Polaków stać na coraz więcej! Wiemy o ile realnie wzrosły wynagrodzenia

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) opublikowało najnowszy odczyt Wskaźnika Dobrobytu (WD) odzwierciedlającego ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa. Z raportu tego wynika, że wartość wskaźnika wzrosła w październiku br. o kolejne 0,8 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca. Na uwagę zasługuje fakt, iż był to już siódmy z kolei miesiąc wzrostu tego wskaźnika.

Polaków stać na coraz więcej

Z danych zaprezentowanych przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych wynika, iż do poprawy ekonomicznej kondycji Polaków przyczyniły się dwa czynniki: wyższa niż przed miesiącem dynamika wzrostu wynagrodzeń oraz kontynuacja tendencji do coraz wolniejszego wzrostu cen.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że wrzesień 2023 roku przyniósł ze sobą kolejny wzrost pensji. Z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny raportu wynika bowiem, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w minionym miesiącu 7379,88 zł brutto, co oznacza, że na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wzrosło ono o aż 10,3 proc. z 6687,81 zł rok temu.

Wpływ na tak znaczne zmiany przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw miał m.in. fakt, iż w lipcu 2023 r. ustawowe minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 3600 zł, tj. o 19,6% względem 2022 r., kiedy to wynosiło 3010 zł.

Przeciętny Polak zarobił we wrześniu 5360,96 zł netto

Należy tu jednak podkreślić, że kwoty podawane przez GUS są kwotami brutto. Netto, czyli „na rękę” przeciętny Polak zarobił bowiem we wrześniu r. nie 7379,88 zł, a 5360,96 zł.

720,28 zł z kwoty brutto potrącone zostało bowiem na składkę emerytalną, 110,70 zł na składkę rentową, 180,81 zł na ubezpieczenie chorobowe a 573,13 zł na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto, pobrano także 434 zł na zaliczki z tytułu podatku dochodowego.

Warto tu także wspomnieć, iż jeżeli pracownik zarabia 7379,88 zł brutto, jego pracodawcę kosztuje on aż 8891,28 zł.


Plantwear

 

Partnerem portalu Portfel Polaka jest Plantwear S.A., polski producent zegarków i biżuterii, oferujący najwyższej jakości produkty wykonane z naturalnych surowców: drewna i kamieni szlachetnych. Odkryj piękno i unikalność modowych dodatków.

Wybierz biżuterię dla siebie!


Polaków stać na coraz więcej

By zdać sobie sprawę z tego, czy dzięki wzrostowi wynagrodzeń Polaków faktycznie stać na coraz więcej, najnowsze dane zestawić należy z raportem o inflacji. Wynika z niego, że ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosły we wrześniu br. w stosunku do września 2022 r. o 8,2 proc. (przy wzroście cen usług – o 9,7 proc. i towarów – o 7,6 proc.).

Fakt ten sprawia, że polaków realnie stać na coraz więcej. Spadek wskaźnika CPI sprawił bowiem, że wynagrodzenia rosły w szybszym tempie niż ceny. Realne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły dokładnie o 2,1 proc. w skali roku, wobec 1,5 proc. przed miesiącem.

– Najprawdopodobniej do końca roku podobna dynamika realnych wynagrodzeń utrzyma się, nawet w warunkach wolniejszego wzrostu gospodarki – prognozują ekonomiści BIEC.

Warto podkreślić tu jednak, iż dane dotyczące wynagrodzeń odnoszą się jedynie do sektora przedsiębiorstw i dotyczą podmiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności PKD 2007, a liczba pracujących przekracza 10 osób. Sektor przedsiębiorstw stanowi zaś jedynie część gospodarki narodowej, co znaczy, że dane dotyczą tylko i wyłącznie wybranych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments