Przełomowe dane o wynagrodzeniach! Polaków w końcu stać na coraz więcej

Udostępnij

Sierpień 2023 roku przyniósł ze sobą zauważalny wzrost pensji. Z opublikowanego dziś przez Główny Urząd Statystyczny raportu wynika bowiem, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w minionym miesiącu 7368,97 zł brutto, co oznacza, że na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wzrosło ono aż o 11,9 proc. z 6583,03 zł rok temu.

Przeciętny Polak zarobił w sierpniu 7368,97 zł brutto

W sierpniu 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się w stosunku do lipca 2023 r. o 1,6 proc., zaś w porównaniu z sierpniem 2022 r. wzrosło i to aż o 11,9 proc. do 7368,97 zł brutto.

Spadek przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w sierpniu 2023 r. względem lipca 2023 r. spowodowany był mniejszą skalą dodatkowych wypłat, które miały miejsce w poprzednim miesiącu m.in. nagród i premii uznaniowych, motywacyjnych, okolicznościowych, jubileuszowych, a także odpraw emerytalnych (obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń).

Polacy zarabiają coraz więcej

Główny Urząd Statystyczny podał ponadto, że narastająco w okresie ośmiu miesięcy 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 7,0 proc. w sekcji „Budownictwo” do aż 16,7 proc. w sekcji „Transport i gospodarka magazynowa”, co dało nominalny wzrost ogółem o 12,2 proc.

– Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie narastającym odnotowano w sekcji Informacja i komunikacja (12496,53 zł), zaś najniższe w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia (5314,31 zł) – wylicza GUS.


Plantwear

 

Partnerem portalu Portfel Polaka jest Plantwear S.A., polski producent zegarków i biżuterii, oferujący najwyższej jakości produkty wykonane z naturalnych surowców: drewna i kamieni szlachetnych. Odkryj piękno i unikalność modowych dodatków.

Wybierz biżuterię dla siebie!


Przeciętny Polak zarobił w sierpniu 5353,41 zł netto

Należy tu jednak podkreślić, że kwoty podawane przez GUS są kwotami brutto. Netto, czyli „na rękę” przeciętny Polak zarobił bowiem w sierpniu r. nie 7368,97 zł, a 5353,41 zł.

719,21 zł z kwoty brutto potrącone zostało bowiem na składkę emerytalną, 110,53 zł na składkę rentową, 180,54 zł na ubezpieczenie chorobowe a 572,28 zł na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto, pobrano także 433 zł na zaliczki z tytułu podatku dochodowego.

Warto tu także wspomnieć, iż jeżeli pracownik zarabia 7368,97 zł brutto, jego pracodawcę kosztuje on aż 8878,13 zł.

Polaków stać na coraz więcej

By zdać sobie sprawę z tego, czy dzięki wzrostowi wynagrodzeń Polaków faktycznie stać na coraz więcej, najnowsze dane zestawić należy z raportem o inflacji. Wynika z niego, że ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosły w sierpniu br. w stosunku do sierpnia 2022 r. o 10,1 proc. (przy wzroście cen usług – o 11,1 proc. i towarów – o 9,8 proc.).

Fakt ten sprawia, że polaków realnie stać na coraz więcej. Spadek wskaźnika CPI sprawił bowiem, że po raz pierwszy od wielu miesięcy, wynagrodzenia rosły bowiem szybszym tempie niż ceny.

Jeszcze lepiej prezentują się dane o wynagrodzeniach zestawione z danymi nt. inflacji publikowanymi przez Eurostat. Według metodologii HICP, ceny konsumpcyjne rosły bowiem nie o 10,1 proc. jak raportuje GUS, lecz o 9,5 proc.

Warto tu podkreślić jednak, iż dane dotyczące wynagrodzeń odnoszą się jedynie do sektora przedsiębiorstw i dotyczą podmiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności PKD 2007, a liczba pracujących przekracza 10 osób. Sektor przedsiębiorstw stanowi zaś jedynie część gospodarki narodowej, co znaczy, że dane dotyczą tylko i wyłącznie wybranych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Arkadiusz Jóźwiak
Arkadiusz Jóźwiak
Autor licznych felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii, a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Prelegent wielu konferencji inwestycyjnych oraz szkoleń online. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019 oraz zdobyciem statuetki NEXUS w kategorii Analityk Roku 2019.

Najnowsze

Zobacz również