Polacy zarabiają coraz więcej! Wynagrodzenia rosną 2-krotnie szybciej niż inflacja

1473

Główny Urząd Statystyczny opublikował dziś najnowszy raport nt. sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce w maju 2021 roku. Wynika z niego, że w maju br. wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w skali roku był wyższy od notowanego przed miesiącem. W kolejnym miesiącu z rzędu obniżyły się liczba zarejestrowanych bezrobotnych oraz stopa bezrobocia rejestrowanego, choć nadal były one nieco wyższe niż przed rokiem.

Bezrobocie spadło do 6,1 proc.

Z raportu GUS wynika, że w końcu maja br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1026,7 tys. bezrobotnych, tj. mniej niż w kwietniu br. (o 27,1 tys., tj. o 2,6%), ale więcej niż w maju ub. roku (o 15,0 tys., tj. o 1,5%). Fakt ten sprawił, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,1%, tj. była o 0,2 p.proc. niższa niż przed miesiącem oraz o 0,1 p.proc. wyższa niż rok wcześniej.

Stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 3,7% w wielkopolskim do 9,7% w warmińsko-mazurskim. W porównaniu z poprzednim miesiącem obniżyła się ona we wszystkich województwach, w tym najbardziej w warmińsko-mazurskim (o 0,4 p.proc.) oraz podkarpackim (o 0,3 p.proc.); w pozostałych spadek oscylował w granicach 0,2–0,1 p.proc.

W skali roku wskaźnik bezrobocia wzrósł natomiast w ośmiu województwach, w tym w największym stopniu w pomorskim (o 0,5 p.proc.) oraz śląskim (o 0,4 p.proc.), a obniżył się w sześciu, w tym najbardziej w warmińsko-mazurskim (o 0,8 p.proc.). W dwóch województwach (kujawsko-pomorskim oraz podlaskim) stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie sprzed roku.

Stopa bezrobocia rejestrowanego. Stan w końcu maja 2021 r. | Źródło: GUS

Tylko w maju br. w urzędach pracy zarejestrowano 85,3 tys. nowych bezrobotnych, tj. o 0,8% więcej niż przed miesiącem oraz o 19,1% mniej niż przed rokiem (w kwietniu br. notowano spadki odpowiednio o 17,6% w skali miesiąca oraz o 15,3% w skali roku).

Przeciętne wynagrodzenie wzrosło o ponad 10 proc.

Równocześnie dowiedzieliśmy się także, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w maju br. 5637,34 zł, co oznacza, że było ono o 10,1% wyższe niż przed rokiem.

Uwzględniając inflację, siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju br. wzrosła natomiast w skali roku o 5,0%.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments