Obroty na rynku głównym GPW wzrosły o 191% r/r do 46,76 mld zł w październiku

462

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 46,76 mld zł w październiku 2020 r., tj. wzrosła o 191% r/r, podała giełda.

„Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 136,9% r/r do poziomu 37,7 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,7 mld zł, o 147,6% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec października wyniosła 44 097,98 pkt i była o 23,7% niższa niż przed rokiem” – czytamy w komunikacie.

Na rynku NewConnect w październiku odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 1399,8% r/r do poziomu 2,7 mld zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 1494,5% r/r i wyniosła 2,7 mld zł.

„Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w październiku wyniósł 973,2 tys. szt., czyli o 65,7% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 75,5% r/r do poziomu 549,3 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 36% r/r do 202,5 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 65% r/r do 179,8 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 150,9% rdr do 41,6 tys. szt” – czytamy dalej.

W październiku zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 39,1% r/r do poziomu 195,3 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 173,7% r/r do 42,1 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec października 96,7 mld zł wobec 90,7 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 14,2% r/r do poziomu 242,2 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 18,8 mld zł wobec 15,1 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 24,6% r/r.

„Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 23,4 TWh, co oznacza spadek o 19,4% r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 6% r/r do poziomu 3,1 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 22,2% r/r do poziomu 20,3 TWh” – czytamy także.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 5,8% r/r do 13,6 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 24,3% do poziomu 2,8 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 11,2% r/r do poziomu 10,9 TWh.

„Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”), na rynku spot wyniósł 1,6 TWh, co oznacza spadek o 17,8% r/r” – czytamy także.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 64,9% r/r do poziomu 11,9 ktoe.

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE spadł o 47,5% r/r, do wolumenu 0,7 TWh.

Kapitalizacja 385 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku wyniosła 408 mld zł (88,3 mld euro).

Łączna kapitalizacja 434 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła 827,2 mld zł (179,1 mld euro).

Na głównym rynku w październiku zadebiutowały akcje spółki Allegro.

W ubiegłym miesiącu na GPW odbyły się 22 sesje giełdowe, w porównaniu do 23 sesji rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments