Czym jest pojazd bezemisyjny? – poznaj nową definicję prawną

868
Para kupuje samochód elektryczny i trzyma kartkę z napisem

Rządowe Centrum Legislacji (RCL) w ubiegłym tygodniu opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Dzięki temu otrzymaliśmy nowe definicje bezemisyjnego pojazdu i bezemisyjnego pojazdu ciężkiego. Zwiększono również dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów napędzanych paliwem alternatywnym. Rozporządzenie zostało skierowane do opiniowania.

Pojazd bezemisyjny – nowa definicja koszty użytkowania samochodu elektrycznego

Pojazd bezemisyjny według nowego projektu rozporządzenia to pojazd nieposiadający silnika spalinowego wewnętrznego spalania lub posiadający silnik spalinowy wewnętrznego spalania, z którego emisje określone zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 i środkami wykonawczymi do niego nie przekraczają 1 grama CO2/kWh lub z którego emisje określone zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2007 i środkami wykonawczymi do niego nie przekraczają 1 grama CO2 na kilometr.

Dlaczego definicja ulega zmianie?

Jak to określono, w ocenie skutków regulacja nowelizacja rozporządzenia wynika z potrzeby wdrożenia zmian do dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 roku ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1242 z dnia 20 czerwca 2019 roku.

Nowe dopuszczalne masy całkowite

W projekcie rozporządzenia zwiększono również dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów napędzanych paliwem alternatywnym o dodatkową masę z racji zastosowania technologii paliwa alternatywnego wynoszącej maksymalnie 1 tonę.

Zwiększono także dopuszczalną masę całkowitą pojazdów i zespołu pojazdów bezemisyjnych o dodatkową masę z racji zastosowania technologii bezemisyjnej wynoszącej maksymalnie 2 tony.

Przyczyny zmian

Jak wyjaśniono, dodatkowa masa, którą muszą mieć pojazdy napędzane paliwem alternatywnym lub pojazdy bezemisyjne, będzie określana na podstawie dokumentacji dostarczanej przez producenta w momencie homologacji pojazdu.

Warto również wiedzieć, że wprowadzenie wymagań masowych dla zespołu pojazdów napędzanych paliwem alternatywnym oraz pojazdów i zespołu pojazdów bezemisyjnych przyczyni się do zwiększenia efektywności paliwowo-emisyjnej oraz dostępności tego rodzaju pojazdów, co przełoży się na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Co jeszcze zmieniono? Spoiler samochodowy

Ponadto, w projekcie rozporządzenia dookreślono wymagania wymiarów pojazdów wyposażonych w urządzenia aerodynamiczne montowane z tyłu pojazdów lub zespołów pojazdów. Dokonano również zmiany brzmienia przepisów dotyczących dokonywania zmian konstrukcyjnych w pojeździe, a także doprecyzowano wymagania dla różnych przypadków przebudowy pojazdu określonej kategorii homologacyjnej.

Wszystko dla bezpieczeństwa

Nowe przepisy skutecznie uniemożliwią stosowanie praktyk omijających dotychczasowe przepisy regulujące kwestię montażu dodatkowych siedzeń w pojazdach samochodowych, a tym samym zagwarantują zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przebudowanych pojazdów.

Kiedy powyższe zmiany wejdą w życie?

Treść opisanego projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia podlega obecnie konsultacjom publicznym i opiniowaniu. Na obecną chwilę nie wiadomo zatem, na kiedy planuje się wprowadzenie w życie zapisów nowelizacji omawianego rozporządzenia.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments