Na czym polega finansowanie sprzedaży z przejęciem ryzyka?

Udostępnij

finansowanie sprzedażyW obecnych, niestabilnych czasach coraz więcej przedsiębiorców decyduje się skorzystać z metody finansowania, którą jest faktoring. Usługa ta może mieć postać pełną lub niepełną. Faktoring z regresem (niepełny) nie obejmuje przejęcie ryzyka przez faktora, z kolei faktoring bez regresu (pełny) przeciwnie. Po stronie faktora znajduje się ryzyko niewypłacalności partnera biznesowego. Czym jest finansowanie sprzedaży z przejęciem ryzyka?

Faktoring pełny jako metoda na utrzymanie płynności finansowej

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy decydują się na wystawienie faktury z terminowym odroczeniem płatności, liczą się z ryzykiem nieotrzymania zapłaty. Wiąże się to z niewypłacalnością partnera biznesowego lub – co gorsza – chęci oszustwa. Zawsze istnieje jednak niepożądana możliwość doprowadzenia do ogromnych problemów z utrzymaniem płynności finansowej. Jednym z rozwiązań tej sytuacji jest wzięcie kredytu kupieckiego. Alternatywą jest finansowanie sprzedaży z przejęciem ryzyka, czyli faktoring pełny, zwany inaczej faktoringiem bez regresu. To nie tylko jedno z najlepszych źródeł finansowania, ale także metoda modelowania ryzyka.

Faktoring pełny polega na tym, że faktor, czyli firma faktoringowa wykonuje przelew, pokrywający w większości wartość faktury, na konto faktoranta – klienta. Kwota, która znajduje się w dokumencie, jest pomniejszona o wartość prowizji. Klient może więc otrzymać do 90% wartości faktury. Nie musi obawiać się o niewypłacalność kontrahenta, co wiąże się z możliwością sprawnej regulacji zobowiązań bieżących faktoranta. Po stronie firmy faktoringowej leży również obowiązek ściągnięcia należności od kontrahenta.

Faktoring pełny – w jakich przypadkach się sprawdzi?

Forma faktoringu pełnego to najlepsze rozwiązanie dla firm, które nie mają ochoty proponować kontrahentom kredytu niezabezpieczonego. Decydują się na niego przedsiębiorstwa, które miały wątpliwą przyjemność współpracy z klientem nieuczciwym i trudnym procesem egzekwowania należności za pośrednictwem windykacji.

Ten rodzaj faktoringu sprawdzi się u faktorantów, którzy chcą poprawić płynność finansową i efektywniej zarządzać należnościami. Mogą zdecydować się na niego firmy, które funkcjonują na rynku od co najmniej 6 miesięcy. Jak ustalane są warunku współpracy? Oczywiście indywidualnie, firma faktoringowa pomaga wybrać najlepszą opcję do sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Faktoring pełny – gdzie sprawdzi się najlepiej?

Faktoring bez regresu ułatwia zarządzanie ryzykiem firmy, gdzie dużym problemem może być możliwość niewypłacalności kontrahentów. Właściciele firm otrzymują gotówkę kilka minut po wystawieniu faktury, nie czekają więc, co ułatwia wiele procesów. Wariant ten najlepiej sprawdzi się w organizacjach, które posiadają polisę ubezpieczeń należności handlowych. W tym przypadku podpisywane jest dodatkowe porozumienie z ubezpieczycielem, które uprawnia firmę faktoringową do przejęcia obowiązków faktoranta, związanych z polisą. Klient nie musi więc monitorować płatności, korzysta nie tylko z usług finansowania, ale także windykacji i ochrony przed niewypłacalnością.

Najnowsze

Zobacz również