Kiedy możemy liczyć na odszkodowanie za przerwy w dostawie prądu?

383
ceny prądu

Dostawy prądu, a raczej ich ciągłość, to fundament dzisiejszej cywilizacji. Brak energii elektrycznej w samym gospodarstwie domowym bywa niezwykle uciążliwy. Ponadto, na jeszcze większe straty narażeni są przedsiębiorcy.

Dlatego dostawcy energii, którzy nie poinformują z wyprzedzeniem o przerwach w dostawie prądu, muszą się liczyć z karami, jakie może nałożyć prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Czy w takim razie konsumenci mogą liczyć na bonifikatę lub odszkodowanie?

Przerwy w dostawie energii – podstawowe informacje Odłączenie urządzeń elektrycznych od prądu

Przerwy w dostawie prądu mają swoje odniesienie w obowiązującym prawie – głównie w rozporządzeniu ministra energii z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Rozporządzenie to określa wprawdzie nie jako odszkodowanie, ale bonifikaty, które zgodnie z prawem – czyli bez konieczności sądowego przymuszania dostawcy – przysługują odbiorcy. Co więcej, ten akt wyróżnia następujące rodzaje przerw w dostawie prądu:

  • Przemijające (mikroprzerwy) – trwające nie dłużej niż 1 sekundę
  • Krótkie – trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty
  • Długie – trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin
  • Bardzo długie – trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny
  • Katastrofalne – trwające dłużej niż 24 godziny.

Maksymalny czas trwania przerwy w dostawie prądu skorelowany jest z grupą przyłączeniową. Tak też w wypadku grup I-III i VI, jest on określany przez umowę o świadczenie usług przesyłania energii albo właściwą umowę kompleksową.

Jak długo może trwać przerwa w dostawie prądu?

W przypadku grup przyłączeniowych IV i V dopuszczalny czas trwania przerw jest precyzyjnie określony. Jednorazowa przerwa nie może przekroczyć w przypadku:

  • Przerwy planowanej – 16 godzin
  • przerwy nieplanowanej (awarii) – 24 godzin.

Zaś w odniesieniu do przerw w ciągu roku stanowiących sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich, wartości nie mogą przekroczyć w przypadku:

  • Przerw planowanych – 35 godzin
  • Przerw nieplanowanych (awarii) – 48 godzin.

Warto dodać, że do IV i V grupy zaliczają się podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kilowolt oraz mocy przyłączeniowej większej niż 40 kilowatów.

Co z odszkodowaniami? Blackout

Jeżeli zaś chodzi o bonifikaty, to rozporządzenie ministra energii z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną jasno określa, że odbiorcy przysługuje bonifikata, jeżeli wyżej wymienione wartości czasowe zostały przekroczone.

Co ważne, podmioty przyłączone do sieci o napięciu poniżej 1 kV mają prawo do bonifikaty w wysokości dziesięciokrotności ceny energii elektrycznej za okres, którym wystąpiła przerwa. Inne podmioty mogą skorzystać z bonifikaty w wysokości pięciokrotności ceny.

Roszczenie odszkodowawcze na zasadach ogólnych

Ponadto każdy, kto na skutek niedostępności prądu poniósł możliwą do udowodnienia i wymierną stratę, może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania od przedsiębiorstwa energetycznego.

Co można zrobić, gdy dostawca energii nie zapewnia ciągłości dostaw prądu? W interesie klienta jest niezwłoczne poinformowanie dostawcy o braku prądu i skrupulatność w dokumentowaniu strat, które ponosi i które mogłyby być podstawą do ewentualnego roszczenia odszkodowawczego.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments