Karta Dużej Rodziny – czym jest i komu przysługuje?

538

Masz troje dzieci lub więcej? Możesz wtedy ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny. Dzięki niej bezpłatnie otrzymasz zniżki na wiele różnych popularnych towarów i usług. Czym dokładnie jest Karta Dużej Rodziny? Jak można ją uzyskać? Przekonamy się poniżej:

Karta Dużej Rodziny – co to?

Karta Dużej Rodziny to nazwa programu promującego politykę prorodzinną, a zarazem nazwa dokumentu identyfikującego członka rodziny wielodzietnej i poświadczający jego prawo do uprawnień ustalonych w Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych.

W praktyce dokument o nazwie Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z co najmniej trójką dzieci, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów choćby z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Karta Dużej Rodziny wspiera więc budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Kartę Dużej Rodziny może uzyskać każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają, lub mieli kiedykolwiek na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, czyli:

 • Rodzice
 • Macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców)
 • Dzieci (do 18. roku życia lub do 25. roku życia, jeśli uczą się w szkole wyższej, albo bez ograniczenia wiekowego, jeśli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Co więcej, Karta Dużej Rodziny jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. Warto zwrócić uwagę, że aby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni – w stosunku do co najmniej trojga dzieci – władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny?

Złożenie wniosku

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej naszemu miejscu zamieszkania. Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia. Kreator wniosku na portalu ułatwia złożenie wniosku i pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione. Aby móc składać wnioski elektronicznie, konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego. Bezpłatny Profil Zaufany można założyć online za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej swojego banku. Cały proces założenia Profilu Zaufanego krok po kroku opisany jest tutaj.

Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Jeśli któryś z członków rodziny mieszka w innej gminie, wniosek trzeba złożyć dodatkowo w jego gminie, wymieniając wszystkich członków rodziny, ale zaznaczając „nie wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny”.

Dodatkowe dokumenty

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty Dużej Rodziny, w szczególności:

 • W przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci
 • W przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa
 • W przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość
 • W przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki, lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce
 • W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
 • W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
 • W przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

Odbiór Karty Dużej Rodziny

Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej dostarczane są do gminy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do podmiotu, który drukuje Karty Dużej Rodziny, zestawu danych niezbędnych do personalizacji Kart objętych zamówieniem, pod warunkiem, że liczba Kart wysyłanych do danej gminy będzie wynosiła co najmniej 15 sztuk. W przypadku gdy liczba zamówień z danej gminy będzie mniejsza niż 15, wysyłka będzie realizowana nie dłużej niż przez kolejne 30 dni. Powiadomienie o tym, że karta jest gotowa do odbioru, otrzymamy za pomocą wiadomości SMS.

Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny posiada jeden ogólnopolski wzór. Ma wymiary karty płatniczej, czyli 54 na 85,6 milimetra. Na karcie znajdziemy następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Numer PESEL
 • Datę ważności Karty
 • Numer Karty
 • Skrótowiec KDR (Karta Dużej Rodziny) napisany alfabetem Braille’a
 • Zabezpieczenia przed podrobieniem

Mobilna Karta Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny jest już dostępna w dwóch formach: tradycyjnej plastikowej karty oraz w formie elektronicznej w postaci aplikacji mobilnej mKDR na urządzeniach mobilnych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało we współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. aplikację mKDR, w której można aktywować swoją Kartę Dużej Rodziny.

Co ważne, od 9 czerwca każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny – niezależnie od tego, czy do tej pory miał ją w wersji tradycyjnej, elektronicznej, czy obu – może z niej korzystać także w aplikacji mObywatel.

Duplikat Karty Dużej Rodziny

W przypadku utraty Karty Dużej Rodziny należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty (taki sam wniosek jak o wydanie karty) i dołączyć do niego oświadczenie do duplikatu oraz potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie duplikatu. Od 9 czerwca 2021 roku opłata za duplikat i za domówienie tradycyjnej formy Karty Dużej Rodziny wynosi 10 złotych.

Karta Dużej Rodziny – zniżki

Karta Dużej Rodziny ma bardzo pokaźną ofertę zniżek. Są one dostępne na terenie całej Polski. Warto zwracać uwagę nie tylko na ogólnopolskie sieci marketów, ale również mniejsze stacjonarne sklepy w okolicy – ich lista stale się powiększa. Miejsca, które honorują zniżki, oznaczone są znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Rabaty, promocje, ulgi najogólniej mówiąc korzyści z posiadania Karty Dużej Rodziny są znaczne z całą pewnością znaczne, gdy rodziny wielodzietne czynnie uczestniczą w życiu społecznym, w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych. Mowa tutaj o zniżkach na takie towary i usługi, jak:

 • Przejazdy kolejowe
 • Wyrobienie paszportu
 • Zakup paliwa
 • Energia elektryczna i gazowa
 • Kina, teatry, muzea, galerie sztuki, opery, filharmonie szeroko rozumiane ośrodki kultury
 • Ośrodki sportu i rekreacji
 • Ośrodki wypoczynkowe
 • Usługi sportowe
 • Księgarnie
 • Szkoły
 • Przedszkola
 • Żłobki
 • Ośrodki szkoleniowe i doradcze
 • Sklepy z branży spożywczej i przemysłowej (w tym sieć dyskontów Lidl)
 • Kawiarnie i restauracje.

Z uwagi na tak szerokie spektrum partnerów uczestniczących w programie Karta Dużej Rodziny nie da się wymienić wszystkich znanych firm, które mają coś do zaoferowania rodzinom wielodzietnym. Na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej znajdziemy jednak szczegółowy wykaz partnerów Karty Dużej Rodziny.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments