Maksymalny koszt zasiłku opiekuńczego za okres od 30 XI do 24 XII to 3,3 mld zł

266

dziecko uczące się w domuSzacunkowy maksymalny koszt dodatkowego zasiłku opiekuńczego, wypłacanego za okres od 30 listopada do 24 grudnia br. to 3,3 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Rozporządzenie to zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw i weszło w życie.

„Szacunkowy maksymalny skutek wypłaty z FUS dodatkowego zasiłku opiekuńczego osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 8, dziećmi i osobami niepełnosprawnymi oraz w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna, zakładając, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany przez 25 dni – od 30 listopada 2020 r. do 24 grudnia 2020 r., wyniesie ok. 3,3 mld zł” – czytamy w materiale.

Maksymalny skutek dodatkowego zasiłku opiekuńczego nad dziećmi do lat 8 wynosi ok. 2,7 mld zł. Skutki wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi to ok. 520 mln zł, a koszt wypłaty – w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna – ok. 32 mln zł.

Skutki finansowe oszacowano przy założeniu, że liczba dzieci w wieku do lat 8 (na podstawie danych GUS) wynosi ok. 1,9 mln, przeciętna liczba dzieci w rodzinie – 1,5, przeciętna wysokość zasiłku opiekuńczego – 86,3 zł, zaś okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego – 25 dni.

„Maksymalny skutek finansowy został wyszacowany przy założeniu, że wszyscy uprawnieni skorzystają z przysługującego im prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Skutek ten zależy od rozwoju epidemii, liczby zachorowań oraz od konieczności wprowadzania kolejnych ograniczeń, w tym zamykania lub ograniczenia funkcjonowania placówek zapewniających opiekę dzieciom i osobom niepełnosprawnym” – podano także.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w przypadku zamknięcia placówek zapewniających opiekę oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 24 grudnia 2020 r.

Możliwość przedłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego na czas zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków zakłada ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments