Nowe zasady opracowywania WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30 od 12 marca

409

Warszawskie Indeksy GiełdowePo przeprowadzeniu konsultacji rynkowych, zmiany metody opracowywania indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30 wchodzą w życie z dniem 12 marca 2021 roku, tj. przed dniem rewizji rocznej portfeli tych indeksów, która będzie miała miejsce po sesji 19 marca 2021 roku, zapowiedział GPW Benchmark.

„Większość uczestników konsultacji poparła przedstawione przez administratora propozycje zmian do aktualnych metod, polegających na wprowadzeniu:

• wskaźnika obrotu (MWO) jako dodatkowego kryterium kwalifikacji spółek do indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30

• nowych wag ustalania punktów rankingowych, „wzmacniających” rolę kapitalizacji spółek w rankingu, tj. wagi 0,4 dla obrotów i 0,6 dla kapitalizacji w wolnym obrocie

• nowych zasad kwalifikacji do indeksów mWIG40 i sWIG80 spółek notowanych w dual listingu” – czytamy w podsumowaniu wyników procedury konsultacyjnej.

Niniejsze podsumowania i rekomendację dalszego działania w zakresie wdrożenia istotnych zmian, zarząd przedstawił Komitetowi Nadzorczemu Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego (WRK) przy GPW Benchmark.

„Komitet Nadzorczy na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2021 roku zarekomendował wprowadzenie proponowanych zmian do metod wyznaczania wskazanych Indeksów. Uzyskane opinie i rekomendację Komitetu należy uznać za wystarczające, aby wprowadzić proponowane istotne zmiany metod opracowywania poszczególnych indeksów giełdowych WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30, zgodnie z obowiązującą Administratora procedurą” – czytamy dalej.

„Skorygowany Regulamin Rodziny Indeksów Giełdowych, uwzględniający przyjęte zmiany metody opracowywania WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30 wchodzi w życie z dniem 12 marca 2021 roku, tj. przed dniem rewizji rocznej portfeli ww. indeksów, która będzie miała miejsce po sesji w dniu 19 marca 2021 roku” – zapowiedziano także.

Dokument konsultacyjny został przedstawiony publicznie 7 grudnia 2020 r. Termin odpowiedzi określono na 8 stycznia 2021 r. Administrator otrzymał 9 odpowiedzi.

Przedmiotem działalności GPW Benchmark S.A., wchodzącej w skład grupy kapitałowej GPW, jest opracowywanie stawek referencyjnych WIBID i WIBOR oraz wskaźników opartych o dane z rynków regulowanych GPW w Warszawie, BondSpot oraz giełd regionu CEE.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments