Czy partnerstwo w biznesie przynosi korzyści?

517
Najwięksi partnerzy handlowi Polski

Współpraca w ramach partnerstwa biznesowego to często droga wybierana przez przedsiębiorców by wspólnie i szybciej osiągać sukces. W końcu, aby rozszerzyć możliwości swoich produktów lub usług firmy mają trzy możliwości: stworzyć nowe rozwiązanie, nabyć je, albo nawiązać współpracę z innym przedsiębiorstwem.

Czy zatem partnerstwo rzeczywiście się tutaj opłaca? Jakie mamy wady i zalety takiej współpracy? Jak znaleźć biznesowego partnera? Jakie są jego funkcje i zadania? Odpowiedzi na te pytania zostaną zaprezentowane poniżej:

Co to jest partnerstwo w biznesie? partner strategiczny

Partnerstwo biznesowe stanowi przykład szczególnej umowy, która jest zawierana na zasadzie dobrowolności pomiędzy co najmniej dwoma stronami w celu szeroko rozumianej poprawy pozycji społeczno-gospodarczej każdego z partnerów.

Partnerskie relacje są budowane zgodnie z zasadami etyki, w warunkach równości, pozwalających zachować indywidualność oraz autonomię. Współpraca biznesowa jest przykładem pokazującym, że razem można osiągnąć więcej niż gdyby działało się w pojedynkę. Dodatkowo tym, co wyróżnia partnerstwo biznesowe, jest zaufanie, ponieważ jest to relacja stricte oparta na zaufaniu między partnerami umowy.

Mianem partnerstwa biznesowego możemy określić zatem relację między niezależnymi podmiotami, które bazując na wzajemnym zaufaniu, zaangażowaniu i odpowiedzialności stron, postanowiły razem działać, w celu uzyskania określonej korzyści.

Partnerstwo w biznesie ma szerokie zastosowanie. Zwykle nazywamy tak relację między dwoma przedsiębiorstwami, która jest obwarowana umowami biznesowymi, ale nie zawsze musi tak być. W grę wchodzi również zwyczajowy „uścisk dłoni”, współpraca umowna, ale i tworzenie spółek joint venture.

Typy partnerstw w biznesie

Partnerstwa biznesowe można podzielić na kilka sposobów. Pierwsza klasyfikacja uwzględnia obszar działalności. W ramach niej możemy wyróżnić dwie grupy:

 • Partnerstwo firm z różnych branż, które nie są dla siebie konkurencją
 • Partnerstwo strategiczne konkurencyjnych firm mających tę samą grupę docelową klientów.

Partnerstwo linearne i cykliczne

Partnerstwa biznesowe może także podzielić na:

 • Partnerstwo linearne
 • Partnerstwo cykliczne.

Współpraca linearna zostaje zawiązana w określonym celu i gdy partnerzy strategiczni osiągną ten cel, zostaje rozwiązana. Z kolei w przypadku partnerstwa cyklicznego – po zrealizowaniu planu, partnerzy podejmują kolejne przedsięwzięcia – współpraca jest kontynuowana.

Dobrym przykładem rozwiązania drugiego typu jest współpraca między dostawcą a nabywcą, gwarantującą nabywcy bezpieczeństwo dostaw, a dostawcy – gwarancja, że nabywca korzysta wyłącznie z jego usług.

W jakim celu firmy zawierają partnerstwa biznesowe?

Zazwyczaj dane spółki szukają partnerów biznesowych i wiążą się z nimi umową, gdy każda ze stron umowy partnerstwa ma aktywa biznesowe, technologię czy wiedzę, które będą pomocne drugiej stronie w rozwoju działalności. W ramach partnerstwa jedna firma może pomóc drugiej przykładowo rozszerzyć swój rynek. Partnerzy mogą pomagać także w podjęciu decyzji biznesowej. Ciągły rozwój kluczem do udanej kariery zawodowej

Mało tego – partnerstwo może rozwijać się, jako outsourcing relacji. Jest to sytuacja, w której strony dążą do osiągnięcia długoterminowych korzyści oraz innowacji, oczywiście w oparciu o rezultaty, które są dla nich obu ważne. W ramach partnerstwa biznesowego outsourcer staje się realnym partnerem w budowaniu wartości przedsiębiorstwa.

Przede wszystkim więc przedsiębiorstwa poszukują partnerów biznesowych po to, aby wzmocnić swoją firmę. Partnerstwa mają wspomóc przedsiębiorstwo w efektywnych działaniach, dzięki zawiązaniu trwałych relacji z danym partnerem, jego wsparciu, a także wspólnemu dążeniu do celu. Owym celem są zazwyczaj długofalowe korzyści, które osiąga każda ze stron partnerstwa.

Nie ma zatem żadnych wątpliwości, że partnerstwa biznesowe są ważnym elementem rozwoju firm. Współpraca z partnerami pomaga bowiem osiągać przewagę konkurencyjną. Co więcej dobrze dobrany partner biznesowy nie tylko daje firmie prestiż, ale współpraca z nim daje także możliwość wymiany doświadczeń między przedsiębiorstwami, gdyż partnerstwo zakłada korzystanie z doświadczenia pracowników.

Partner biznesowy ma także często za zadanie pomóc we wdrażaniu innowacyjnych praktyk, promowaniu i modernizacji spółki czy wsparcia jej rozwoju na rynku. Przedsiębiorstwa, które mają partnerów biznesowych, mogą wykorzystać ich mocne strony, aby w dłuższej perspektywie – wzmocnić obie firmy.

Korzyści płynące z partnerstwa w biznesie

Podsumowując, za pomocą partnerstwa biznesowego można czerpać następujące korzyści:

 • Uzyskanie efektu synergii
 • Szybszy rozwój firmy
 • Wzrost skuteczności realizowanych działań
 • Wzmocnienie pozycji na rynku
 • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej
 • Możliwość wymiany wiedzy, umiejętności i doświadczeń
 • Prestiż i zaistnienie w świadomości nowej grupy odbiorców
 • Większa odporność na ewentualne trudności
 • Wzajemne wspieranie się i uzupełnianie
 • Dotarcie do nowych klientów i pozyskanie nowych rynków zbytu
 • Sprawniejsza realizacja nowych przedsięwzięć.

Wady partnerstwa w biznesie

Choć nie znajdziemy zbyt wielu wad posiadania partnera biznesowego, to z całą pewnością trzeba zwrócić tutaj uwagę na jedną bardzo istotną kwestię. Mowa o konieczności dzielenia się zyskami firmy.

Ponadto, nieodpowiednie dobranie partnera biznesowego może sprawić, że nasze przedsiębiorstwo, zamiast osiągnąć wyżej opisane korzyści, tylko na tym ucierpi. W końcu nigdy nie mamy pewności, że zdecydowaliśmy się na współpracę z właściwą firmą. W jaki sposób zatem zminimalizować to ryzyko, przy dobieraniu partnera biznesowego?

Jak znaleźć odpowiedniego partnera biznesowego?

Aby w ogóle móc nawiązać współpracę z inną firmą, należy zbudować sieć kontaktów biznesowych. Dotarcie do odpowiednich przedsiębiorstw może bowiem okazać się problematyczne, gdy nasz biznes był od początku zupełnie niezależny.

W rozszerzaniu bazy wartościowych kontaktów, poszukiwaniu najlepszych partnerów biznesowych oraz osób, które będą rekomendować nasz biznes innym, ogromną rolę odgrywa networking.

To proces budowania i podtrzymywania relacji, wzajemnego wsparcia, wymiany informacji, możliwości i zasobów, który odbywa się w ramach sieci kontaktów. Świetną okazją do networkingu jest uczestnictwo w szkoleniach, kursach, a także na targach i konferencjach branżowych. Świetnym pomysłem jest również dołączanie do społeczności biznesowych, zrzeszających przedsiębiorców poszukujących wartościowych rekomendacji i współprac.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Następnie, na etapie budowania partnerstwa, szczególną uwagę należy poświęcić identyfikacji partnerów. Od tego zależy los wspólnego projektu, a także możliwości oddziaływania partnerstwa na otoczenie.

Szukając partnera biznesowego, należy wskazać korzyści, jakie niesie przynależność do partnerstwa danej organizacji. Niezbędna jest także realistyczna ocena możliwości partnera biznesowego oraz otwarte informowanie o przeszkodach i problemach, które mogą się pojawić w trakcie współpracy.

Aby podjąć odpowiednią decyzję, przy wyborze partnera biznesowego warto przeprowadzić analizę ryzyka takiego działania, a także stworzyć mapę zasobów, które potencjalny partner może wnieść do naszego biznesu.

Bardzo pomocna w wyborze partnera biznesowego okaże się analiza SWOT. Na czym ona polega? Należy w niej wypisać po kolei:

 • Mocne strony (Strengths) – nasze i potencjalnego partnera biznesowego
 • Słabe strony (Weaknesses) – nasze i potencjalnego partnera biznesowego
 • Szanse w rynkowym otoczeniu (Opportunities) – nasze i potencjalnego partnera biznesowego
 • Zagrożenia w rynkowym otoczeniu Threats) – nasze i potencjalnego partnera biznesowego.

Jak zmaksymalizować korzyści z partnerstwa biznesowego?

Następnie, gdy już wybierzemy partnera biznesowego, musimy określić zasady, według których partnerstwo ma funkcjonować. W tym celu należy ustalić zakres ról i zadań partnera. Ważne jest także zbadanie wzajemnych możliwości i potencjału współpracy. Zarządzanie firmą w czasie kryzysu

Kolejnym elementem jest zarządzanie partnerstwem i realizowanie wspólnych działań. W tym miejscu należy pamiętać także o sprawdzeniu uzgodnionego harmonogramu i budżetu. Ważnym krokiem jest także ocena i analiza zrealizowanych projektów oraz wprowadzanie korekt do założeń partnerstwa. Warunkuje to skuteczność działania podmiotu.

Następnie, aby czerpać maksymalne korzyści z umowy partnerstwa, należy inwestować w utrwalanie efektów współpracy. Chodzi tu o redefinicję ról i zadań partnerów, aby do wspólnych celów można było dążyć jeszcze lepiej i szybciej.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments