Dzień Inwestora Indywidualnego

Polacy w kwestii oceny sytuacji w kraju są podzieleni

Udostępnij

38 proc. badanych uważa, że sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku. 42 proc. jest przeciwnego zdania, wynika z sondażu CBOS.

Jak oceniamy sytuację w Polsce?

W porównaniu z grudniem ub.r. o 2 punkty procentowe spadł odsetek osób uważających, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku. Rośnie liczba pesymistów. Negatywnie oceniających obecną sytuację jest o 5 punktów procentowych więcej niż miesiąc temu.

„Tym samym negatywne oceny zaczęły znów przeważać nad pozytywnymi, tak jak to miało miejsce przed październikowymi wyborami parlamentarnymi (choć przewaga ta jest jeszcze mało wyraźna)” – czytamy w opisie wyników badania. „Pozytywne oceny dominowały znacząco wśród zwolenników rządzących ugrupowań – Koalicji Obywatelskiej, Lewicy oraz Trzeciej Drogi – tak jak wśród sympatyków ugrupowań opozycyjnych przeważały oceny negatywne. Przewagę opinii krytycznych odnotowaliśmy też wśród badanych niezamierzających głosować” – dodano.

34 proc. badanych uważa jednak, że sytuacja w Polsce poprawi się. 26 proc. uważa, że nic się nie zmieni (wzrost o 1 pkt. proc.), zaś 28 proc. jest pesymistami: twierdzi, że sytuacja pogorszy się (spadek o 2 pkt. proc.). 12 proc. nie ma na ten temat zdania (wzrost o 1 pkt. proc.).

Sytuację polityczną dobrze ocenia jedynie 17 proc. badanych (wzrost o 1 pkt. proc.), zaś źle aż 43 proc. (wzrost o 5 pkt. proc.). 33 proc. odparło, że ma neutralne podejście do tego, co się dzieje w polityce (spadek o 5 pkt. proc.). 7 proc. (spadek o 1 pkt. proc.) nie ma zdania.

Sytuacja gospodarcza

Co myślimy zaś o sytuacji gospodarczej? 29 proc. ocenia ją jako dobrą (spadek o 1 pkt. proc.), zaś 24 proc. (spadek o 5 pkt. proc.) twierdzi, że jest na tym polu źle. Neutralne stanowisko zajęło 41 proc. (wzrost o 5 pkt. proc.) osób. Zdania nie ma 6 proc.(wzrost o 1 pkt. proc.)

Sytuację gospodarczą za dobrą uznali głównie mężczyźni, a także osoby starsze oraz te, które lepiej oceniają swoje własne warunki życiowe.

Dobrze żyje się chyba wyborcom Prawa i Sprawiedliwości, Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej. Przedstawiciele tej szerokiej grupy pozytywnie oceniali sytuację gospodarczą. Więcej wskazań negatywnych niż pozytywnych zauważono tylko w przypadku elektoratu Konfederacji i osób niezamierzających głosować.

Badanie zrealizowano od 11 do 21 stycznia 2024 r. na próbie liczącej 1015 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod badania: 59,8 proc. wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 27,0 proc. – wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI), 13,2 proc. – samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań i strukturę.

Jacek Walewski
Jacek Walewski
Redaktor naczelny serwisu PortfelPolaka.pl. Pasjonat gospodarki i przemian, jakie w niej zachodzą. Publicysta oraz promotor walut cyfrowych i technologii blockchain.

Najnowsze

Zobacz również