Monnari miało 7,7 mln zł straty netto, 8,93 mln zł straty EBIT w III kw. 2020

Monnari Trade odnotowało 7,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 3,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 8,93 mln zł wobec 2,95 mln zł straty rok wcześniej.

Cała sieć sprzedaży odnotowała w III kwartale b.r. spadek odwiedzalności salonów przez klientów o 18,7%, podano w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 56,2 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 62,91 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 25,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,02 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 149,37 mln zł w porównaniu z 185,85 mln zł rok wcześniej.

W III kw. br. grupa odnotowała spadek kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnych zarządu o 15%. Jednocześnie jej marża brutto na sprzedaży spadła do 51% wobec 53,23% w 2019 r., podano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 8,54 mln zł wobec 3,14 mln zł straty rok wcześniej.

„Mając na uwadze fakt, iż sytuacja zamrożenia gospodarki była spowodowana decyzją rządu oraz nie była elementem życia gospodarczego, należy traktować to jako poważne zdarzenie, który obniży znacząco wyniki, jednak nie świadczy o wewnętrznych problemach grupy kapitałowej, utracie pozycji rynkowej czy obniżeniu potencjału marki Monnari. Jednocześnie mając na uwadze wdrożenie zarządzania kryzysowego, zarząd nie widzi zagrożenia dla kontynuowania działalności przez spółkę i jej grupę kapitałową. Jednocześnie zarząd ocenia, iż skutki spowodowane tym wydarzeniem nie mają istotnego wpływu na wycenę innych pozycji w bilansie i rachunku zysków i strat poza opisanymi powyżej” – czytamy w raporcie.

Powierzchnia handlowa dla marki Monnari i Femestage na koniec III kwartału 2020 r. była na podobnym poziomie, co w ubiegłym roku i wynosiła odpowiednio 41,1 tys. m2 oraz w 2019 r. 41,3 tys. m2. Na dzień 30 września 2020 marka Monnari posiadała 164 salonów wobec 169 w ub.r., a pod marką Femestage działało 28 salonów wobec 27 salonów w ub.r., podano także w raporcie.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments