Powstaje Związek Pracodawców Gospodarki Tokenowej

664

24 lutego bieżącego roku do Krajowego Rejestru Sądowego złożono wniosek o rejestrację polskiego Związku Pracodawców Gospodarki Tokenowej. Kto za nim stoi oraz jakie funkcję będzie on pełnił?

Dlaczego branża potrzebuje takiej organizacji?

Pomysł na utworzenie Związku Pracodawców Gospodarki Tokenowej wypłynął bezpośrednio z potrzeby reprezentacji interesów branży stojącej obecnie przed wieloma wyzwaniami.

„Każda branża, a tym bardziej taka, która jest reprezentatywna dla szeroko rozumianej „ekonomii tokenowej” powinna posiadać ze strony przedsiębiorców swą reprezentację związkową. I taką organizacją jest właśnie Związek Pracodawców Gospodarki Tokenowej w Polsce.”

– podkreśla Jan Rybski (założyciel i CEO TOKEN-CONSULT).

Głównym zadaniem tej organizacji będzie więc reprezentacja wszystkich podmiotów związanych z szeroko rozumianą branżą tokenową i technologii godnych zaufania (tj. opartych o blockchain oraz rozproszonych rejestrów), będących pracodawcami (a tymi są także osoby fizyczne prowadzące jednoosobowo działalność gospodarczą) wobec organów i organizacji rządowych, samorządowych oraz ustawodawczych.

Czym charakteryzują się związki pracodawców?

Związek pracodawców dysponuje zdecydowanie mocniejszą legitymacją ustawową dla reprezentowania interesów gospodarczych swoich członków (przedsiębiorców będących pracodawcami związanymi z określoną branżą, czy też szerzej – sektorem gospodarki), niż mają to izby gospodarcze, czy też stowarzyszenia, funkcjonującej na innej podstawie prawnej.

Organizacje pracodawców stanowią więc jedną z trzech stron dialogu społecznego, w którym, oprócz reprezentantów organizacji pracodawców, biorą udział reprezentanci pracowniczych związków zawodowych oraz reprezentanci strony rządowej.

„Ta pozycja zagwarantowana Ustawą z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców daje także Związkowi Pracodawców Gospodarki Tokenowej w Polsce szansę, aby głos jego członków był dobrze słyszalny na różnych forach, m.in. rządowo-ustawodawczych, czy też organizacji międzynarodowych. Związek musi bowiem przyjąć w swym działaniu i codziennej pracy za swoje motto powiedzenie „nic o nas, bez nas”.

– dodaje Jan Rybski.

Główne priorytety Związku Pracodawców Gospodarki Tokenowej

Celem Związku Pracodawców Gospodarki Tokenowej jest przyczynianie się do rozwoju gospodarki tokenowej na terenie Polski. Priorytetem staje się tu więc przygotowanie (przez Związek i otaczające go grono prawników) projektu ustawy regulującej, po pierwsze, podstawowe zagadnienia definicyjne (np. Czym jest token? Czym jest emisja tokenów?). Po drugie  regulującej funkcjonowanie podmiotów związanych z gospodarką tokenową (m.in. w ich relacjach np. z inwestorami oraz organami władzy państwowej). Po trzecie regulującej jednoznacznie umiejscowienie i umocowanie tokenów w polskim systemie prawno-podatkowym.

„Zdajemy sobie sprawę, że zadanie, jakie stoi przed Związkiem w tym zakresie, jest wielkie. Na szczęście mamy do dyspozycji regulacje prawne obowiązujące w międzyczasie w innych krajach, np. w Liechtensteinie, czy w Szwajcarii – krajach może niewielkich, ale będących jednocześnie niekwestionowanymi liderami światowej gospodarki tokenowej – z których, jako dobre przykłady rozsądnych regulacji, będziemy na pewno korzystać. Tą drogą zaoszczędzimy na pewno dobrych kilkanaście miesięcy, jeśli i nie kilku lat.”

– mówi nasz rozmówca.

Dlaczego ustawa ta jest tak ważna?

Otóż zdaniem członków-założycieli bez niej nie będzie rozwoju gospodarki tokenowej w Polsce na miarę możliwości oraz oczekiwań, a także otwierających się za jej pośrednictwem szans.

„Apelujemy tutaj do rządu Pana Premiera Morawieckiego, który jasno i wyraźnie opowiedział się za nowoczesną gospodarką w Polsce, aby sprawił, by podlegli mu urzędnicy, z którymi Związek będzie konsultować zawartość i treść ustawy, przychylnie spojrzeli na nasze prace nad jej stworzeniem. Bo, Panie Premierze, w działaniu trzeba być konsekwentnym. Nic bardziej nie unowocześni polskiej gospodarki, jak jej tokenizacja polegająca w pierwszym rzędzie na uruchomieniu ukrytych i drzemiących w niej aktywów. Polska na nadmiar aktywów, w tym kapitału, na pewno nie cierpi. Uwolnijmy więc te, które już posiadamy i pozwólmy im zacząć pracować dla dobra kraju i narodu polskiego. Procesy tokenizacji tych aktywów, oparte o solidne merytorycznie, trwałe i niezmienne podwaliny ustawowe na pewno się do tego walnie przyczynią.”

– słyszymy od pomysłodawców.

Drugim, równie ważnym priorytetem w działaniu Związku, szczególnie w najbliższym czasie, jest pozyskiwanie nowych członków. W jedności bowiem siła a silne lobby zorganizowane w ramach Związku Pracodawców Gospodarki Tokenowej jest w stanie zdziałać wiele pozytywnego dla Polski, także w zakresie przeforsowania przyjaznych gospodarce tokenowej i jej rozwojowi regulacji ustawowych.

Potencjał tkwiący w młodych ludziach jest bardzo istotny!

Wspomnieliśmy wcześniej o możliwościach związanych z gospodarką tokenową. Największą szansą w Polsce, jaką upatruje tutaj Związek, są właśnie ludzie! W żadnym europejskim kraju nie ma takiego potencjału ilościowego młodych ludzi zafascynowanych i otwartych na nowe technologie jak w Polsce. Wiele firm tzw. zachodnich z branży nowych technologii, w tym fintechów, dostrzegło to już wcześniej.

„Jeśli stworzymy teraz solidne podstawy dla mniej lub bardziej samodzielnego działania tych wszystkich młodych ludzi, to nie tylko ci tutaj obecni pchną rozwój społeczno-gospodarczy kraju na nowe, szersze tory, ale na pewno przyczynią się oni swym dobrym przykładem do wywołania tak oczekiwanego, także przez rząd Polski, efektu powrotu wielu uzdolnionych osób do kraju.”

Wielu z nich, także tych obecnych w Polsce, działa dla podmiotów związanych z gospodarką tokenową a zarejestrowanych poza Polską – mamy tutaj na uwadze przede wszystkim krypto giełdy – nie jest to na pewno zjawisko, na które Polskę dzisiaj stać. Często bowiem właścicielami tych podmiotów są obywatele polscy, odprowadzający podatki poza krajem.

„Najwyższy czas, żeby infrastrukturalne podwaliny nowoczesnej gospodarki, stworzone w Polsce przez te ostatnie trzydzieści lat – np. w zakresie telekomunikacji, czy bankowości, na których to obszarach Polska należy na pewno do liderów europejskich – dały owoce pozwalające na powrót tych kadr do Polski na godziwie opłacane stanowiska pracy utworzone w obrębie szeroko rozumianej gospodarki tokenowej, czy też celem stworzenia na tym obszarze własnego biznesu, opartego o solidne i pewne podwaliny prawne. Związek Gospodarki Tokenowej w Polsce chce się na pewno do tego walnie przyczyniać.”

W skład Komitetu Założycielskiego Związku Prawodawców Gospodarki Tokenowej wchodzą: Jan Rybski (TOKEN-CONSULT), Tomasz Rozmus (Tokeneo) oraz Bartłomiej Porczak (Tokeneo)

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments