i porad prawnych, a także koszty wsparcia psychologicznego czy koszty konsultanta ds. public relations. Ubezpieczenie jest bezimienne, co oznacza, że chroni każdego członka władz spółki lub innych ubezpieczonych bez wskazywania ich imienia i nazwiska. Ochrona ubezpieczeniowa będzie nadal obowiązywać niezależnie od zmian personalnych.

Jak podkreślono, posiadanie ubezpieczenia pozwala zwiększyć wiarygodność firmy w oczach jej kontrahentów, daje spokój i komfort w podejmowaniu decyzji biznesowych jej menadżerom.

Z nowej oferty PZU może skorzystać spółka kapitałowa, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna (także europejska), która prowadzi działalność gospodarczą na terytorium RP, a jej przychody nie przekraczają 10 mln zł. Dla klientów, którzy przekraczają ten próg przychodowy, PZU oferuje popularne D&O, czyli ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółki.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments