Liczba bezrobotnych zaczyna spadać! Czy kto już koniec kryzysu?

212

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował dziś raport nt. sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w sierpniu 2020 roku. Wynika z niego, że spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w skali roku był w sierpniu br. mniejszy niż w czterech poprzednich miesiącach.

W sierpniu ubyło osób bezrobotnych

Według wyników badania popytu na pracę w II kwartale br. utworzono mniej nowych miejsc pracy niż przed rokiem, przy jednocześnie większej skali likwidacji miejsc pracy. Wyższy niż w poprzednim kwartale był odsetek miejsc zlikwidowanych w związku z sytuacją epidemiczną.

W urzędach pracy w sierpniu br. zarejestrowano 99,2 tys. nowych bezrobotnych, tj. o 11,0 proc. mniej niż przed miesiącem oraz o 15,6 proc. mniej niż przed rokiem (w lipcu br. notowano wzrost o 4,7 proc. w skali miesiąca). Najliczniejszą grupę nadal stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (77,3 tys. osób, tj. o 19,1 proc. mniej niż przed rokiem), przy czym ich udział wśród nowo zarejestrowanych ogółem obniżył się o 3,4 p.proc. do 77,9 proc.

Równocześnie, z ewidencji bezrobotnych w sierpniu br. skreślono 100,7 tys. bezrobotnych, tj. o 7,1 proc. mniej niż w lipcu br. oraz o 16,3 proc. mniej niż w sierpniu ub. roku (przed miesiącem notowano wzrost o 18,3 proc. w skali miesiąca oraz spadek o 20,5 proc. w skali roku).

Z raportu GUS wynika więc, że w końcu sierpnia br. w urzędach pracy zarejestrowanych było o 1028,0 tys. bezrobotnych. To spadek o 1,6 tys., tj. o 0,2 proc. w stosunku do lipca br. oraz wzrost o 162,5 tys., tj. o 18,8 proc. w stosunku do sierpnia 2019 r. Fakt ten sprawił, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,1 proc. tj. utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca, a w skali roku wzrosła o 0,9 p.proc.

Stopa bezrobocia rejestrowanego oraz zmiany stopy bezrobocia w sierpniu 2020 r. | Źródło: GUS

Na poziomie województw stopa bezrobocia kształtowała się w granicach od 3,7 proc. w wielkopolskim do 9,9 proc. w warmińsko-mazurskim.

W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia wzrosła (po 0,1 p.proc.) w trzech województwach (mazowieckim, pomorskim i śląskim), obniżyła się w czterech (warmińsko-mazurskim o 0,2 p.proc., kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim oraz zachodniopomorskim − po 0,1 p.proc.), a w pozostałych nie uległa zmianie.

W skali roku stopa bezrobocia zwiększyła się natomiast we wszystkich województwach, w tym najbardziej w zachodniopomorskim (o 1,3 p.proc.), natomiast najmniej – w łódzkim oraz mazowieckim (po 0,7 p.proc.).

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments