Oprocentowanie obligacji detalicznych w maju niższe niż w kwietniu

W otoczeniu niskich stóp procentowych oferta obligacji oszczędnościowych nadal pozostaje atrakcyjna dla oszczędzających

204

obligacje Oprocentowanie obligacji detalicznych w maju br. ulegnie dostosowaniu do rentowności hurtowego rynku obligacji skarbowych przy jednoczesnym zachowaniu preferencji dla klientów rynku detalicznego, podało Ministerstwo Finansów.

Zmiany w oprocentowaniu obligacji

„Zmiana warunków oprocentowania obligacji wynika z ich dostosowania do bieżących realiów rynkowych wynikających w głównej mierze ze zmiany parametrów polityki pieniężnej prowadzonej przez bank centralny. Obniżeniu ulega oprocentowanie wszystkich oferowanych obligacji przy jednoczesnym zachowaniu preferencji dla rynku detalicznego względem rynku hurtowego. W otoczeniu niskich stóp procentowych oferta obligacji oszczędnościowych nadal pozostaje atrakcyjna dla oszczędzających” – powiedział wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 0,50% w skali roku, a 2-letnich papierów skarbowych 1,00%. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 1,10% dla 3-latek, 1,30% dla 4-latek oraz 1,70% dla 10-latek. 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500+”oprocentowane są odpowiednio 1,50% i 2,00% w pierwszym roku oszczędzania.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze.

W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – ustalonej dla emisji oferowanych w maju br. na poziomie 0,75%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje również w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która ustalona zostaje na poziomie 1,00%.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży, która w wyniku zmiany warunków całej oferty obligacji oszczędnościowych będzie wynosić 1,25% dla obligacji 6-letnich oraz 1,50% dla 12-letnich.

W kwietniu oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosiło 1,50% w skali roku, a 2-letnich papierów skarbowych 2,10%. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane były odpowiednio: 2,20% dla 3-latek, 2,40% dla 4-latek oraz 2,70% dla 10-latek. 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500+” oprocentowane były odpowiednio 2,80% i 3,20% w pierwszym roku oszczędzania.

W przypadku obligacji 4-letnich w kwietniu poziom marży utrzymany był na poziomie 1,25%. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wysokość marży wynosiła w kwietniu 1,50%.

W przypadku obligacji rodzinnych wysokość marży preferencyjnej w kwietniu wynosiła 1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2,00% dla 12-letnich.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments