Nowe przepisy ograniczające sprzedaż poza lokalem będą chronić konsumentów

180

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rząd ma na celu skuteczniejsze egzekwowanie oraz unowocześnienie przepisów dotyczących ochrony konsumentów.

Wyeliminowane zostaną między innymi nieprawidłowości podczas wyprzedaży. Nie będzie również można zawierać umów dotyczących usług finansowych na pokazach lub podczas wycieczek.

Unowocześnienie przepisów dotyczących ochrony konsumentów Zakupy w e-commerce

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej oraz zawiera dodatkowe rozwiązania dotyczące umów zawieranych poza lokalem, w szczególności podczas pokazów handlowych. Jakie rozwiązania zostaną wprowadzone?

Większa przejrzystość przy zakupach online

Po pierwsze, zapewniona zostanie większa przejrzystość dla konsumentów przy zakupach online. Chodzi tutaj konkretnie o:

  • Wprowadzenie dodatkowych wymogów informacyjnych w odniesieniu do dostawców internetowych platform handlowych
  • Uregulowanie kwestii związanych z recenzjami konsumentów i plasowaniem – każdy przedsiębiorca, który zapewnia dostęp do recenzji konsumentów będzie musiał podawać informacje na temat sposobu weryfikacji ich autentyczności
  • Walkę z podwójnymi standardami produktów – wprowadzony zostanie przepis, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek towaru, jako identycznego z tym, który jest sprzedawany w kilku innych państwach Unii Europejskiej, podczas gdy istotnie różni się od niego, będzie uznawane za wprowadzanie klientów w błąd i nieuczciwą praktykę rynkową.

Nowe zasady informowania o obniżkach cen

Doprecyzowane zostaną również zasady informowania przez sprzedawców towarów i usług o obniżkach cen. W przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi, przedsiębiorca będzie musiał podać – obok informacji o obniżonej cenie – również informację o najniższej ocenie tego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Zakupoholicy polują na promocje

Z kolei, w przypadku produktów, które są w sprzedaży krócej niż 30 dni – obok informacji o obniżonej cenie – trzeba będzie podać także informację o najniższej cenie tego produktu, obowiązującej od dnia jego oferowania do sprzedaży, aż do dnia wprowadzenia obniżki.

Natomiast jeśli chodzi o produkty ulegające szybkiemu zepsuciu lub posiadające krótki termin przydatności – obok informacji o obniżonej cenie – trzeba będzie podać także informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

Zmiany dotyczące nieumówionych wizyt, pokazów i wycieczek

Ponadto, do 30 dni wydłużony zostanie termin na odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia jej podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w domu konsumenta lub wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę.

Co więcej, wprowadzony zostanie zakaz przyjmowania płatności przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, który wynosi 14 dni lub 30 dni w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo podczas wycieczki – w odniesieniu do umów zawieranych podczas pokazu, wycieczki lub nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania konsumenta. Rozwiązanie to pozwoli na podjęcie świadomej decyzji dotyczącej zakupu danego produktu czy usługi, zaś konsumenci nie będą narażeni na straty finansowe.

Mało tego – zakazane będzie także zawieranie z konsumentami umów dotyczących usług finansowych podczas pokazu lub wycieczki. Chodzi o spotkanie dla konsumentów zorganizowane w celu promocji, złożenia oferty sprzedaży lub sprzedaży towarów lub usług. Zawarta w takiej sytuacji umowa będzie nieważna z mocy prawa i nie będzie wywoływać skutków dla konsumenta.

Możliwość odstąpienia od umowy o świadczenie usług zdrowotnych Prawnik

Wprowadzona zostanie również możliwość odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Chodzi tu o tak zwane umowy obejmujące abonamenty medyczne.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments