Mandaty dla kierowców w Polsce – ile zapłacimy za drogowe przewinienia?

267

Rząd od dłuższego czasu stara się walczyć z piratami drogowymi. Do takich działań zachęcają polityków policjanci przekonując, iż aktualny taryfikator już pewien czas temu przestał pełnić swoją prewencyjną funkcję. Na ten moment jeszcze nie wiemy czy mandaty wzrosną, nie ulega jednak wątpliwości, że bieżące kary za przekroczenie prędkości w porównaniu do innych krajów europejskich są bardzo niskie. Ile obecnie wynoszą grzywny za poszczególne wykroczenia? Dowiemy się w dalszej części tekstu.

Mandaty w Polsce i punkty karne

Od wielu lat w mediach regularnie pojawiają się doniesienia, iż lada moment dojdzie do podwyższenia mandatów dla kierowców. Tym razem, w pierwszej połowie lipca takie działanie zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w liście do resortów spraw wewnętrznych i administracji, sprawiedliwości oraz infrastruktury. Jeśli do tego dojdzie, byłaby to pierwsza zmiana w wysokości opłat za wykroczenia drogowe od ponad 20 lat.

Obecnie maksymalny mandat za przekroczenie prędkości o ponad 50 kilometrów na godzinę wynosi 500 złotych. Media donoszą, iż rząd planuje zwiększyć wartość tej kary aż dziesięciokrotnie. Oczywiście nie mamy obecnie żadnej gwarancji, że te zmiany wejdą w życie, w tym momencie to czyste spekulacje, więc skoncentrujmy się na obecnych grzywnach za wykroczenia drogowe.

Punkty karne

Zacznijmy od wyjaśnienia, na czym polegają punkty karne. Co ciekawe, to właśnie nich większość polskich kierowców boi się bardziej niż opłat. Dla osób posiadających prawo jazdy dłużej niż rok, dopuszczalny limit wynosi 24 punkty, a dla najbardziej początkujących kierowców 20.

W pierwszym przypadku po przekroczeniu maksymalnej dozwolonej ilości zostajemy skierowani na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, czyli ponowny egzamin na prawo jazdy (teoretyczny i praktyczny) oraz badanie psychologiczne w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu.

W drugiej sytuacji sytuacja wygląda, jakbyśmy w ogóle nie posiadali wcześniej prawa jazdy, należy odbyć najpierw cały kurs, a dopiero po nim podejść do egzaminu.

Naliczone punkty karne kasują się po roku od daty ich otrzymania. W przypadku początkujących kierowców od pewnego czasu obowiązuje również okres próbny, co oznacza, iż prawo jazdy jest zatrzymywane także wtedy, gdy w okresie dwóch lat od dnia wydania popełnią oni przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy poważne wykroczenia.

Wysokość mandatów według rodzajów wykroczeń

Przejdźmy więc do rodzajów wykroczeń i wysokości mandatów.

Na początek kary za złamanie zasad ogólnych i przepisów porządkowych

 • Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni pasa ruchu – 150 PLN i 2 punkty
 • Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego – 250 PLN i 6 punktów
 • Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy – 100 PLN i 2 punkty
 • Przewożenie dziecka w pojeździe poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci – 150 PLN i 6 punktów
 • Przewożenie w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w aktywną poduszkę powietrzną dla pasażera, przewożenie dziecka do lat 3 w aucie niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik, dziecka o wzroście do 150 cm na przednim siedzeniu bez fotelika, przewożenie dziecka w nieprawidłowo zamontowanym foteliku – 150 PLN i 6 punktów
 • Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa – 100 PLN i 4 punkty
 • Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem – 200 PLN i 5 punktów
 • Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego – 150 PLN

Druga grupa dotyczy włączania się do ruchu

 • Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu – 300 PLN i 5 punktów
 • Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym – 200 PLN
 • Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego – 200 PLN

Trzecia grupa dotyczy przekroczenia prędkości i nieprawidłowego hamowania

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – do 50 PLN
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 11 do 20 km/h – od 50 do 100 PLN i 2 punkty
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 21 do 30 km/h – od 100 do 200 PLN i 4 punkty
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h – od 200 do 300 PLN i 6 punktów
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h – od 300 do 400 PLN i 8 punktów
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51 km/h i więcej – od 400 do 500 PLN, 8 punktów oraz jeśli to zdarzenie miało miejsce na terenie zabudowanym zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące
 • Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie – od 100 do 300 PLN
 • Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierowcom – od 50 do 200 PLN i 2 punkty

Czwarta grupa dotyczy zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu

 • Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub go utrudnić – od 200 do 400 PLN i 5 punktów
 • Zawracanie w tunelach, na mostach, wiaduktach oraz drogach jednokierunkowych – 200 PLN i 5 punktów
 • Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru – 200 PLN i 2 punkty
 • Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem – 150 PLN
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu – 250 PLN i 5 punktów

Piąta grupa dotyczy wymijania, omijania i cofania

 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 500 PLN i 10 punktów
 • Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu – 250 PLN
 • Utrudnianie ruchu podczas cofania – od 50 do 200 PLN i 4 punkty
  Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach – 200 PLN i 2 punkty

Szósta grupa dotyczy wyprzedzania

 • Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi – 200 PLN i 10 punktów
 • Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi – 200 PLN i 10 punktów
 • Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu – 250 PLN i 5 punktów
 • Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem czy kierujący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania – 250 PLN i 5 punktów
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia – 300 PLN i 5 punktów
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi – 300 PLN i 5 punktów
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach – 300 PLN i 5 punktów
 • Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi – 300 PLN i 5 punktów
 • Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu – 300 PLN
 • Wyprzedzanie z niewłaściwej strony – 200 PLN i 3 punkty
 • Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym – 350 PLN i 3 punkty
 • Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym – 300 PLN i 3 punkty

Kolejna grupa dotyczy przecinania się kierunków ruchu

 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu – 350 PLN i 10 punktów
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną – 350 PLN i 10 punktów
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni – 350 PLN
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów – 350 PLN i 6 punktów
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić – 350 PLN i 6 punktów
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią – 350 PLN i 6 punktów
 • Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej – 350 PLN i 10 punktów
 • Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe – 300 PLN
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku – 100 PLN
 • Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone – 300 PLN i 4 punkty
 • Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 300 PLN i 4 punkty
 • Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym – 250 PLN
 • Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 300 PLN i 2 punkty

Następna grupa dotyczy ostrzegania i jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

 • Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza – 200 PLN i 2 punkty
 • Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych – 100 PLN
 • Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym – 100 PLN
 • Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza – 100 PLN i 2 punkty

Kolejna grupa dotyczy poruszania się po autostradach i drogach ekspresowych

 • Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej – 300 PLN i 5 punktów
 • Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej – 300 PLN i 5 punktów
 • Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu – 300 PLN i 1 punkt
 • Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu – 300 PLN i 1 punkt
 • Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej – 300 PLN i 1 punkt

Następna grupa dotyczy zatrzymań i postojów

 • Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu – od 100 do 300 PLN
 • Zatrzymanie lub postój pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania – 300 PLN i 1 punkt
 • Zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi – od 100 do 300 PLN i 1 punkt
 • Zatrzymanie lub postój pojazdu w tunelu, na moście lub wiadukcie – 200 PLN i 1 punkt
 • Zatrzymanie lub postój pojazdu na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię – 100 PLN i 1 punkt
 • Zatrzymanie lub postój pojazdu na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni – 100 PLN i 1 punkt
 • Zatrzymanie lub postój pojazdu w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania – 100 PLN i 1 punkt
 • Zatrzymanie lub postój pojazdu przy lewej krawędzi jezdni – 100 PLN i 1 punkt
 • Zatrzymanie lub postój pojazdu na pasie między jezdniami – 100 PLN i 1 punkt
 • Zatrzymanie lub postój pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości – 100 PLN i 1 punkt
 • Zatrzymanie lub postój pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu – 100 PLN i 1 punkt
 • Zatrzymanie lub postój pojazdu na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej – 100 PLN i 1 punkt
 • Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju z powodu uszkodzenia lub wypadku – 150 PLN i 1 punkt
 • Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku – 100 PLN i 1 punkt
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej – 100 PLN i 1 punkt
 • Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym – od 150 do 300 PLN i 1 punkt
 • Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd – 100 PLN i 1 punkt
 • Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu – 100 PLN i 1 punkt
 • Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską – 100 PLN i 1 punkt
 • Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone – 100 PLN i 1 punkt

Kolejna grupa dotyczy używania świateł zewnętrznych

 • Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu – 200 PLN i 4 punkty
 • Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu – 100 PLN i 2 punkty
 • Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby – 200 PLN i 4 punkty
 • Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności – od 150 do 300 PLN i 3 punkty
 • Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami – 200 PLN i 3 punkty
 • Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych – 100 PLN i 2 punkty

Następna grupa dotyczy używania pojazdów w ruchu drogowym

 • Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim – 200 PLN
 • Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych – 200 PLN i 3 punkty
 • Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne – 100 PLN i 3 punkty
 • Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu – 50 PLN
 • Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic – 50 PLN i 1 punkt
 • Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym – 100 PLN

Ostatnia grupa tyczy się kierujących

 • Kierowanie pojazdem silnikowym przez osobę niemającą uprawnienia do kierowania pojazdami – 500 PLN
 • Kierowanie pojazdem silnikowym przez osobę niemającą uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu – 300 PLN
 • Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów – 50 PLN za każdy wymagany dokument, maksymalnie 250 PLN
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments