Polacy zarabiają coraz więcej! Wynagrodzenia nie rosły tak szybko od 2008 r.

Udostępnij

Kwiecień przyniósł ze sobą zauważalny wzrost pensji. Z opublikowanego dziś przez Główny Urząd Statystyczny raportu wynika bowiem, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w minionym miesiącu 5805,72 zł brutto, co oznacza, że wzrosło ono na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy aż o 9,9 proc. z 5285 zł rok temu.

Przeciętny Polak zarobił w kwietniu 4182 zł

Choć kwietniowy wynik okazał się nieco gorszy niż w marcu, gdy średnia krajowa przekroczyła 5900 zł, czwartkowe dane zapiszą się w historii. Wzrost wynagrodzeń na poziomie 9,9 proc. jest bowiem najwyższym od 2008 roku.

Należy także przypomnieć, że ubiegłomiesięczne odczyty wspierane były m.in. wypłatami w poprzednim miesiącu premii kwartalnych, świątecznych, uznaniowych, motywacyjnych, nagród rocznych, wynagrodzeń za nadgodziny, a także mniejszą liczbą dni roboczych w kwietniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Analizując najnowsze dane warto jednak zwrócić uwagę, że istotny wpływ na ten wynik miał tzw. efekt bazy. Z powodu wybuchu pandemii, przed rokiem odnotowano bowiem gwałtowne wyhamowanie wzrostu płac do niespełna 2 proc. z 6-7 proc. raportowanych przed kryzysem.

Trzeba oczywiście pamiętać, że kwoty podawane przez GUS są kwotami brutto. Netto, czyli „na rękę” przeciętny Polak zarobił bowiem w kwietniu nie 5285 zł, a około 4182 zł. 796 zł z kwoty brutto potrącone zostało bowiem na składki ZUS (emerytalna, rentowa, chorobowa), niespełna 451 zł wyniosła składka zdrowotna, która przekazana została NFZ, a 377 zł pobrano na zaliczkę z tytułu podatku dochodowego.

Arkadiusz Jóźwiak
Arkadiusz Jóźwiak
Autor licznych felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii, a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Prelegent wielu konferencji inwestycyjnych oraz szkoleń online. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019 oraz zdobyciem statuetki NEXUS w kategorii Analityk Roku 2019.

Najnowsze

Zobacz również