Leasing – co to jest i na czym polega?

1329

leasingW świecie finansów i biznesu często można usłyszeć o “wzięciu czegoś w leasing”. Okazuje się, że forma działalności leasingu ukształtowała się w latach pięćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych, a dopiero kilkanaście lat później stała się powszechnie znana w Europie. Obecnie leasing to dość popularny termin, jednak wiele osób ma spore trudności z przytoczeniem jego definicji, wydaje się on niezrozumiały i niejasny, jak to czasem bywa w przypadku zapożyczeń językowych. Czas więc dowiedzieć się, na czym polega leasing oraz jakie są rodzaje leasingu.

Co to jest leasing?

Leasing to umowa cywilnoprawna, w ramach której jedna ze stron (finansujący, potocznie leasingodawca) przekazuje drugiej (korzystającemu, potocznie leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).

Nazwa leasing oczywiście pochodzi od angielskiego słowa “lease”, które oznacza “nająć” lub “wydzierżawić” (prawo anglosaskie nie odróżnia najmu od dzierżawy ani leasingu).

W polskim systemie prawa umowa leasingu jest regulowana przez Kodeks cywilny w art. 709. Zgodnie z nim, powinna być ona zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, a w ramach leasingu można wziąć rzecz, którą cechuje materialny charakter oraz wyodrębnienie z przyrody. Nie mogą więc to być ciecze, gazy, kopaliny, energia, dobra intelektualne czy osobiste, papiery wartościowe czy prawa majątkowe.

Dla celów podatkowych definicja umowy leasingu rozszerzona jest o każdą inną umowę finansujący oddaje do odpłatnego używania korzystającemu podlegające amortyzacji środki trwałe lub także wartości niematerialne i prawne oraz grunty.

Skoro już wiemy co to leasing, przejdźmy do jego podstawowych cech i korzyści z niego wynikających.

Leasing – cechy i korzyści

Po pierwsze za pomocą leasingu możemy finansować inwestycje przy niewielkim zaangażowaniu własnego kapitału, co jest ogromna zaletą dla każdego leasingobiorcy.

Po drugie możemy korzystać z danej rzeczy bez konieczności jej zakupu. Na tej zasadzie działa bardzo popularny leasing samochodowy.

Po trzecie leasingobiorca w takiej sytuacji optymalizuje swoje obciążenia podatkowe, powstaje tzw. efekt tarczy podatkowej. Dodatkowo może częściowo odliczyć podatek VAT.

Z kolei leasingodawca korzysta na tym, że prawo własności pozostaje po jego stronie, a umowa leasingu zawarta jest na określony czas.

Rodzaje leasingu

Wiemy już, jak działa leasing, czas przejść do jego rodzajów. Można go podzielić pod wieloma względami, zaczniemy od liczby stron biorących udział w transakcji leasingowej.

Typy leasingu z uwagi na strony biorące udział w transakcji leasingowej

Biorąc pod uwagę to kryterium, istnieją dwa typy – leasing bezpośredni i pośredni.

W pierwszym przypadku to producent zawiera umowę bezpośrednio z użytkownikiem, nie ma w niej żadnych pośredników.

W drugim między producentem a użytkownikiem występuje jeszcze wyspecjalizowana firma leasingowa. Działa to w taki sposób, iż to ona nabywa towary od leasingodawcy i wynajmuje je w drodze umowy leasingobiorcy. Mamy więc do czynienia z pośrednikiem, przez co leasing pośredni składa się z co najmniej dwóch stosunków prawnych – umową między przedsiębiorstwem a finansującym oraz umową między przedsiębiorstwem a korzystającym.

Typy leasingu ze względu na rozliczanie kosztów podatkowych

Drugi podział stanowi jego rozróżnienie przewidziane w ustawach podatkowych. Te typy leasingu zależą więc od potrzeb rozliczania kosztów podatkowych, a także czasu przez jaki umowa leasingu ma trwać. Tutaj również mamy dwa rodzaje:

Pierwszy to leasing operacyjny. Polega on na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Czas ten jest z reguły krótszy niż okres normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy. Raty leasingowe stanowią dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów, a przedmiot leasingu nie podlega u niego amortyzacji. W umowie leasingu operacyjnego leasingobiorca może mieć zagwarantowane prawo zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, za określoną z góry wartość końcową powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT), ponieważ w umowie leasingu operacyjnego nie jest on płatny z góry, tylko naliczany wraz z każdą ratą.

Drugi to leasing finansowy (kapitałowy). Polega on na oddaniu rzeczy w użytkowanie w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością finansującego, amortyzuje go leasingobiorca, natomiast przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie. Firma zwiększa więc wartość swojego majątku, nie ponosząc dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy, a zwiększona forma amortyzacji pozwala regulować jej koszty i dochody.

Leasing finansowy, podobnie jak operacyjny, charakteryzuje się tym, iż zawiera klauzulę opcji na sprzedaż przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu umowy. Oznacza to iż Korzystający ma prawo wykupu (przeniesienia własności) rzeczy oddanej mu w leasing. Leasing finansowy jest więc zbliżony do kredytu lub pożyczki. Przedmiotem „pożyczki” jest tu środek trwały, a nie gotówka. Leasing finansowy jest zazwyczaj umową długoterminową, okres jej ważności jest zazwyczaj zbliżony do okresu zużycia ekonomicznego rzeczy. Rata leasingowa jest w nim podzielona na część kapitałową i odsetkową. Pierwsza traktowana jest jak kapitał przy operacji kredytowej, a druga stanowi koszt uzyskania przychodu przez korzystającego. W tym przypadku podatek VAT płacony jest z góry za cały okres, w jakim ma obowiązywać umowa leasingu.

Tak więc leasing operacyjny a finansowy różnią się:

 • Czasem trwania umowy
 • Obowiązkiem amortyzacji
 • Sposobem opłacania podatku VAT
 • Kosztami uzyskania przychodu, które można zoptymalizować
 • Sposobem i kwotą wykupu przedmiotu umowy

Leasing zwrotny

Istnieje także leasing zwrotny. Występuje on, gdy firma posiada liczne środki trwałe, lecz nie posiada gotówki, której potrzebuje. W takiej sytuacji może ona oddać część majątku trwałego firmie leasingowej w zamian za gotówkę i wziąć te środki w leasing. Dzięki temu zabiegowi uzyska jednorazowy zastrzyk gotówki.W tej formie leasingu korzystający jest więc jednocześnie finansującym i leasingobiorcą, a pośrednikiem między nim samym jest pierwotny leasingodawca.

Leasing konsumencki

Leasing konsumencki, inaczej leasing dla osób prywatnych jest przeznaczony dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Ten rodzaj leasingu z każdym rokiem silnie zyskuje na popularności, a na rynku pojawia się coraz więcej firm, które oferują wynajem aut w formie leasingu konsumenckiego. W ramach niego osoby zainteresowane danym modelem mogą korzystać z niego bez konieczności wnoszenia opłaty wstępnej, która zwykle wynosi od 0 do nawet 30%. Co więcej, charakteryzuje się on również ograniczeniem formalności do minimum.

Leasing na samochód – jak to działa

Wiemy już jakie są zasady leasingu, przejdźmy więc do jego najpopularniejszego rodzaju. Jest nim oczywiście leasing samochodu. To forma finansowania pojazdu, z której można skorzystać w oparciu o umowę leasingu operacyjnego, finansowego (leasing dla firm) lub konsumenckiego (dla osoby prywatnej). Jak to wygląda w praktyce?

Osoba zainteresowana udaje się do salonu, wybiera interesujący ją samochód, po czym zawiera umowę leasingu. Na jej podstawie zobowiązana jest do płacenia rat leasingowych w zamian za możliwość korzystania z samochodu. W zależności od wyboru rodzaju leasingu, po zakończeniu umowy możliwe będzie przejście własności pojazdu na leasingobiorcę lub skorzystanie z wykupu za wcześniej ustaloną cenę.

Leasing auta ma swoje zalety. Jakie?

 • Przedsiębiorcy mogą odliczyć podatek VAT
 • Nie obniża on zdolności kredytowej, ponieważ nie jest zobowiązaniem finansowym
 • Nie wymaga własnego kapitału
 • Umowa zawarta jest w prosty sposób, bez zbędnych formalności

Jakie są wady leasingu samochodowego?

 • Wyższe ceny samochodów
 • Zaleganie z ratami może skutkować rozwiązaniem umowy
 • W przypadku upadłości firmy leasingowej – samochód przechodzi na wierzycieli leasingodawcy

Leasing jakich dóbr jest jeszcze popularny? Często możemy natrafić na leasing komputerów czy leasing maszyn produkcyjnych, rolniczych lub budowlanych.

Firmy leasingowe w Polsce

Na polskim rynku operuje kilkadziesiąt firm leasingowych. Wybór więc jest ogromny, największy udział na nim mają jednak takie przedsiębiorstwa, jak:

 • PKO Leasing
 • ING Lease
 • Europejski Fundusz Leasingowy
 • mLeasing
 • Santander Leasing
 • Pekao Leasing
 • Millennium Leasing
 • Alior Leasing
 • SG Equipment Leasing Polska
 • De Lage Landen Leasing Polska

Ile kosztuje leasing? Czyli kalkulator leasingowy

Na to pytanie odpowiedź nie jest taka łatwa. W przypadku leasingu auta lub maszyny, mamy z reguły do wyboru dwie opcje: z niskim lub wysokim wykupem.

Niski wykup polega na tym, że rata leasingowa wyliczona jest w taki sposób, aby spłacenie pojazdu nastąpiło jeszcze podczas trwania umowy. Wtedy wykupu można dokonać za 1% wartości samochodu lub maszyny.

Wysoki wykup polega natomiast na tym, że rata leasingowa odpowiada utracie wartości pojazdu w czasie obowiązywania umowy. Wtedy koszt wykupu pojazdu jest mniej więcej równy cenie po kilku latach jego użytkowania.

W internecie znajdziemy mnóstwo stron czy aplikacji oferujących kalkulator leasingu. Wylicza on ile dokładnie będzie wynosił nasz koszt takiej umowy u kilku lub kilkunastu najpopularniejszych przedsiębiorstw leasingowych. Należy tylko wypełnić odpowiednie dane, czyli warunki leasing. Są nimi:

 • Rodzaj przedmiotu oraz model
 • Cenę modelu
 • Preferowany procent lub wartość wkładu własnego
 • Preferowany okres leasingu
 • Preferowaną kwotę wykupu

Oprocentowanie leasingu

Przy wyborze firmy leasingowej warto zwrócić uwagę na oprocentowanie umowy jakie ona oferuje. To tak naprawdę innymi słowy kwota odsetek leasingu. Co ciekawe, bazuje ona na jednym, niezależnym od leasingodawcy czynniku. Mowa tu o stopach procentowych.

W Polsce mamy do czynienia w większości przypadków ze zmiennym oprocentowaniem leasingu opartym o rynkową stopę WIBOR 1M lub WIBOR 3M. Ich stawki zależą z kolei od standardowych stóp procentowych NBP, tak więc z reguły im są one niższe, tym niższa rata leasingowa. Drugi element oprocentowania leasingu to marża firmy, z którą tę umowę zawieramy. Jest ona zwykle ustalana indywidualnie, tak więc może się zdarzyć, że po obniżce stóp procentowych przedsiębiorstwa próbują wykorzystać brak zorientowania w sytuacji klientów i zamiast obniżyć ratę, zostawiają ją na tym samym poziomie podwyższając swoją marżę.

Ile z reguły wynosi przeciętne oprocentowanie leasingu? W przypadku nowych pojazdów i dużych, drogich maszyn wartości zwykle kształtują się od 2% do 6% w skali roku. W przypadku mniejszych urządzeń typu komputery “lizing” zwykle jest wyżej oprocentowany, nawet na 12%.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments