Kredyt studencki – finansowe wsparcie dla studentów

153

kredyt studenckiKredyt studencki to naprawdę dobry sposób na sfinansowanie swojego utrzymania przez okres studiów. Tego typu pożyczki są udzielane na bardzo korzystnych warunkach, ponieważ spłata odsetek dotowana jest przez państwo. Oferuje on więc naprawdę wiele możliwości – środki mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów edukacji, utrzymania poza domem, a nawet nic nie stoi na przeszkodzie, by student je zainwestował lub wykorzystał je do rozkręcenia własnego biznesu. Jak uzyskać taki dodatkowy kapitał i co trzeba o nim wiedzieć?

Czym jest kredyt studencki?

Kredyt studencki to pożyczka, z której mogą skorzystać osoby studiujące w szkołach wyższych. Ma on bardzo niskie oprocentowanie, ponieważ jak zostało wspomniane we wstępie, dopłaty do nich finansowane są z budżetu państwa.

Spłaca się go dopiero po ukończeniu studiów, kiedy można już pokryć jego koszty dzięki posiadaniu stałego źródła zarobku. Można zacząć nawet po dwóch latach po uzyskaniu dyplomu. Udzielany jest maksymalnie na siedem lat, a w przypadku studiów doktoranckich na cztery. Wypłata przyznawana jest studentowi przez dziesięć miesięcy roku akademickiego (od października do lipca).

Kredytów studenckich udzielają wybrane banki komercyjne. Odsetki spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Jest ona zmienna, obecnie wynosi najmniej w historii, czyli 0,55%. Liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu studenckiego. Teraz już wiesz, co to jest kredyt studencki. Przejdźmy więc, do tego, kto może go otrzymać.

Kredyt studencki – dla kogo?

O kredyt studencki mogą się ubiegać osoby o statusie studenta lub doktoranta, którzy rozpoczęli naukę na uczelni wyższej przed 25 rokiem życia, a także w momencie wnioskowania nie przekroczyli limitu wiekowego (dla studenta wynosi on 30 lat, a doktoranta 35).

Druga sprawa to kryterium dochodowe – maksymalny miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekraczać 2500 złotych netto. Dodatkowo wymagane jest także posiadanie poręczyciela, który w razie konieczności spłaci to zadłużenie, z reguły są nim rodzice lub rodzeństwo. W sytuacji, gdy student nie posiada nikogo o wystarczającej zdolności kredytowej, można próbować je uzyskać od Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kredyt studencki – dokumenty i poręczenia

Podstawą ubiegania się o kredyt studencki jest:

 • Wniosek złożony w banku kredytującym wraz z potwierdzeniem dochodów rodziny studenta
 • Zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające status studenta lub dokument stwierdzający udział w rekrutacji na uczelnię wyższą (dotyczy przyszłych studentów i doktorantów)
 • Zaświadczenia od pracodawców poręczycieli

Następnie, aby kredyt był podtrzymywany, należy dwa razy w roku (do końca października i marca) przedłożyć w banku podbitą legitymację studencką. W przypadku doktorantów wystarczy tylko raz w roku, przed końcem października.

Poręczenie od Banku Gospodarstwa Krajowego musi wynosić wartość 100% kwoty kredytu dla studentów pozbawionych opieki rodzicielskiej lub tych, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 złotych na osobę, a 90% dla studentów, których dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 2000 PLN.

Natomiast w przypadku studentów zamieszkujących na obszarze wiejskim ubiegających się o poręczenie od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa musi ono wynosić 100% kwoty kredytu, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł, a w przypadku wyższego dochodu banki rozpatrują wnioski indywidualnie i poręczenie może wynosić od 80 do 100%.

Ważne informacje o kredycie studenckim

Jak zostało wspomniane wcześniej, kredyt udzielany jest na maksymalnie siedem lat lub cztery w przypadku studiów doktoranckich. Wypłacane jest dziesięć rat w każdym roku akademickim. Można składać wnioski o wybraną z czterech różnych ich wysokości na cały okres trwania kredytu:

 • 600 PLN – rata podstawowa
 • 400 PLN – rata obniżona
 • 800 PLN – rata podwyższona
 • 1000 PLN – rata podwyższona

W trakcie trwania kredytu można wnioskować o zmianę wysokości przyznawanej raty.

Kredyt studencki – umorzenie

Na wniosek studenta pożyczka może zostać umorzona przez bank. Dzieje się tak, gdy kredytobiorca znajdzie się wśród najlepszych absolwentów w danym roku akademickim. Jeśli będzie należał aż do 1% studentów z najlepszymi wynikami w nauce może uzyskać umorzenie aż połowy długu. Gdy będzie w gronie 5% nie musi spłacać 35%, a w 10% najlepszych zaoszczędzi 20% kwoty pożyczki. Wniosek składa się w ciągu 30 dni od momentu uzyskania potwierdzenia z uczelni.

Kredyt może być również umorzony w całości lub częściowo ze względu na trudną sytuację życiową, takie przypadki są rozpatrywane indywidualnie.

Spłata kredytu zaczyna się dopiero dwa lata po zakończeniu studiów. Liczba jej rat wynosi dwukrotność wypłaconych transz. Oznacza to, iż jeśli student otrzymywał 1000 złotych przez 5 lat studiów (50 miesięcy), to spłacać będzie po 500 PLN + odsetki przez 100 miesiecięcy. Istnieje również możliwość wcześniejszej spłaty zadłużenia.

Oprocentowanie kredytu wynosi połowę wysokości stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Jest ona zmienna, obecnie ma najmniejszą wartość w historii, czyli 0,55%, co oznacza, że bieżące odsetki stanowią jedynie 0,2575% w skali roku. Naliczane jest ono dopiero w momencie rozpoczęcia spłaty.

Które banki udzielają kredytu studenckiego?

O kredyt studencki można ubiegać się jedynie w bankach, które zawarły z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę mającą na celu określenie zasad korzystania z Funduszu Kredytów Studenckich. Są to poniższe instytucje:

 • PKO Bank Polski
 • PEKAO S.A.
 • BPS wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi
 • SGB-Bank wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi

W przypadku PKO Banku Polskiego prowizja za udzielenie kredytu naliczana od każdej transzy wynosi 2% dla posiadaczy konta w tym banku, a 5% dla pozostałych. W PEKAO S.A. odpowiednio jest brak prowizji dla posiadaczy konta i 0,5% dla pozostałych. W SGB Banku 1,5% i 2,5%, a w BPS 1% dla wszystkich. Zrzeszone banki spółdzielcze mogą mieć inne stawki prowizji. W każdym przypadku skorzystania z poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego naliczana jest prowizja w wysokości 1,5% od każdej transzy.

Kredyt studencki, czy warto?

Kredyt studencki to pożyczka z najniższym oprocentowaniem na rynku, a co więcej, można ją przeznaczyć na dowolny cel. Dla młodych osób zdobywających wyższe wykształcenie jest to więc naprawdę atrakcyjne rozwiązanie.

Warto więc go rozważyć, nawet jeśli student nie potrzebuje środków na edukację, może pobieraną przez te kilka lat kwotę zainwestować lub otworzyć własny biznes. Jej spłatę rozpocznie i tak dwa lata po ukończeniu studiów, a miesięczna rata będzie wynosić maksymalnie 500 złotych z marginalnymi odsetkami. A przy wybitnych wynikach w nauce, może zostać częściowo umorzona. Jest to więc rozwiązanie praktycznie pozbawione wad.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments