KE rekomenduje przedłużenie ograniczeń podróży do Unii o miesiąc – do 15 czerwca

ograniczenie podróży nie ma zastosowania do obywateli UE, obywateli państw spoza UE należących do strefy Schengen i członków ich rodzin oraz obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi w UE, którzy chcą wrócić do domu

183

Komisja Europejska wezwała członkowskie należące do strefy Schengen oraz państwa stowarzyszone w ramach Schengen do przedłużenia o kolejne 30 dni, czyli do 15 czerwca, ograniczenia dotyczącego innych niż niezbędne podróży do Unii Europejskiej, poinformowała Komisja.

Przedłużenie ograniczenia w podróżowaniu w krajach Unii europejskiej

Przypomniała, że niektóre państwa członkowskie UE oraz państwa stowarzyszone w ramach Schengen podejmują pierwsze kroki w kierunku złagodzenia środków służących zwalczaniu rozprzestrzeniania się pandemii, jednak – jak zaznaczyła – sytuacja jest nadal niestabilna.

Z tego też względu – w ocenie Komisji – konieczne jest kontynuowanie działań na granicach zewnętrznych w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzenienia się choroby za pośrednictwem podróży do UE. Znoszenie ograniczeń podróży powinno odbywać się etapami: kontrole na granicach wewnętrznych należy znosić stopniowo i w sposób skoordynowany. Znoszenie ograniczeń na granicach zewnętrznych odbędzie się w kolejnym etapie.

„Nadal mamy przed sobą wspólny cel, jakim jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa poprzez ograniczenie kontaktów personalnych. W wielu krajach europejskich zauważalne są postępy [w walce z koronawirusem], jednak sytuacja na całym świecie jest bardzo niestabilna. Konieczne jest, aby wszelkie działania były podejmowane stopniowo, poszczególne środki należy znosić w kolejnych etapach” – powiedział wiceprzewodniczący ds. promowania europejskiego stylu życia Margaritis Schinas, cytowany w komunikacie.

Komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson podkreśliła, że głównym celem jest przywrócenie normalnego funkcjonowania strefy Schengen „tak szybko, jak sytuacja w obszarze zdrowia na to pozwoli”.

„Ograniczenia swobody przemieszczania się i kontrole na granicach wewnętrznych będą musiały być znoszone stopniowo, zanim przejdziemy do usuwania ograniczeń na granicach zewnętrznych i zagwarantujemy dostęp do UE obywatelom z państw trzecich, podróżującym w celach innych niż niezbędne” – dodała.

Ograniczenie podróży i wezwanie do jego przedłużenia dotyczy „obszaru UE+”, który obejmuje wszystkie państwa członkowskie strefy Schengen (w tym Bułgarię, Chorwację, Cypr i Rumunię) oraz państwa stowarzyszone w ramach Schengen (Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię) – łącznie 30 państw.

Komisja wezwała do przedłużenia dotychczasowych działań, ponieważ – jak podkreśliła – te na granicach zewnętrznych będą skuteczne tylko wówczas, gdy będą wdrażane przez wszystkie państwa członkowskie UE i państwa strefy Schengen na wszystkich granicach w tych samych terminach i w jednolity sposób.

Komisja będzie nadal wspierać państwa członkowskie we wdrażaniu ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE, w tym poprzez regularne wideokonferencje z ministrami spraw wewnętrznych. Decyzję w sprawie rekomendacji do ewentualnego kolejnego przedłużenia ograniczeń dotyczących podróży po 15 czerwca 2020 r. Komisja podejmie w oparciu o rozwój sytuacji epidemiologicznej.

W marcu 2020 r. Komisja zwróciła się do szefów państw lub rządów o wprowadzenie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE przez 30 dni. 8 kwietnia Komisja wezwała do przedłużenia ograniczeń do 15 maja. Od tego czasu wszystkie państwa członkowskie UE (z wyjątkiem Irlandii) oraz państwa stowarzyszone w ramach Schengen podjęły krajowe decyzje o wprowadzeniu, a następnie przedłużeniu tych ograniczeń podróży.

Ograniczenie podróży nie ma zastosowania do obywateli UE, obywateli państw spoza UE należących do strefy Schengen i członków ich rodzin oraz obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi w UE, którzy chcą wrócić do domu.

Jednocześnie, aby obniżyć do niezbędnego minimum wpływ tego ograniczenia na funkcjonowanie społeczeństw, zdaniem Komisji państwa członkowskie nie powinny go stosować do określonych kategorii osób podróżujących w związku z pełnieniem przez nie określonych funkcji. Na wjazd do UE należy nadal zezwalać pracownikom kluczowym, takim jak lekarze, pielęgniarki, pracownicy służby zdrowia, naukowcy i eksperci biorący udział w walce z koronawirusem, a także osobom przewożącym towary, pracownikom przygranicznym i sezonowym pracownikom rolnym.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments