Od białego do czarnego łabędzia

284

Białe i szare łabędzie – co można przewidzieć?

Klasycznym przykładem Czarnego łabędzia z ostatniego okresu jest pandemia Covid -19. Z takim utożsamieniem nie zgadza się jednak sam autor. Odczytuje on pandemię jako zapowiedź bardziej kruchego systemu globalnego.

Próba przewidzenia czarnych łabędzi jest u podstaw skazana na porażkę, co wynika bezpośrednio z ich natury. W nowym roku jednak, nie brak szarych łabędzi, zatem zjawisk wyobrażalnych, mniej zaskakujących, dających ująć się w modelowaniu statystycznym. Warto być świadomym zjawisk, które mogą się wydarzyć w nadchodzących latach, miesiącach, lub które już zaczęły się dziać i będą oddziaływać w przyszłości na rzeczywistość.

Inflacja – do fight the FED

inflacjaDynamiczne wzrosty cen, których przyczyną były m.in. zamknięcia gospodarek i pozrywane łańcuchy dostaw, skłoniły FED do zmiany narracji na temat inflacji. Z „przejściowej” stała się „trwała”. Jastrzębia polityka wielu krajów jest realizowana poprzez ograniczenie podaży pieniądza, czyli wzrost stóp procentowych i ograniczenie skupu aktywów. Rynek jednak ma świadomość potężnego globalnego zadłużenia, zatem oczekuje, że gospodarka światowa nie będzie mogła sobie poradzić z wyższymi stopami.. Zamiast tego przewidują, że jakakolwiek próba podniesienia realnych stóp spowoduje gdzieś bardzo duży szok finansowy, wywołując recesję gospodarczą, która z kolei wybije wszelką presję inflacyjną. Nie jest wykluczonym, że efektem inflacji będzie skierowanie gospodarek na drogę deflacji. Dowód na poparcie tej tezy można znaleźć w krzywej dochodowości. 30 listopada, kiedy prezes Fed Jerome Powell wskazał, że obniżka cen może nastąpić raczej wcześniej niż później, obligacje o dłuższym terminie zapadalności nie zostały wyprzedane. Wręcz przeciwnie, spadły rentowności 30-letnich amerykańskich obligacji skarbowych.

Po co więc sprzedawać amerykański dług rządowy o długim terminie zapadalności? Pozycja 30-letniego Departamentu Skarbu USA może generować znaczny zysk i stratę w nowym szoku deflacyjnym i stanowić dobre zabezpieczenie przed stratami poniesionymi na pozycjach ryzyka w innych częściach portfela. W końcu rentowność 30-letnich Niemiec, Szwajcarii czy Japonii jest już ujemna lub nieco dodatnia, ale Stany Zjednoczone nadal notują 1,8%.

Startupy, synteza jądrowa – łabądź silnie oczekiwany

startupStart – up’y stały się klasą aktywów, która została silnie doceniona w środowisku niskich stóp procentowych i bardzo wysokich wycen na rynku kapitałowym, gdy akcje i obligacje stały się mniej efektywne w oczach inwestorów. Jednym z najbardziej wyczekiwanych i obiecujących obszarów są badania nad syntezą jądrową, w których start-upy zbierają rekordowe fundusze. Synteza jądrowa może wyprodukować prawie nieograniczoną ilość energii – co zgrabnie rozwiązałoby wiele problemów związanych z dostawami energii, związanych z odejściem od paliw kopalnych. O ile sam temat syntezy jądrowej już jest oczekiwany i uwzględniany w wycenach spółek, ciężko doszukać się tu szarego łabędzia. Jednak kwestia potężnego napływu środków do firm VC i start-upów, może przyczynić się do bardziej dynamicznego wzrostu gospodarczego, co z kolei może w nadchodzących okresach skutkować pozytywnym czarnym łabędziem z dziedzin, gdzie prawdopodobnie nakłady na badania i rozwój były najsilniej wydatkowane.

Czarny Łabędź w Europie

Europa, z racji posiadania jednej waluty przez większość krajów, może być najsilniej na wszelkie zmienności. Jedną tego przyczyną, znaną już od momentu powstania UE, jest różnica w rozwoju gospodarczym poszczególnych krajów, a Covid pogłębił jeszcze dysproporcje sił w układzie unijnym.

Na początku roku 2022 EBC wciąż skupuje obligacje państw członkowskich. Jednak przy braku wykorzystania narzędzi monetarnych by walczyć z inflacją w krajach członkowskich Strefy Euro, jej kształtowanie się jest pozostawione rynkowi. Dalszy wzrost wskaźników inflacji może zmusić do zaprzestania luzowania ilościowego, co będzie skutkować płaceniem najbogatszych w strefie Euro za dług państw biedniejszych. Cały dług publiczny stanowi w rzeczywistości opcję kupna przyszłych dochodów podatkowych. Obrona przed inflacją pod postacią skurczenia bazy monetarnej, może przełożyć się na decyzję inwestorów o sprzedaży tej opcji. Europa zawsze była grą o wysokim współczynniku beta dla globalnego wzrostu. Jednak w tym momencie ryzyko i korzyści na kontynencie są znacznie wyższe niż normalnie. Wielka Brytania wychodząc z UE stworzyła sobie szansę na wysoką konkurencyjność. Jest już rajem dla międzynarodowych inwestycji, zwłaszcza w sektorze nieruchomości. Poza UE ma szansę dostosować swój system regulacyjny, aby zmaksymalizować swoją nadrzędną przewagę w zakresie usług Wielka Brytania jest prawdopodobnie najbardziej zagrożona stagflacją w rozwiniętym świecie, ale ma niespotykaną szansę na wzrost. Europa dojrzała do czarnego łabędzia – ale kto wie, czy będzie to dobre, czy złe?

Zerowa emisyjność i zerowa oszczędność

energiaDobry dla planety cel zero emisyjności i zielonej energii jest póki co utopią. Znalezienie złotego środka będzie polegać na zapewnieniu odpowiednich i przystępnych cenowo dostaw, które wypełnią lukę między obecną energią a niskoemisyjną przyszłością energetyczną. W obliczu tej perspektywy dostawcy energii z tradycyjnych źródeł, już zaczęli ograniczać produkcję do tego stopnia, że podaż spada w stosunku do popytu, co wpływa na podwyżkę cen energii z tradycyjnych źródeł, które nadal stanowią bazę dla większości wykorzystywanej obecnie energii. Rozwój ten już zwiększył ceny i zmienność cen, nie tylko w odniesieniu do energii, ale także metali przemysłowych, z których większość jest potrzebna w znaczących ilościach do zielonej transformacji. Co więcej, rosnące ceny energii spowodowały wzrost cen oleju napędowego, a zwłaszcza nawozów, ważnych kosztów rolnictwa, które budzą obawy o produkcję kluczowych upraw żywności. Efektem tego może być spowolnienie tempa wdrażania zmian pro środowiskowych, co będzie pozytywnym szarym łabędziem na rynku tradycyjnych źródeł energii, lub trwanie w postanowieniach harmonogramu zielonej energii i wzrosty cen zarówno produktów spożywczych, jak i cen zielonego prądu.

Autor: Departament Analiz Prosper Capital Dom Maklerski

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments