Pracownik nadużywający L4 musi liczyć się z konsekwencjami

181

Według przepisów znajdujących się w kodeksie pracy, chory pracownik ma prawo do płatnego urlopu chorobowego. W takiej sytuacji otrzyma zazwyczaj 80% swojego wynagrodzenia. Czasem niestety pracownicy nadużywają zwolnień lekarskich i długotrwale przebywają na L4. Narażają swoich przełożonych na znaczne koszty. Czy pracodawca może nas sprawdzić i czym grozi częste zwolnienie lekarskie?

Pracownicy, którzy często chorują

Choroba to nic przyjemnego i raczej staramy się jej unikać. Jest to nie tylko ciężka sytuacja dla nas samych, w końcu czujemy się źle, ale także dla naszych bliskich oraz przełożonych. Przede wszystkim, jeżeli jesteśmy w nie najlepszym stanie, nie możemy wykonywać większości obowiązków. Jednak nie wszyscy pracownicy zdają sobie sprawę, jak niedyspozycja jednej osoby w firmie, wpływa na pracę pozostałych. Przede wszystkim nasz przełożony musi znaleźć zastępstwo i powierzyć nasze obowiązki komuś innemu. W niektórych sytuacjach nieobecność jednej osoby prowadzi do powstania sporych zaległości.

Gorsze samopoczucie to zazwyczaj nie nasza wina, a wiele osób dość rzadko korzysta ze zwolnienia lekarskiego. Wiadomo, że czasem lepiej pobyć w domu i odpocząć, ponieważ jedna chora osoba czasem potrafi zarazić całe biuro. Warto jednak pamiętać, że przebywając na L4, nasze wynagrodzenie nie będzie takie samo. O ile mniej dostaniemy? O tym w dalszej części artykułu.

Prawo do wynagrodzenia w czasie choroby

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim ma prawo do wynagrodzenia. W większości przypadków wynagrodzenie za czas przebywania na L4 wyniesie 80% naszej standardowej stawki. W niektórych sytuacjach jest to jednak 100%. Prawo do otrzymywania pensji w czasie choroby jest regulowane przez kodeks pracy. W art. 92 kodeksu pracy za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

  • Choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.
  • Wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.
  • Poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Wielu pracodawców nie jest specjalnie zadowolonych, że ich pracownik idzie na L4. Jednak wiadomo, że zwolnienie lekarskie czasem jest konieczne. Największą niechęć budzą pracownicy, którzy naprawdę często przebywają na chorobowym. Czym może to grozić i czy przełożony może nas zwolnić? O tym w dalszej części artykułu.

Nadużywanie zwolnień lekarskich

Istnieją przypadki pracowników, którzy potrafili nadużywać zwolnienie lekarskie. Jest to naprawdę trudna sytuacja dla pracodawcy. Zdarzały się sytuacje, kiedy pracownik znacznie więcej czasu przebywał na L4 niż w pracy lub przeplatał swój czas pracy po równo ze zwolnieniem chorobowym. Takie osoby są dużym obciążeniem dla firmy, ale także dla współpracowników. Czasem w takich sytuacjach pracodawcy podejmują decyzję o wypowiedzeniu umowy.

Chorowici pracownicy mogą być zwolnieni, jednak jako powód wypowiedzenia umowy pracodawca musi dokładnie określić, co jest przyczyną zakończenia współpracy. Jeżeli przełożony decyduje się na zwolnienie, musi wyjaśnić dokładnie, dlaczego częste L4 stało się powodem. To mimo wszystko wcale nie jest takie trudne, ponieważ straty po stronie firmy są spore, a dezorganizacja pracy naprawdę uciążliwa. Mimo wszystko przełożony musi poczekać ze zwolnieniem 182 dni, ponieważ tak długo trwa okres zasiłkowy i dokładnie tyle pracownik może być na L4.

Kontrola chorujących pracowników

Niektórzy pracodawcy decydują się sprawdzić zasadność zwolnienia lekarskiego, jeżeli pracownik znacząco go nadużywa. Jeśli firma zatrudnia minimum 20 osób, może zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek z prośbą o weryfikację zasadności L4. Niestety, jeżeli liczba pracowników nie wynosi minimum 20 osób, pracodawca musi radzić sobie sam i sprawdzić chorowitą osobę na własną rękę. Dodatkowo możliwość skontrolowania pracownika jest tylko w dwóch przypadkach:

  • Kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim od dłuższego czasu. Przykładowo od 2 miesięcy i w tym czasie pojawił się tylko na kilka dni w pracy.
  • Kiedy pracownik przebywa na krótszych zwolnieniach lekarskich, które regularnie się powtarzają. Przykładowo, co dwa tygodnie idzie na czterodniowe L4.

W czasie takiej kontroli Zakład Ubezpieczeń Społecznych może sprawdzić, czy pracownik rzeczywiście wykorzystuje go do odpoczynku i regeneracji. Dodatkowo ZUS sprawdza zasadność wystawionego zwolnienia. Dlatego osoba chora może spodziewać się, że urzędnicy zapukają do jego drzwi.

Pracownik, który rzeczywiście nadużywał zwolnień lekarskich, musi liczyć się z tym, że pracodawca w takiej sytuacji zwolni go dyscyplinarnie. Ma do tego pełne prawo. Dodatkowo straci zasiłek chorobowy, który do tej pory otrzymywał i będzie zobowiązany do zwrotu wypłaconych pieniędzy.

Zwolnienia lekarskie są problematyczne dla pracodawców

Raczej nikt z nas nie chce długotrwale chorować, jednak zdarzają się osoby, które nadużywają L4, mimo że ich stan zdrowia nie jest zły. W takiej sytuacji muszą liczyć się z konsekwencjami. Pracodawca ma prawo zwolnić chorowitego pracownika, jednak musi rozwiązanie umowy dobrze uargumentować i poczekać minimum 182 dni. Dodatkowo ma prawo poprosić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o sprawdzenie takiej osoby. Szczególnie podejrzane są długie zwolnienia lekarskie, kiedy pracownik pojawia się tylko na kilka dni pracy, lub krótkie zwolnienia regularnie powtarzane.

ZUS przeprowadza kontrolę, zwykle wysyłając urzędników pod adres, pod którym powinien przebywać chory pracownik. Jeżeli okaże się, że chorobowe jest nadużywane, pracownik traci prawo do zasiłku i musi zwrócić wypłacone pieniądze. Dodatkowo trzeba liczyć się ze zwolnieniem dyscyplinarnym.

Zwykle osoby przebywające na L4 dostają 80% swojej standardowej pensji. Jeżeli jednak pracownik jest na zwolnieniu lekarskim w wyniku wypadku przy pracy lub w drodze do pracy otrzyma 100% pensji. Podobna sytuacja ma miejsce, jeżeli osobą na L4 jest kobieta w ciąży.

Warto pamiętać, że dla pracodawcy nasze zwolnienie lekarskie to często spory problem. Wiąże się z poszukiwaniem za nas zastępstwa i rozłożeniem naszych obowiązków na pozostałych pracowników. Nic więc dziwnego, że firmom zdarza się kontrolować osoby nadużywające urlop chorobowy.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments