Maksymalny koszt zasiłku opiekuńczego za okres od 9 do 29 XI to 2,8 mld zł

dziecko uczące się w domu

dziecko uczące się w domuSzacunkowy maksymalny koszt dodatkowego zasiłku opiekuńczego, wypłacanego za okres od 9 do 29 listopada to 2,8 mld zł, wynika z Oceny Skutków Regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Rozporządzenie to zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw i weszło w życie.

„Szacunkowy maksymalny skutek dodatkowego zasiłku opiekuńczego nad dziećmi do lat 8 przez okres 21 dni wynosi ok. 2,3 mld zł. Skutki wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez 21 dni z tytułu opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi szacuje się na kwotę ok. 440 mln zł, a koszt wypłaty – w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna – na kwotę ok. 27 mln zł” – podano w uzasadnieniu.

Skutki finansowe oszacowano przy założeniu, że liczba dzieci w wieku do lat 8 (na podstawie danych GUS) wynosi ok. 1,9 mln, – przeciętna liczba dzieci w rodzinie – 1,5, – przeciętna wysokość zasiłku opiekuńczego – 86,3 zł, – okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego – 21 dni.

„Maksymalny skutek finansowy został wyszacowany przy założeniu, że wszyscy uprawnieni skorzystają z przysługującego im prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Skutek ten zależy od rozwoju epidemii, liczby zachorowań oraz od konieczności wprowadzania kolejnych ograniczeń, w tym zamykania lub ograniczenia funkcjonowania placówek zapewniających opiekę dzieciom i osobom niepełnosprawnym” – podano także.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w przypadku zamknięcia placówek zapewniających opiekę oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 29 listopada 2020 r.

Możliwość przedłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego na czas zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków zakłada ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments