Komisja Europejska zatwierdziła pomoc dla polskich rolników

71
Rolnik trzymające pieniądze i ziemię

Minister Rolnictwa Robert Telus przekazał wczoraj, że Komisja Europejska zatwierdziła program Polski o wartości 210 milionów złotych mający na celu wsparcie sektora podstawowej produkcji rolnej w kontekście wojny Rosji z Ukrainą.

210 mln zł dopłat do materiału siewnego dla polskich rolników tereny rolnicze w Polsce

Komisja Europejska zatwierdziła wczoraj kolejną pomoc rządową dla polskich rolników, w kontekście agresji Rosji na Ukrainę. W ramach pomocy udzielone zostaną dopłaty do zakupu materiału siewnego. Pomoc rządowa na dopłaty to 210 milionów złotych

Komisja stwierdziła, że polski program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych. Podkreślono, że oferowana pomoc nie przekroczy 250 tysięcy euro na beneficjenta i zostanie przyznana nie później niż 31 grudnia 2023 roku.

Komisja Europejska orzekła, że program polskiego rządu jest „niezbędny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego”.

W ramach polskiego programu pomoc będzie polegać na dotacjach bezpośrednich. Celem działania jest wsparcie producentów rolnych, którzy obecnie borykają się z niedoborami płynności ze względu na wzrost cen nasion, które są kluczowym nakładem przy produkcji rolnej.

Kto otrzyma dopłaty do materiału siewnego?

Z wyżej opisanego wsparcia będzie mógł skorzystać rolnik, który:

  • Złożył w 2023 roku wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich
  • Nie ubiegał się jeszcze w tym roku o dopłatę do materiału siewnego (a jeżeli w trwającym od 25 maja naborze złożył wniosek o pomoc, musi go wycofać)
  • Między 15 lipca 2022 roku a 15 czerwca 2023 nabył materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto, bobik, groch siewny, łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna, ziemniak

Potwierdzenie zakupu materiału siewnego stanowi faktura VAT lub jej duplikat. Na dokumencie takim muszą się znaleźć: data sprzedaży lub wydania z magazynu, nazwa gatunku i odmiany rośliny uprawnej, kategoria lub stopień kwalifikacji i numer partii.

Wysokość pomocy będzie obliczana jako iloczyn stawki pomocy i deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni gruntów ornych nie większej niż 50 hektarów obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon. Wnioski będą przyjmowane do 14 sierpnia.

Wysokość dopłat do materiału siewnego

Stawki dopłat do materiału siewnego, w zależności od poszczególnych gatunków roślin uprawnych, prezentują się następująco:

  • 200 PLN za hektar gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi
  • 300 PLN za hektar gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi (oprócz soi)
  • 500 PLN za hektar gruntów ornych obsianych soją
  • 1200 PLN za hektar gruntów ornych obsadzonych ziemniakami

Budżet na taką pomoc dla rolników wynosi 210 milionów złotych. Gdy kwota z wniosków o pomoc przekroczy ten limit, będzie zastosowany współczynnik korygujący.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments