Kolejne obniżki stóp NBP zagrożone? Inflacja w Polsce może “istotnie wzrosnąć”, ostrzega RPP

Udostępnij

Zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami, Rada Polityki pieniężnej (RPP) zdecydowała podczas styczniowego posiedzenia o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionych poziomach, w tym stopy referencyjnej na 5,75 proc.

Wzrost inflacji zmusił RPP do podniesienia stóp proc.

Wysokie stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego spędzają sen z powiek nie jednemu kredytobiorcy. Obserwowany od marca 2021 r. do lutego 2023 r. szalony wzrost inflacji konsumenckiej (CPI) w Polsce zmusił bowiem członków Rady Polityki pieniężnej do znacznego zacieśniania polityki monetarnej.

To też sprawiło, że między październikiem 2021 r. a wrześniem 2022 r. zdecydowali się oni podnieść stopy procentowe aż 11 razy z rzędu, w efekcie czego stopa referencyjna wzrosła o 565 punktów bazowych z 0,10 proc. do 6,75 proc.

Tak znaczny wzrost poziomu stopy referencyjnej w naturalny sposób przyczynił się do skokowego wręcz wzrostu obciążeń związanych z utrzymaniem długu. W niektórych przypadkach raty kredytów wrosły bowiem ponad dwukrotnie.

RPP rozpoczęła cykl luzowania

Zdaje się jednak, że kredytobiorcy najgorsze mają już za sobą. Warto bowiem przypomnieć, że w reakcji na obserwowany od marca 2023 r. spadek inflacji, członkowie Rady Polityki Pieniężnej dokonali na przestrzeni ostatnich miesięcy dwóch obniżek stóp procentowych. Po raz pierwszy zdecydowali się oni na taki ruch we wrześniu, kiedy to stopy spadły o aż 75 pb., co spotkało się z krytyką ze strony ekonomistów i inwestorów.

Decyzja ta wprost przyczyniła się bowiem do skokowego wręcz osłabienia złotego. Mimo to, kilka tygodni później, podczas odbywającego się 3-4 października posiedzenia RPP ponownie obniżyła stopy procentowe. Tym razem skala obniżki wyniosła jednak zaledwie 25 pb., w efekcie czego stopa referencyjna została obniżona do 5,75 proc.


Plantwear

 

Partnerem portalu Portfel Polaka jest Plantwear S.A., polski producent zegarków i biżuterii, oferujący najwyższej jakości produkty wykonane z naturalnych surowców: drewna i kamieni szlachetnych. Odkryj piękno i unikalność modowych dodatków.

Wybierz biżuterię dla siebie!


Rada utrzymała stopy bez zmian

Choć ekonomiści oczekiwali trzeciej obniżki w listopadzie, Rada zdecydowała wówczas o utrzymaniu stóp proc. na niezmienionych poziomach. Podobnie postąpiła także w grudniu, styczniu oraz lutym, o czym poinformowani zastaliśmy dziś. Fakt ten sprawił, że poszczególne stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego wciąż wynoszą odpowiednio:

  • stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej;
  • stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej.

Inflacja „istotnie spadnie” w I kw. 2024 r.

W ocenie Rady Polityki Pieniężnej napływające dane wskazują, że pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego, presje popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostają niskie, co w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziałuje w kierunku niższej krajowej inflacji.

– W I kw. 2024 r. roczna dynamika CPI prawdopodobnie istotnie spadnie, przy czym spadek inflacji bazowej będzie wolniejszy – prognozuje RPP.

Inflacja może istotnie wzrosnąć w drugim półroczu 2024 r.

W kolejnych kwartałach kształtowanie się inflacji obarczone jest jednak niepewnością, w tym związaną z wpływem polityki fiskalnej i regulacyjnej na procesy cenowe, a także tempem ożywienia gospodarczego w Polsce – dodaje RPP.

Decydenci polityczni wskazują przy tym, iż w przypadku przywrócenia wyższej stawki podatku VAT na żywność oraz podniesienia cen energii, „w II połowie 2024 r. inflacja może istotnie wzrosnąć.”

W kierunku wyższej presji popytowej, a co za tym idzie i wzrostu inflacji oddziaływać będzie także zapewne podwyższona dynamika nominalnych wynagrodzeń, w tym w związku z podwyżkami płac w sektorze publicznym.

W tych warunkach Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

– Rada ocenia, że obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie – wskazano w komunikacie po lutowym posiedzeniu RPP.

Kiedy kolejna obniżka stóp NBP?

Ekonomiści od dłuższego czasu zastanawiają się, kiedy RPP zdecyduje się po raz kolejny obniżyć stopy procentowe. Dzisiejsze utrzymanie ich na niezmienionych poziomach nie było dla nikogo większym zaskoczeniem. Zdecydowana większość ekspertów wskazuje bowiem, że kluczowe może okazać się marcowe posiedzenie.

– Powszechnie wskazuje się, że marcowe posiedzenie może przynieść zmiany – dostrzega w rozmowie z Comparic dr Wojciech Świder z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W jego jednak ocenie, od zmiany władzy znacznie zmieniła retoryka i podejście członków RPP do prowadzonej polityki monetarnej.

– Moim zdaniem 2024 rok może być bardziej jastrzębi, niż wielu się spodziewa. Jest spora szansa na to, że obniżki [stóp procentowych – red.] w tym roku mogą być jedynie kosmetyczne, o ile w ogóle nastąpią – prognozuje Świder, dodając, iż w świetle projekcji NBP, zgodnie z którą na razie nie widać, żeby inflacja (6,2%) szybko spadła do celu (1,5-3,5%), ma to swoje uzasadnienie. 

Arkadiusz Jóźwiak
Arkadiusz Jóźwiak
Autor licznych felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii, a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Prelegent wielu konferencji inwestycyjnych oraz szkoleń online. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019 oraz zdobyciem statuetki NEXUS w kategorii Analityk Roku 2019.

Najnowsze

Zobacz również