Morale pracowników spadają

523

59 proc. pracujących zawodowo Polaków sytuację w swoich zakładach pracy oceniło pozytywnie – wynika z badania CBOS przeprowadzonego na przełomie maja i czerwca. Problem tkwi w tym, że to wynik aż o 9 pkt. proc. niższy niż wcześniej. Morale pracowników więc spadają…

Z kolei ponad jedna czwarta badanych (28 proc.) nie ma jasnego stanowiska w tej kwestii, a 11 proc. uważa, że sprawy idą w złym kierunku.

Morale stają się coraz gorsze

CBOS dodaje, że mimo znacznej przewagi ocen pozytywnych nad negatywnymi, aktualna sytuacja w zakładach pracy respondentów na przełomie maja i czerwca była postrzegana znacznie gorzej niż w pierwszej połowie marca br. W porównaniu z poprzednim pomiarem znacząco ubyło ocen pozytywnych (spadek o 9 punktów procentowych). Jednocześnie wyraźnie więcej badanych określiło sytuację w swoich zakładach pracy jako „ani dobrą, ani złą” (wzrost o 5 punktów) lub oceniło ją negatywnie (wzrost o 4 punkty procentowe). Warto przypomnieć, iż ostatnio ze zbliżonymi rozkładami ocen mieliśmy do czynienia w pierwszej połowie 2017 roku.”

Sytuację w swoich zakładach pracy najlepiej oceniają zatrudnieni w instytucjach, urzędach lub zakładach całkowicie państwowych, samorządowych lub publicznych. Aż 64 proc. uważało ją za dobrą, a tylko 6 proc. za złą. Optymistami pozostają też pracownicy spółek, które należą do właścicieli prywatnych i państwa.

Przedsiębiorcy boją się o swój los

Zdecydowanie gorzej jest z kolei w sektorze prywatnym. Negatywnie przyszłość oceniają przede wszystkim przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą poza rolnictwem (24 proc.). Najgorsze nastroje panują jednak wśród pracujących w prywatnych gospodarstwach rolnych. Ponad połowa (52 proc.) spodziewa się stabilizacji, ale 16 proc. tego, że będzie gorzej. Z badania wynika, że „bardziej optymistycznie patrzą w przyszłość osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą niż rolnicy indywidualni” – odpowiednio 20 proc. i 7 proc.

Z raportu wynika też, że zdecydowana większość (59 proc.) pracujących zarobkowo uważa, że w ciągu roku sytuacja w ich zakładach pracy pozostanie jednak bez zmian. Nadal więcej było tych oczekujących poprawy, niż spodziewających się pogorszenia (odpowiednio 19 proc. i 12 proc.).

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments