Dzień Inwestora Indywidualnego

Prosper Capital Dom Maklerski S.A. rozpoczął Publiczną Ofertę Obligacji Serii B Efficenter sp. z o.o.

Udostępnij

trgorlice ubezpieczenia firmoweW środę 10 listopada 2021 r. Prosper Capital Dom Maklerski S.A. rozpoczął przyjmowanie zapisów w Ofercie Publicznej Obligacji Serii B Efficenter sp. z o.o. będącej aktywnym uczestnikiem rynku zarządzania wierzytelnościami. Wartość emisji wynosi 5 mln zł. Do objęcia jest 5 000 sztuk Obligacji Serii B z oprocentowaniem stałym 7,2%. Zapisy przyjmowane są do dnia 26 listopada 2021 roku przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Efficenter sp. z o.o. (dalej: Efficenter) specjalizuje się w inwestycyjnym zakupie pracujących i niepracujących wierzytelności konsumenckich oraz prowadzeniu działań windykacyjnych. Spółka koncentruje się na masowej  windykacji należności z sektora firm pożyczkowych. Spółka ma dostęp do portfeli wierzytelności, które cechują się wysoką jakością, pochodzą z pożyczek konsumenckich o niskim nominale (ok. 2 tys. PLN), charakteryzują się rynkowym poziomem stosunku ceny do przeterminowania wierzytelności. 

Unikatowy na rynku wierzytelności, jednocześnie efektywny, niskokosztowy model działania, oraz selektywna i niszowa polityka w zakresie nabywania portfeli wierzytelności ukierunkowana na aktywa o niskim DPD (Days Past Due) kupowane od sprawdzonych partnerów pozwoliły Nam ograniczyć koszty windykacji miękkiej, a w następstwie lepsze parametry wzrostu w porównaniu z branżą. Spółka na najbliższe 24 miesiące zakłada dalsze wzmocnienie pozycji rynkowej, poprawę rentowności inwestycji oraz optymalizację i automatyzację procesu windykacji. Liczymy na to, że emisja Obligacji Serii B  pozwoli pozyskać nam kapitał, który przeznaczymy na zakup nowych pakietów wierzytelności. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty za pośrednictwem Prosper Capital Dom Maklerski S.A. – tłumaczy Marcin Lewandowski, Prezes Zarządu Efficenter sp z o o

Efficenter osiągnęła zadowalające wyniki finansowe, w roku 2019 Spółka wypracowała dodatni wyniki finansowy i osiągnęła rentowność EBIT na poziomie 22,1%. Na koniec września 2021 wynik netto wyniósł 3 201,2 tys. PLN i rentowność EBIT 42,2%. W kolejnych miesiącach Spółka zakłada dalsze polepszenie parametrów finansowych prowadzonej działalności operacyjnej, wzrost przychodów o ponad 50% w stosunku do roku 2020. Osiągnąć to zamierza poprzez przyjęty model działania, automatyzujący większość czynności windykacji miękkiej i wymianę informacji online z partnerami oraz  poprzez ograniczenie operacyjnych kosztów stałych i dostosowanie wynagrodzenia serwisera do osiąganych przez niego poziomów odzysków (umowa na success fee). 

Celem emisji Obligacji Serii B jest pozyskanie środków pieniężnych, które są przeznaczone na bieżącą działalność oraz na nabycie pakietów wierzytelności przez fundusze inwestycyjne, a także na nabywanie certyfikatów funduszy nabywających portfele wierzytelności.

Więcej informacji o spółce oraz szczegółowe informacje związane z emisją dostępne są na stronie  internetowej Prosper Capital Dom Maklerski S.A. – https://www.pcdm.pl/emisja/efficenter-seria-b/

Najnowsze

Zobacz również