Mansa Inv. i BIF IV ogłosiły wezwanie na 48,36% akcji Polenergii po 47 zł/szt.

301

PolenergiaMansa Investments i BIF IV Europe Holdings Limited – spółka powiązana z Brookfield Renewable Partners – ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 21 976 504 akcji Polenergii, stanowiących 48,36% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu, pod 47 zł za akcję, podały spółki.

„W ramach wezwania inwestor, jako jedyny podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć 21 976504 akcje, odpowiadające 21 976 504 głosom na walnym zgromadzeniu, co stanowi 48,36% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz 48,36% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki” – czytamy w ogłoszeniu.

Podmiotem nabywającym akcje w wezwaniu będzie BIF IV Europe Holdings Limited.

Wezwanie nie określa minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający zobowiązuje się nabyć te akcje.

„Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem, wynosi 47 zł za każdą akcję” – czytamy dalej.

Zapisy na sprzedaż akcji zaplanowano na 10 grudnia 2020 r. – 11 stycznia 2021 r. Planowana data realizacji transakcji nabycia akcji na GPW to 14 stycznia, a planowana data rozliczenia transakcji to 19 stycznia 2021 r.

„Jeżeli w wyniku wezwania Mansa i Brookfield będą wspólnie posiadać co najmniej 90% wszystkich akcji Polenergii, spółka zostanie wycofana z obrotu na GPW w Warszawie” – czytamy w komunikacie poświęconym wezwaniu.

Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest Santander Biuro Maklerskie.

„Jesteśmy podekscytowani współpracą z Mansa, wieloletnim lokalnym akcjonariuszem i cieszymy się, że podzielamy wizję Polenergii jako polskiego lidera w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Liczymy na przyspieszenie rozwoju spółki jako firmy nienotowanej na rynku publicznym, poprzez wykorzystanie naszej wiedzy operacyjnej i rozwojowej oraz zasobów kapitałowych. Ta inwestycja pozwoli nam na rozszerzenie naszej obecności w Europie i włączenie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej jako znaczącej dźwigni wzrostu dla naszego biznesu” – powiedział dyrektor generalny Brookfield Renewable Connor Teskey, cytowany w komunikacie.

„Bardzo się cieszę, że tak silny i strategiczny gracz inwestuje w Polenergię. Szukaliśmy partnera, z którym moglibyśmy zbudować długofalowe partnerstwo i stać się liderem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Taka współpraca to dla nas ogromna szansa. Jestem pewna, że dzięki temu uda nam się zrealizować nasze plany rozwoju projektów wiatrowych na lądzie i wodzie oraz w obszarze fotowoltaiki. Realizacja planów rozwoju spółki to dobra wiadomość także dla polskiej gospodarki, która stopniowo i konsekwentnie realizuje transformację w kierunku zielonej energii” – dodała Dominika Kulczyk z Mansa Investments.

Wcześniej w tym tygodniu Mansa Investments – akcjonariusz większościowy Polenergii – zawarł z BIF IV Europe Holdings Limited (inwestorem) dokumentację transakcyjną, składającą się z umowy inwestycyjnej oraz umowy akcjonariuszy. Dokumentacja dotyczy m.in. wezwania na akcje spółki, w wyniku którego Mansa i BIF IV zamierzają osiągnąć 100% w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu.

Brookfield Renewable jest jednym z największych na świecie inwestorów w sektorze energii odnawialnej. Dysponuje ponad 19 000 MW mocy wytwórczych generowanych przez ponad 5 300 obiektów. Łączna wartość globalnych aktywów zarządzanych przez spółkę wynosi około 52 mld USD. Stanowią one zróżnicowaną bazę technologiczną w zakresie energii wodnej, wiatrowej, słonecznej oraz rozproszonego wytwarzania i magazynowania energii. Rosnący udział elektrowni wiatrowych w portfelu spółki jest rozwijany na rynkach energii Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej.

Polenergia – notowana na GPW – jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments