Pracownicy się cieszą, emeryci i renciści rozpaczają! GUS podał dane o zarobkach

Udostępnij

Uśmiechnięta rodzina na zakupachGłówny Urząd Statystyczny opublikował dziś najnowszy raport nt. sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce w lipcu 2022 roku. Wynika z niego, że wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w skali roku był zbliżony do notowanego w poprzednich miesiącach. To też sprawiło, że stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na podobnym poziomie jak w końcu czerwca br. i nadal była niższa niż przed rokiem.

W lipcu br. ubyło osób bezrobotnych

Z raportu GUS wynika, że w końcu lipca br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 810,2 tys. bezrobotnych. To spadek o 7,8 tys., tj. o 1,0 proc. w stosunku do czerwca br. oraz o 164,6 tys., tj. o 16,9 proc. w relacji do lipca ubiegłego roku.

Fakt ten sprawił, że stopa bezrobocia rejestrowanego, podobnie jak przed miesiącem, wyniosła 4,9 proc. i była o 1,0 p.proc. niższa niż przed rokiem.

W poszczególnych województwach stopa bezrobocia kształtowała się w granicach od 2,7 proc. w wielkopolskim do 7,6 proc. w warmińsko-mazurskim. W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia nieznacznie (po 0,1 p.proc.) obniżyła się w sześciu województwach (dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim oraz zachodniopomorskim), a w pozostałych nie uległa zmianie.

W porównaniu z sytuacją sprzed roku bezrobocie zmniejszyło się już z kolei we wszystkich województwach, w tym w największym stopniu w kujawsko-pomorskim, lubuskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim (po 1,4 p.proc.).

Bezrobocie w Polsce | Źródło: GUS

Pracownicy się cieszą, emeryci i renciści rozpaczają

Równocześnie dowiedzieliśmy się także, że przeciętne miesięczne nominalne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosły w skali roku w większym stopniu niż w poprzednich miesiącach. Po spadku w maju br. i czerwcu br., nieco wyższa niż przed rokiem była także siła nabywcza płac.

– Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w  sektorze przedsiębiorstw w lipcu br. wyniosło 6778,63 zł, tj. o 15,8% więcej niż przed rokiem (wobec wzrostu o 13,0% w czerwcu br. i o 8,7% w lipcu ub. roku) – czytamy w raporcie GUS.

To też sprawiło, że pomimo dalszego przyspieszenia dynamiki wzrostu cen konsumpcyjnych, siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w  sektorze przedsiębiorstw w lipcu br. nieznacznie wzrosła w skali roku – o 0,3 proc.

Powodów do zadowolenia nie mieli jednak emeryci i renciści. Choć nominalne emerytury i renty brutto w obu systemach wzrosły, ich siła nadawcza wyraźnie zmalała.

Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w lipcu br. wyniosła 2893,94 zł i była o 10,4 proc. wyższa niż przed rokiem, zaś przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych wzrosła o 5,0 proc. do 1530,11 zł.

To też sprawiło, że siła nabywcza przeciętnego świadczenia z systemu pozarolniczego była niższa niż rok wcześniej o 4,7 proc., a w przypadku rolników indywidualnych aż o 9,4 proc.

Arkadiusz Jóźwiak
Arkadiusz Jóźwiak
Autor licznych felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii, a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Prelegent wielu konferencji inwestycyjnych oraz szkoleń online. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019 oraz zdobyciem statuetki NEXUS w kategorii Analityk Roku 2019.

Najnowsze

Zobacz również