Dlaczego PESEL dla uchodźców jest tak ważny – jak wyrobić?

309

Na mocy specustawy uchodźcy z Ukrainy mogą od 16 marca otrzymać numer PESEL i założyć Profil Zaufany. O nadanie numeru PESEL mogą oni wnioskować w dowolnym organie wykonawczym gminy. Uchodźcy mogą także podjąć w Polsce pracę i uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej. Ponadto, uczniowie i studenci mogą kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Uchodźcom z Ukrainy przysługiwać będzie także pomoc finansowa. Zgodnie z ustawą dostaną oni jednorazowo 300 złotych na osobę.

Dlaczego PESEL jest dla uchodźców tak ważny? Jakie da im możliwości i co dzięki niemu zyskają? W jaki sposób mogą go otrzymać? Jakie dokumenty są do tego niezbędne? Odpowiedzi na te pytania zostaną zaprezentowane poniżej:

Dlaczego PESEL jest istotny dla uchodźców z Ukrainy? Ukraina

Każdy cudzoziemiec, który mieszka w Polsce po zameldowaniu, automatycznie otrzymuje numer PESEL. Jednak dla uchodźców znalezienie lokum, w którym mogą ułożyć sobie życie na nowo, nie jest niestety takie proste. Dojście do etapu samodzielnego wynajmowania mieszkania wymaga sporo czasu i zapasu środków.

Aby zapewnić uchodźcom bezpieczne funkcjonowanie na terenie naszego państwa oraz umożliwić im swobodne korzystanie ze świadczeń, rząd przyjął specjalną ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Osoby, które chcą w pełni korzystać z oferowanego wsparcia, nie mogą jednak zapominać o konieczności dopełnienia kilku formalności. Jednym z nich jest możliwość skorzystania z opcji przyspieszonego procesu nadania numeru PESEL. To bez żadnych wątpliwości dla Ukraińców realna pomoc.

Co uchodźcy zyskają dzięki posiadaniu numeru PESEL?

Za pomocą numeru PESEL polski rząd umożliwia uchodźcom z Ukrainy skorzystanie z wielu programów socjalnych i społecznych. Dzięki nowym przepisom, które weszły w życie w środę nasi wschodni sąsiedzi mogą skorzystać z ochrony czasowej, podjąć legalną pracę, założyć konto w banku czy prowadzić i kontynuować leczenie korzystając z polskiej opieki zdrowotnej oraz programu szczepień. Ważny jest także dostęp do edukacji dla najmłodszych oraz ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego, który pozostaje bez nadzoru.

Obywatele Ukrainy mogą również liczyć na wsparcie finansowe w postaci świadczenia Dobry Start czy obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Aby jednak z tego skorzystać, uchodźcy konieczne powinni złożyć wniosek o PESEL dla Ukraińca. W 2022 roku zostanie on wydany każdemu, kto przekroczył naszą granicę po dniu 24 lutego.

Jak Ukraińcy mogą uzyskać numer PESEL?

W środę, 16 marca 2022 roku ruszył elektroniczny system nadawania PESEL, który ma ułatwić cały proces. Dzięki temu uchodźcy z Ukrainy otrzymają:

  • Mobilny dokument, który będzie wzorowany na polskim dowodzie osobistym
  • Numer PESEL
  • Dostęp do profilu zaufanego, który umożliwi załatwienie wielu spraw urzędowych przez Internet.

Gdzie składa się wniosek?

Niestety samo przekroczenie granicy przez obywatela kraju objętego konfliktem zbrojnym nie sprawi, że automatycznie zostanie mu nadany PESEL dla uchodźcy. Musi on złożyć wniosek o wydanie numeru PESEL osobiście w siedzibie organu gminy. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator lub opiekun tymczasowy.

Jakie informacje i dokumenty musi zawierać wniosek?

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, unikalny numer ewidencyjny nadany przez organ ukraiński, obywatelstwo, datę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz adnotację o pobraniu odcisków palców. Musi on zawierać także oświadczenie o przybyciu na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa lub oświadczenie o byciu małżonkiem obywatela Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy.

Proces nadania numeru PESEL Ukraińcowi wymaga, aby ten dołączył również swoje zdjęcie. Fotografię można jednak wykonać nieodpłatnie w siedzibie urzędu. Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobiera się odciski palców, chyba że chodzi o osobę która nie ukończyła 12. roku życia lub od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców.

Uchodźcy po złożeniu wniosku otrzymają papierowe potwierdzenie nadania numeru PESEL, a fizyczny dokument pojawi się w formie mobilnej.

Czy osoba trzecia może wyrobić uchodźcy PESEL? ukraina

Uchodźcom, którzy dopiero co uciekli przed wojną, trudno odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Załatwianie jakichkolwiek formalności w obcym języku nie jest proste i może wyzwalać dodatkowy stres. Czy w takim razie możemy im w tym pomóc?

Polskie przepisy teoretycznie przewidziały taką możliwość, wprowadzając opcję pełnomocnictwa. To oznacza, że wniosek o nadanie numeru PESEL dla Ukraińca może złożyć osobiście sam zainteresowany lub wyznaczony przez niego pełnomocnik. Niestety w tej sytuacji nie jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać. Konieczność pobrania linii papilarnych w siedzibie urzędu oraz przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość sprawiają, że wnioskodawca i tak musi złożyć wniosek osobiście.

Nie zmienia to faktu, że z całą pewnością warto udać się z uchodźcą do urzędu. Z całą pewnością nasza obecność oraz znajomość języka okaże się pomocna.

Ile uchodźcy muszą czekać na wyrobienie numeru PESEL?

Wniosek o PESEL dla uchodźcy z Ukrainy przyjmowany jest natychmiast. W tej nadzwyczajnej sytuacji rząd odstąpił od sprawdzania podstawy prawnej do nadania numeru PESEL dla obywatela Ukrainy. Dzięki temu cały proces został maksymalnie uproszczony i skrócony.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments