Misje humanitarne — kto je organizuje?

Udostępnij

W czasie katastrof naturalnych, a także takich spowodowanych szkodliwą działalnością człowieka mogą ucierpieć miliony osób. W takiej sytuacji nieoceniona okazuje się pomoc humanitarna. Czym ona dokładnie jest? Z czego finansowane są misje humanitarne i kto może wziąć w nich udział?

Czym są misje humanitarne?

Pomoc humanitarna jest niezwykle ważna. Polega na wsparciu ludzi, ochronie, a czasem nawet ratowaniu życia w rejonach dotkniętych katastrofą naturalną lub tragedią spowodowaną szkodliwą działalnością człowieka. Ponadto często polega także na wsparciu w krótkoterminowych pracach przy odbudowie lub rekonstrukcji zniszczonych miejsc. Pomoc humanitarna przejawia się również w działaniach zapobiegającym katastrofom lub zmniejszającym ich negatywne skutki.

misje humanitarneMisje humanitarne związane są także ze wsparciem osób uciekających z krajów, w których ich życie jest zagrożone. Pokonywanie trudności związanych z migracją ludzi nie jest proste, o czym niedawno przekonaliśmy się w Polsce. W wyniku wojny na Ukrainie do Polski przybyło ponad 7 mln uchodźców uciekających przed rosyjską agresją.

Pomoc w czasie najróżniejszych kryzysów i katastrof jest niezwykle ważna, ale nie da się ukryć, że wiąże się ze sporymi kosztami.

Z czego finansowane są misje humanitarne?

Przede wszystkim warto pamiętać, że misje humanitarne mogą być przygotowywane przez organizacje pozarządowe. Polska pomoc humanitarna kierowana jest głównie w formie wpłat na rzecz instytucji międzynarodowych, których celem jest wsparcie ludzi w czasie kryzysu. Poza tym polskie pozarządowe organizacje humanitarne mogą liczyć na dofinansowanie. Ponadto we wsparcie humanitarne angażują się także ambasady polskie w innych państwach, kiedy w danym miejscu potrzebna jest pomoc. Możemy spotkać się z naprawdę dużymi i międzynarodowymi organizacjami humanitarnymi. Należą do nich:

  • Unia Europejska (UE) — nie wszyscy zdają sobie sprawę, że Unia Europejska pełni naprawdę ważną funkcję i często wspiera ludzi w czasie najróżniejszych kryzysów. Ponadto wiele środków, z których organizowane są misje humanitarne, przekazują państwa członkowie Unii. Osobą odpowiedzialną za politykę humanitarną w Unii Europejskiej jest Dyrekcja ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO) Komisji Europejskiej. Celem ECHO jest przede wszystkim ochrona ludzkiego życia, ulżenie w cierpieniu, a także zapewniane godności i wsparcia osobom, które zostały dotknięte najróżniejszymi katastrofami.pomoc w trudnej sytuacji materialnej
  • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) — realizuje najróżniejsze misje i działania humanitarne poprzez wyspecjalizowane agencje, którym przypisuje poszczególne kompetencje.
  • Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża — organizacja działająca na mocy porozumienia międzynarodowego, a dokładniej Konwencji Genewskich. Jej głównym celem jest działanie na rzecz osób pokrzywdzonych w czasie konfliktów zbrojnych i ochrony ludności cywilnej. Nie jest zależna od konkretnych państw i nie jest organizacją rządową.

Poza dużymi organizacjami zajmującymi się pomocą humanitarną w Polsce możemy znaleźć następujące organizacje pozarządowe, których celem jest wsparcie humanitarne w czasie katastrof i konfliktów:

  • Oxfam,
  • Polska Akcja Humanitarna,
  • Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej,
  • Polska Misja Medyczna,
  • Caritas Polska,
  • Lekarze bez Granic,
  • Korpusy pokoju.

misje humanitarneMisje humanitarne są niezwykle ważne. W wyniku katastrof naturalnych, a także konfliktów zbrojnych, ludzie mogą stracić dosłownie wszystko. Często zniszczeniu ulegają domy, a wiele osób traci cały swój dobytek. Niejednokrotnie w czasie katastrof zagrożone jest życie ludzi. Pomoc humanitarna ma na celu wsparcie i ulżenie w cierpieniu. Dzięki niej osoby dotknięte katastrofą otrzymują pierwszą i najpotrzebniejszą pomoc, by następnie powoli stanąć na nogi. Ale kto właściwie może wziąć udział w misji humanitarnej? Pracownicy pomocy humanitarnej to dobrze wyspecjalizowane i przeszkolone osoby.

Kto może wziąć udział w misjach humanitarnych?

Pomoc humanitarna może mieć różne oblicza. Wszystko zależy od tego, z jakiego powodu w danym miejscu potrzebne jest wsparcie. Wolontariuszem niosącym pomoc lokalnie może być praktycznie każdy z nas. Jednak osoba wyjeżdżająca na misje powinna mieć pewne umiejętności, które umożliwią skuteczne niesienie pomocy. Co ciekawe nie każdy zdaje sobie sprawę, jak ważne w tej pracy są języki obce. W końcu osoba jadąca na misję humanitarną za granicę musi umieć dogadać się z osobami, którym pomaga.

Osoby marzące o wyjeździe na misję humanitarną powinni przejść odpowiednie szkolenia. Przydatne mogą okazać się także studia. Szczególnie pomocna może być wiedza z zakresu medycyny lub psychologii. Poza tym osoby wyjeżdżające na misje muszą być odporne na stres. Dobrze, jeżeli pracownicy humanitarni potrafią szybko podjąć decyzję nawet pod wpływem stresu.

Wielu osobom wydaje się, że pracownicy humanitarni wyjeżdżający na misję nie mają z tego żadnego zysku. W rzeczywistości tak to nie wygląda. Pracownicy pomocy humanitarnej są odpowiednio przygotowani do swojej pracy i otrzymują za nią wynagrodzenie. W końcu często wyjazd na misję to praca na cały etat. Osoby, które chciałyby wyjechać na misję humanitarną i pomagać w potrzebie mogą na początek spróbować swoich sił jako wolontariusze w poszczególnych organizacjach niosących pomoc. Jednocześnie należy zadbać o zdobycie odpowiednich kompetencji, zrobienie szkoleń, a nawet studiów, które pozwolą związać swoje życie zawodowe właśnie z pomocą humanitarną.

misje humanitarne

Misje humanitarne mają ogromne znaczenie

Pomoc humanitarna polega na wsparciu ludzi, ochronie, a czasem nawet ratowaniu życia w rejonach dotkniętych katastrofą naturalną lub tragedią spowodowaną szkodliwą działalnością człowieka. Między innymi celem misji humanitarnych jest ochrona ludzkiego życia, ulżenie w cierpieniu, a także zapewnianie godności i wsparcia osobom, które zostały dotknięte najróżniejszymi katastrofami. Istnieją różne organizacje humanitarne. W pomoc angażuje się Unia Europejska, a osobą odpowiedzialną za politykę humanitarną w Unii Europejskiej jest Dyrekcja ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO) Komisji Europejskiej. Poza tym pomoc humanitarną niesie także Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ). Natomiast Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża to organizacja, która powstała na mocy Konwencji Genewskich, a jej głównym celem jest działanie na rzecz osób pokrzywdzonych w czasie konfliktów zbrojnych i ochrony ludności cywilnej.

Misje humanitarne organizowane są między innymi z budżetu państwa, jeżeli mówimy o organizacjach rządowych. Organizacje pozarządowe mogą liczyć na dofinansowanie oraz wsparcie od darczyńców.

Nie każdy może wybrać się na misję humanitarną. Osoby, które chciałyby właśnie w ten sposób pomagać innym, muszą mieć odpowiednie przeszkolenie. Niezwykle ważna jest znajomość języków obcych, odporność na stres i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. Poza tym pomocne mogą okazać się też studia medyczne.

Patrycja Grzebyk
Patrycja Grzebyk
Redaktorka Portfelu Polaka. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Śląskim. Specjalizuje się w tematyce społecznej, finansowej i prawnej.

Najnowsze

Zobacz również