Polacy zarabiają przeciętnie niemal 7400 zł! Wynagrodzenia w końcu rosną szybciej niż ceny

jak odzyskać pieniadze

Wrzesień 2023 roku przyniósł ze sobą kolejny wzrost pensji. Z opublikowanego dziś przez Główny Urząd Statystyczny raportu wynika bowiem, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w minionym miesiącu 7379,88 zł brutto, co oznacza, że na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wzrosło ono aż o 10,3 proc. z 6687,81 zł rok temu.

Przeciętny Polak zarobił we wrześniu 7379,88 zł brutto

We wrześniu 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w stosunku do sierpnia 2023 r. o symboliczne 0,1 proc., zaś w porównaniu z wrześniem 2022 r. zmieniło się ono o aż 10,3 proc. wzrastając do 7379,88 zł brutto.

Główny Urząd Statystyczny zwraca uwagę, iż wpływ na zmiany przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw miał m.in. fakt, iż w lipcu 2023 r. ustawowe minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 3600 zł, tj. o 19,6% względem 2022 r., kiedy to wynosiło 3010 zł.

Największy nominalny wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowano w sekcji Pozostała działalność usługowa (o 3,0%).

Najwyższa wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia we wrześniu 2023 r. wystąpiła zaś w sekcji Informacja i komunikacja (12313,32 zł), a najniższa w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia (5446,36 zł).


Plantwear

 

Partnerem portalu Portfel Polaka jest Plantwear S.A., polski producent zegarków i biżuterii, oferujący najwyższej jakości produkty wykonane z naturalnych surowców: drewna i kamieni szlachetnych. Odkryj piękno i unikalność modowych dodatków.

Wybierz biżuterię dla siebie!


Główny Urząd Statystyczny podał ponadto, że narastająco w okresie dziewięciu miesięcy 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 6,9 proc. w sekcji Budownictwo do 16,1 proc. w sekcji Transport i gospodarka magazynowa, , co dało nominalny wzrost ogółem o 12,0 proc.

– Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie narastającym odnotowano w sekcji Informacja i komunikacja (12477,40 zł), zaś najniższe w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia (5308,53 zł) – wylicza GUS.

Przeciętny Polak zarobił we wrześniu 5360,96 zł netto

Należy tu jednak podkreślić, że kwoty podawane przez GUS są kwotami brutto. Netto, czyli „na rękę” przeciętny Polak zarobił bowiem we wrześniu r. nie 7379,88 zł, a 5360,96 zł.

720,28 zł z kwoty brutto potrącone zostało bowiem na składkę emerytalną, 110,70 zł na składkę rentową, 180,81 zł na ubezpieczenie chorobowe a 573,13 zł na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto, pobrano także 434 zł na zaliczki z tytułu podatku dochodowego.

Warto tu także wspomnieć, iż jeżeli pracownik zarabia 7379,88 zł brutto, jego pracodawcę kosztuje on aż 8891,28 zł.

Polaków stać na coraz więcej

By zdać sobie sprawę z tego, czy dzięki wzrostowi wynagrodzeń Polaków faktycznie stać na coraz więcej, najnowsze dane zestawić należy z raportem o inflacji. Wynika z niego, że ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wzrosły we wrześniu br. w stosunku do września 2022 r. o 8,2 proc. (przy wzroście cen usług – o 9,7 proc. i towarów – o 7,6 proc.).

Źródło: GUS

Fakt ten sprawia, że polaków realnie stać na coraz więcej. Spadek wskaźnika CPI sprawił bowiem, że wynagrodzenia rosły w szybszym tempie niż ceny.

Warto tu podkreślić jednak, iż dane dotyczące wynagrodzeń odnoszą się jedynie do sektora przedsiębiorstw i dotyczą podmiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności PKD 2007, a liczba pracujących przekracza 10 osób. Sektor przedsiębiorstw stanowi zaś jedynie część gospodarki narodowej, co znaczy, że dane dotyczą tylko i wyłącznie wybranych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments