Przedsiębiorcy maja poważny problem! Koszty rosną szybciej niż przychody

708

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) będące instytucją świadczącą usługi w zakresie analiz makroekonomicznych dla gospodarki polskiej opublikowało wskaźnik ICI (Income Cost Index) obrazujący relację przychodów do kosztów w różnych obszarach działalności gospodarczej. Raport ten wskazuje, że przedsiębiorcy mają bardzo poważny problem.

Koszty rosną szybciej niż przychody

Obserwacja relacji tempa zmian przychodów do tempa zmian kosztów na poziomie makroekonomicznym pozwala ocenić krótkookresowe (kilka do kilkunastu miesięcy) perspektywy wzrostu gospodarczego. Perspektywy będą pomyślne jeśli przychody rosną szybciej niż koszty lub negatywne – gdy relacja ta jest odwrotna.

Na przestrzeni ostatniego półrocza obserwujemy stagnację wskaźnika ICI, co może oznaczać, że wyraźne hamowanie tempa wzrostu gospodarczego dotyczyć będzie głównie 2020 roku.

TFI– Już od dłuższego czasu w polskich firmach tempo wzrostu kosztów przewyższa tempo generowania przychodów. Dotyczy to w szczególności relacji kosztów zatrudnienia do przychodów firm – zjawisko to dominuje w polskiej gospodarce od wiosny ubiegłego roku. Od jesieni 2018 roku pogarsza się relacja kosztów związanych z pozyskiwaniem nowych kredytów przeznaczanych na działalność inwestycyjną do przychodów przedsiębiorstw, zaś od jesieni 2017 roku niekorzystnie kształtuje się relacja między zbyt szybko rosnącymi kosztami magazynowania gotowych do sprzedaży towarów a przychodami uzyskanymi ze sprzedaży – czytamy w raporcie.

80% polskich firm spodziewa się trudności w znalezieniu pracowników

Mimo, że spora część kosztów rośnie szybciej niż uzyskiwane z tego tytułu przychody już od dłuższego czasu, to niewiele wskazuje, by w najbliższym czasie tendencje te miały ulec zmianie. Z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wynika bowiem, że ponad 80% firm w Polsce spodziewa się w najbliższym czasie poważnych trudności z pozyskaniem doświadczonych pracowników.

pracownicy-z-ukrainy– Najbardziej pożądane kompetencje na rynku pracy to zdolności techniczne, cyfrowe, menedżerskie i sprzedażowe. Na popularności zyskują umiejętności miękkie, takie jak umiejętność współpracy, komunikatywność i kreatywność. Potwierdzają to też wyniki badania prowadzonego przez PARP – Bilans Kapitału Ludzkiego. Warto pamiętać, że konkurencja o tak uzdolnionych pracowników na rynku jest naprawdę duża – wskazuje Anna Tarnawa z Departamentu Analiz i Strategii w PARP, cytowana w komunikacie.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments