PRECOP 28 w Katowicach, czyli globalne spojrzenie na zmianę klimatu

Udostępnij

2 dni rozmów i spotkań, 30 inspirujących sesji tematycznych i 150 wyjątkowych prelegentów, a wśród nich przedstawiciele biznesu, gospodarki, nauki oraz instytucji i organizacji pozarządowych. Tak właśnie zapowiada się PRECOP 28, wydarzenie poprzedzające i przygotowujące do Szczytu Klimatycznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (UN Climate Change Conference 2023 – COP 28). Od aktualnej diagnozy po wskazanie koniecznych działań dla powstrzymania kryzysu klimatycznego – eksperci zabiorą głos i zwrócą uwagę na najważniejsze tematy dla przyszłości planety.

PRECOP 28 odbędzie się w terminie 5 i 6 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Konferencja, organizowana przez United Nations Global Compact Network Poland oraz Grupę PTWP, jest wydarzeniem przygotowującym do szczytu klimatycznego COP 28. W ubiegłym roku w ponad 20 debatach, dyskusjach i wydarzeniach towarzyszących PRECOP 27 uczestniczyło 1200 osób – wśród nich wysocy przedstawiciele agend ONZ i Unii Europejskiej, ambasadorzy i politycy oraz byli prezydenci COP. Wśród tegorocznych gości nie zabraknie również przedstawicieli i przedstawicielek ONZ, polskich i unijnych polityków, ekspertów i przedstawicieli instytucji pozarządowych.

Czy światowi przywódcy, przy współpracy z przedstawicielami biznesu, administracji i trzeciego sektora, są w stanie wypracować wspólne działania wobec postępującej zmiany klimatu? Jaką politykę Europa powinna przyjąć wobec wciąż narastających skutków katastrofy klimatycznej? Jakie działania powinny zostać podjęte, aby realnie wpłynąć na redukcję emisji CO2 i jaką rolę w tym procesie odgrywa gospodarka? W trakcie dwudniowej konferencji w Katowicach uczestnicy będą podejmować te i inne tematy zbliżającego się światowego szczytu klimatycznego, aby wypracować wobec nich wspólne oraz spójne stanowisko.

– Gospodarki Unii Europejskiej stoją przed wyzwaniem, jakim jest osiągnięcie zerowych emisji gazów cieplarnianych netto. W ślad za Porozumieniem Paryskim 2015 państwa członkowskie UE zobowiązały się do podjęcia działań, dzięki którym do 2050 roku staną się pierwszą na świecie gospodarką neutralną klimatycznie. To ambitny i ważny cel wobec postępującej degradacji klimatu, z którą mierzymy się od lat. Unia Europejska zobowiązała się także, że na drodze do osiągnięcia głównego celu, do 2030 roku ograniczy emisje o minimum 55 proc. Pozostało nam mniej niż 7 lat na wywiązanie się z tej obietnicy. PRECOP 28 jest zatem świetną okazją do kontynuowania tego światowego dialogu o naszej planecie. Wraz z Grupą PTWP stworzyliśmy przestrzeń, w której różne środowiska spotykają się i wzajemnie inspirują, motywują. Co roku wypracowane podczas konferencji idee i stanowiska są solidną podstawą to dalszych efektywnych działań na rzecz ochrony klimatu – mówi Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy i dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

Zmiana klimatu – różne perspektywy, jedno wyzwanie

PRECOP 28 rozpocznie się od sesji inaugurującej, pt. Świat bez emisji – czas na przyspieszenie, na której zaproszeni eksperci postarają się odpowiedzieć na pytania m.in.: gdzie jesteśmy na drodze do neutralności klimatycznej i spełnienia założeń Porozumienia paryskiego? Jak wiele brakuje, by zatrzymać katastrofę klimatyczną w jej najgorszym scenariuszu? Co firmy i decydenci mogą wspólnie robić, aby zlikwidować tzw. lukę emisyjną? Na jakich sektorach gospodarki/źródłach emisji powinniśmy się skupić?

– Wszystkie tematy z agendy, choć dotyczą różnych aspektów zmiany klimatycznej, mają wspólny mianownik – zeroemisyjność. Jednym z głównych nurtów będzie trwająca transformacja sektora energii w kierunku eliminacji paliw kopalnych i zmniejszania wpływu energetyki oraz gospodarki na środowisko i klimat. Będzie miał on wydźwięk wręcz symboliczny z racji na lokalizację tegorocznego szczytu klimatycznego – Zjednoczone Emiraty Arabskie to jeden z największych na świecie dostawców paliw kopalnych. Wierzę, że tematy, o których będziemy rozmawiać, stworzą fundament pod COP 28. Wymiana doświadczeń, rozmowy ekspertów, inspirujące wystąpienia pozwolą wypracować wspólne stanowisko różnych środowisk, które na koniec będą mówić jednym głosem. Podejmowanie tematu globalnego ocieplenia przez ludzi biznesu, gospodarki czy nauki jest wyjątkowo istotne – mówi Wojciech Kuśpik, Prezes Grupy PTWP.

W Katowicach nie zabraknie też dyskusji o sektorze transportowym, który mierzy się z wyzwaniem osiągnięcia bezemisyjności czy przeobrażenia gospodarki w system cyrkularny – niewytwarzający odpadów i racjonalnie korzystający z zasobów.

PRECOP 28 to 2 dni rozmów i spotkań, 30 inspirujących sesji tematycznych, 150 wyjątkowych prelegentów i 7 nurtów tematycznych takich jak:

  • transformacja energetyczna,
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych,
  • zrównoważone finansowanie,
  • zielone miasta,
  • szanse i wyzwania dla biznesu oraz ESG,
  • zrównoważone rolnictwo,
  • edukacja klimatyczna.

Zapisy na wydarzenie już ruszyły. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w konferencji mogą zarejestrować się za pośrednictwem formularza. Szczegółowa agenda oraz tematy poszczególnych paneli znajdują się na stronie.

Miło jest nam poinformować, że portal Portfel Polaka został patronem medialnym tego wydarzenia.

Organizatorami PRECOP 28 są United Nations Global Compact Network Poland – polskie biuro największej na świecie inicjatywy ONZ ds. współpracy z biznesem wspierającym zrównoważony rozwój oraz Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz konferencji i wydarzeń specjalnych.

W ramach systemu ONZ United Nations Global Compact odpowiada za współpracę z sektorem prywatnym. Inicjatywa zainaugurowana przez Sekretarza Generalnego ONZ w 2000 r. skupia firmy tworzące strategie i działania w oparciu o dziesięć uniwersalnych zasad (10 Principles) w obszarach praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji. Misją UN Global Compact jest włączenie sektora prywatnego we wdrożenie polityk klimatycznych ONZ, a w szczególności Porozumienia Paryskiego z 2015 r. United Nations Global Compact Network Poland koordynuje biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce. W UN Global Compact Network Poland cele środowiskowe realizowane są poprzez program Climate Positive, który identyfikuje oraz pomaga osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), a w szczególności cel 13 związany z ochroną środowiska i działaniami w dziedzinie klimatu oraz komplementarne z nim cele: 6, 7, 9, 11, 12, 14 i 15.

Grupa PTWP jest organizatorem kongresów, konferencji i wydarzeń specjalnych, a także zarządcą Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Spodka w Katowicach. Grupa PTWP z powodzeniem organizuje ok. 50 wydarzeń rocznie na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym – European Economic Congress (EEC), jedną z najbardziej prestiżowych imprez biznesowych odbywających się w tej części Europy. W portfolio Grupy znajdują się także takie eventy jak: 4 Design Days, Health Challenges Congress, Property Forum, Forum Rynku Spożywczego i Handlu, Forum Rynku Zdrowia oraz EEC Trends. Grupa PTWP jest również wydawcą dwudziestu portali o tematyce biznesowej, w tym m.in. WNP.PL, PulsHR.pl, PortalSamorzadowy.pl, PortalSpozywczy.pl, PropertyNews.pl i Well.pl.

Najnowsze

Zobacz również