Znamy źródło przyszłego kryzysu w Polsce?

621

Głównym źródłem ryzyka wybuchu kryzysu w Polsce jest obecny stan krajowego systemu finansowego. Chodzi o trudną sytuację niektórych instytucji kredytowych oraz możliwy efekt zarażania pozostałych uczestników systemu – ocenia Komitet Stabilności Finansowej dot. nadzoru makroostrożnościowego (KSF-M). Ponadto w ocenie KSF-M, istotnym źródłem ryzyka pozostaje również portfel walutowy kredytów mieszkaniowych.

„Członkowie Komitetu przedyskutowali źródła ryzyka w polskim systemie finansowym i jego otoczeniu, wskazane w cyklicznej ankiecie przeprowadzonej wśród instytucji reprezentowanych w KSF. Jako główne źródło ryzyka wskazano trudną sytuację finansową niektórych instytucji kredytowych oraz możliwy efekt zarażania pozostałych uczestników systemu” – napisano w komunikacie komitetu.

„Ważnym źródłem ryzyka pozostaje w dalszym ciągu portfel walutowych kredytów mieszkaniowych, głównie z uwagi na ryzyko prawne związane z niektórymi umowami o te kredyty. W ocenie Komitetu ewentualny wpływ tego ryzyka może być rozłożony w czasie. Komitet będzie monitorował sytuację w tym zakresie, która zależy przede wszystkim od ukształtowania się linii orzeczniczej krajowych sądów” – dodają eksperci organu.

Kredytów wciąż nie jest za dużo?

Z drugiej strony KSF-M uspokaja też, że nie widzi dziś jeszcze oznak nadmiernego wzrostu kredytów mieszkaniowych.

„W ocenie Komitetu, na obecnym etapie nie ma oznak nadmiernego wzrostu kredytów mieszkaniowych, zwłaszcza biorąc pod uwagę wzrost PKB i wynagrodzeń w gospodarce. Wysoka aktywność na rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz wzrost średniej wartości kredytu wskazują jednak na potrzebę zachowania przez banki ostrożności przy ocenie zdolności kredytowej klientów wnioskujących o kredyty mieszkaniowe, w szczególności w celach inwestycyjnych. Komitet będzie kontynuował monitorowanie rynku nieruchomości mieszkaniowych z punktu widzenia źródeł ryzyka systemowego” – dodano.

Polskie banki na zagranicznych rynkach

Przyjrzano się też pozycji polskich banków poza granicami Polski.

„Z analizy wynika, że działalność zagraniczna polskich banków jest ograniczona i skupiona głównie w krajach strefy euro. Spośród krajów trzecich (kraje poza UE), na które polski sektor bankowy ma największe ekspozycje, wszystkie zostały uznane za istotne na poziomie UE i są monitorowane przez Europejską Radę Ryzyka Systemowego” – czytamy.

„Komitet, wykonując obowiązki ustawowe, podjął uchwałę ws. rekomendacji skierowanej do Ministra Finansów dotyczącej utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0 proc., a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) informacji o jego aktualnej wysokości oraz wskaźnikach będących podstawą wyznaczenia tego bufora. Przedstawiciel Ministra Finansów zgodził się z rekomendacją i potwierdził brak potrzeby podejmowania działań legislacyjnych w tym zakresie” – spuentowano na podstawie obserwacji.

Kolejne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego zaplanowano na grudzień 2019 r.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments