Oferta publiczna do 187,83 mln akcji Allegro rusza dziś, przedział cen.:35-43 zł

Allegro

AllegroPierwotna oferta publiczna akcji Allegro.eu, obejmująca łącznie nie więcej niż 187 826 087 akcji zwykłych (z wyłączeniem akcji dodatkowego przydziału), rozpoczyna się dziś od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych (book-building potrwa do 28 września), podała spółka w prospekcie emisyjnym. Przedział cenowy ustalono na 35-43 zł za akcję, zaś maksymalną cenę dla inwestorów detalicznych ustalono na 43 zł za akcję.

Zapisy od inwestorów detalicznych będą przyjmowane 23-28 września. Inwestorom detalicznym przydzielonych zostanie do 5% ostatecznej liczby oferowanych akcji.

Ostateczna liczba i ostateczna cena oferowanych akcji zostaną ustalone po przeprowadzeniu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i opublikowane 29 września 2020 r. (lub w zbliżonym terminie), podano w prospekcie.

Zapisanie akcji na rachunkach inwestorów detalicznych przewidziano na 6 października (lub w zbliżonym terminie), zaś pierwszy dzień notowania akcji na GPW – na 12 października 2020 r. (lub w zbliżonym terminie).

„Oferta obejmuje emisję nie więcej niż 28 571 429 nowych akcji, z której spółka spodziewa się uzyskać wpływy brutto w wysokości około 1 mld zł, oraz sprzedaż nie więcej niż 163 599 596 istniejących akcji przez obecnych akcjonariuszy, tj. spółki Cidinan S.à r.l., Permira VI Investment Platform Limited i Mepinan S.à r.l., a także grupę dyrektorów i członków kadry kierowniczej emitenta. Maksymalna liczba akcji sprzedawanych wyniesie 187 826 087 i będzie składać się na nią istniejące akcje sprzedawane oraz nowe akcje sprzedawane w proporcjach uzależnionych od finalnej ceny ofertowej. Dla uniknięcia wątpliwości, maksymalna liczba akcji sprzedawanych nie jest równa maksymalnej liczbie istniejących akcji sprzedawanych oraz maksymalnej liczbie nowych akcji sprzedawanych, oferowanych na podstawie prospektu” – czytamy w komunikacie poświęconym prospektowi.

Ponadto akcjonariusze sprzedający zaoferowali spółce Morgan Stanley & Co. International plc jako menedżerowi stabilizującemu opcję nabycia dodatkowych istniejących akcji sprzedawanych na podstawie opcji dodatkowego przydziału, stanowiących maksymalnie 15% całkowitej liczby akcji sprzedawanych (tego typu akcje dodatkowego przydziału razem z akcjami sprzedawanymi zwane są łącznie „akcjami oferowanymi”), podano także.

„Spółka spodziewa się, że niezwłocznie po dopuszczeniu do obrotu, w wolnym obrocie (free float) znajdować się będzie co najmniej 18,26% wyemitowanego kapitału zakładowego spółki (zakładając brak realizacji opcji dodatkowego przydziału)” – czytamy dalej.

Po zakończeniu oferty pozostałe akcje posiadane przez większościowych akcjonariuszy sprzedających zostaną objęte umową zakazującą sprzedaży tych akcji (lock-up) przez okres 180 dni od pierwszego dnia notowania akcji na GPW, natomiast akcje będące w posiadaniu dyrektorów i członków kadry kierowniczej spółki oraz posiadaczy akcji przyznanych w ramach programów motywacyjnych grupy po przeprowadzeniu oferty będą również objęte zakazem sprzedaży przez okres 360 dni od pierwszego dnia notowań, podano także.

„Mam przyjemność poinformować, że opublikowaliśmy prospekt, który jest kolejnym krokiem w procesie wejścia Allegro na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Na przestrzeni lat udowodniliśmy, że potrafimy stworzyć i rozwijać wiodącą platformę dla kupujących i sprzedawców, zmieniając sposób, w jaki Polacy robią zakupy i budując bardzo lubianą polską markę. Dostarczanie klientom jak najlepszego doświadczenia w handlu detalicznym pozostanie naszym najwyższym priorytetem jako spółki giełdowej. Nasze inwestycje w innowacyjność platformy przyczyniły się do utrzymania dwucyfrowego wzrostu przychodów i zysków, wspieranego przez dalsze przechodzenie handlu detalicznego do Internetu. Jesteśmy przekonani, że nasze osiągnięcia i czynniki, które leżą u podstaw naszego sukcesu, dają nam świetne perspektywy długoterminowego wzrostu i wartości. Dlatego cieszymy się na myśl, że będziemy mogli już wkrótce przedstawić naszą propozycję inwestycyjną zarówno inwestorom instytucjonalnym, jak i inwestorom detalicznym w Polsce” – powiedział prezes Allegro François Nuyts, cytowany w komunikacie.

Grupa Allegro spodziewa się uzyskać gotówkowe przychody netto wynoszące ok. 900,5 mln zł ze sprzedaży nowych akcji sprzedawanych o łącznej cenie emisyjnej wynoszącej ok. 1 000 mln zł, po odliczeniu kosztów i wydatków związanych z ofertą (z wyłączeniem wydatków niegotówkowych w kwocie 25,5 mln zł związanych z przyznaniem akcji pracownikom grupy), podano także w prospekcie.

„Grupa zamierza przeznaczyć oczekiwane przychody netto z emisji nowych akcji sprzedawanych, wraz z finansowaniem na podstawie nadrzędnego zabezpieczonego kredytu terminowego (ang. senior secured term loan facility) na kwotę 5 500 mln zł, na spłatę pozostałego do spłaty zadłużenia z tytułu kredytu terminowego A na kwotę 1 363,5 mln zł, kredytu terminowego B na kwotę 3 990 mln zł, a łącznie z Istniejącym kredytem nadrzędnym A – oraz drugorzędnego (ang. second lien) kredytu inwestycyjnego na kwotę 1 300 mln zł (w tym płatność niektórych opłat związanych z refinansowaniem) w celu uzyskania lepszej dźwigni finansowej netto, co według grupy zapewni jej większą elastyczność finansową. Pozostałe kwoty po refinansowaniu będą wykorzystane na ogólne cele korporacyjne grupy” – czytamy dalej.

Spółka zaangażowała BM PKO BP i Santander Bank Polska w charakterze współoferujących w Polsce w związku z ofertą skierowaną do inwestorów detalicznych. Dla uniknięcia wątpliwości, Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co. International plc, Barclays Bank PLC, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Erste Group Bank AG, Pekao Investment Banking i Raiffeisen Centrobank AG działają wyłącznie w związku z ofertą skierowaną do inwestorów instytucjonalnych i nie świadczą żadnych usług ani doradztwa w związku z ofertą skierowaną do inwestorów detalicznych, wyjaśniono także.

W celu ułatwienia wzięcia udziału w ofercie inwestorom detalicznym utworzone zostało konsorcjum detaliczne, w skład którego wchodzi 13 banków i domów maklerskich w całej Polsce. W celu złożenia zapisu niezbędne jest posiadanie otwartego rachunku papierów wartościowych w banku lub domu maklerskim będącym członkiem tego konsorcjum.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy osiągnęła wartość 28,4 mld zł (7,1 mld USD) w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments