Kontrowersje wokół możliwego przejęcia PGNiG – czy Polacy zostaną okradzeni?

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo - PGNiG

Kierowane przez wicepremiera Jacka Sasina Ministerstwo Aktywów Państwowych reprezentujące akcjonariusza – Skarb Państwa, złożyło wniosek o zmianę projektu uchwały o przejęciu PGNiG przez Orlen, którym to projektem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu ma się zająć 28 września.

Modyfikacja polega na zgłoszeniu dodatkowego warunku wejścia w życie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

O jaki warunek chodzi? PKN Orlen

Warunek ten to niezgłoszenie przez organ koncesyjny sprzeciwu, o którym mowa w ustawie Prawo geologiczne i górnicze do skutku połączenia PKN Orlen i PGNiG w zakresie przejścia koncesji przysługujących PGNiG na Orlen, w terminie 60 dni od dokonania zgłoszenia organowi koncesyjnemu zamiaru połączenia spółek.

Kontrowersyjny warunek stawiany przez UOKiK

Pod koniec lipca PKN Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia spółek. W zamian za jedną akcję PGNiG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji Orlenu – podały wówczas obie spółki. Połączenie będzie polegało na przeniesieniu majątku PGNiG do PKN Orlen w zamian za akcje PKN Orlen przyznawane akcjonariuszom PGNiG.

PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały w lipcu 2020 roku list intencyjny w sprawie rozpoczęcia procesu przejęcia PGNiG. W maju 2021 Skarb Państwa podpisał umowę o współpracy z Orlenem, Lotosem i PGNiG dotyczącą przejęcia kontroli przez PKN Orlen nad Grupą Lotos i PGNiG. Wówczas płocki koncern zgłosił do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiar koncentracji, a UOKiK w marcu wydał warunkową zgodę na połączenie Orlenu i PGNiG.

Warunkiem transakcji zgłoszonym przez UOKiK jest wyzbycie się kontroli PGNiG nad Gas Storage Poland – operatorem magazynów gazu. Decyzja przewiduje także obowiązek zawarcia lub utrzymania z Gas Storage Poland umowy powierzającej obowiązki operatora systemu magazynowania po wyzbyciu się kontroli nad tą spółką. Na realizację tego środka zaradczego Orlen i PGNiG mają 12 miesięcy od momentu dokonania koncentracji.

Czy jest się czego obawiać?

To właśnie ten warunek budzi największe kontrowersje. W końcu, w obecnej kryzysowej sytuacji na rynku gazowym, rola spółki Gas Storage Poland jest kluczowa. Wielu polityków opozycji i ekspertów obawia się bowiem o bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju po sprzedaży udziałów w tej spółce obcemu podmiotowi.

W końcu w przypadku przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen, udziały w rafinerii zostały sprzedane Saudi Aramco, a 417 stacji paliwa – węgierskiemu koncernowi MOL.

Szefowie PKN Orlen i PGNiG zapewniają jednak, że tak naprawdę nie ma mowy o sprzedaży podziemnych magazynów gazu, a po połączeniu magazyny pozostaną własnością nowo utworzonego koncernu. Zmieni się tylko ich operator – na inną, prawdopodobnie polską, spółkę.

Kiedy dojdzie do połączenia spółek?

Nadzwyczajne walne zgromadzenie PGNiG, które ma podjąć uchwały w sprawie połączenia z PKN Orlen oraz odpowiednich zmian w statucie PKN Orlen zwołano na 10 października.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments