Kariera w finansach i bankowości – stanowiska, kwalifikacje, zarobki, ścieżki zawodowe, szanse

98
Mężczyzna chowający do kieszeni pieniądze otrzymane w ramach podwyżki

Nie jest żadną tajemnicą, że kariera w finansach i bankowości kojarzy się z wieloma możliwościami rozwoju zawodowego, ponadprzeciętnie wysokimi zarobkami oraz oczywiście garniturami i pracą w korporacji. Nic więc dziwnego, że studia związane z ekonomią lub finansami i rachunkowością co roku cieszą się gigantycznym zainteresowaniem wśród młodych ludzi.

Czym więc dokładnie charakteryzuje się praca w branży finansowej? Jakie mamy tutaj możliwości? Jakich zarobków można się spodziewać i jakie stanowiska są najbardziej pożądane? Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące kariery w finansach i bankowości zostaną zaprezentowane poniżej:

Finanse i bankowość – najważniejsze stanowiska Księgowy liczy pieniądze

Księgowy

Opis zawodu

W pierwszej kolejności kariera w finansach kojarzy się oczywiście z zatrudnieniem w księgowości i rachunkowości. Wybranie tej ścieżki zawodowej z reguły kojarzy nam się ze stabilnością zatrudnienia oraz łatwością znalezienia posady. W końcu praktycznie każda firma, nieważne czy mała, czy duża, potrzebuje w swoich szeregach osoby odpowiedzialnej za prowadzenie czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych danego przedsiębiorstwa.

Obowiązki księgowego

Księgowy zajmuje się po prostu wszystkim, co związane z rachunkowością w firmie. W tym zakresie znajduje się wiele zadań, takich jak:

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Przechowywanie faktur przedsiębiorstwa
 • Procesowanie pism, dekretacja i przekazywanie do akceptacji
 • Wprowadzanie danych do systemu
 • Weryfikacja dowodów księgowych pod względem ich prawidłowości i legalności
 • Obliczanie podatków
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Pilnowanie, aby firma dotrzymywała wszelkich terminów płatności związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, urzędem skarbowym, etc.

Dodatkowo, osoby na tym stanowisku mogą pomóc początkującym przedsiębiorcom w rejestracji firmy i prawidłowym wypełnieniu wszelkich formularzy. Warto także podkreślić, że wykonywanie tego zawodu jest obciążone odpowiedzialnością, ponieważ to głównie księgowi mogą ponieść kary za wszystkie możliwe błędy w rozliczeniach z urzędem skarbowym. Dlatego bardzo ważne jest, aby wszystkie transakcje zawierane w firmie były odpowiednio udokumentowane w księgach rachunkowych.

Ścieżka kariery

Większość osób, które zdecydowały się na pracę w księgowości, posiada wyższe wykształcenie. Nie ma jednak konkretnego kierunku, który jest wymagany do wykonywania obowiązków w tym zawodzie. Najczęściej wybierane są studia takie jak: ekonomia, finanse i rachunkowość lub zarządzanie. Jeżeli natomiast rozważamy przebranżowienie, możemy pomyśleć o kursach księgowych. Mają one różne poziomy zaawansowania i najczęściej są prowadzone przez prywatne ośrodki edukacyjne.

Jeżeli zależy nam na podnoszeniu kwalifikacji, a tym samym zwiększaniu szans na wyższe zarobki, to powinniśmy zdecydować się na certyfikację zawodu księgowego. W tym celu należy odbyć kursy przygotowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKWP) i zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje. To jego zaliczenie owocuje uzyskaniem certyfikatu księgowego. Księgowa liczy pieniadze

Obecnie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce pozwala zdobyć jeden z czterech stopni kwalifikacji zawodowych:

 • Stopień I – księgowy
 • Stopień II – specjalista ds. rachunkowości
 • Stopień III – główny księgowy
 • Stopień IV – dyplomowany księgowy

Zarobki

Pojęcie zarobków w księgowości jest dość szerokie. Wszystko wynika z faktu, że praca w księgowości może przybierać wiele różnych form. Najczęściej mówimy o funkcji księgowej, ale nad rachunkami czuwają osoby na różnych stanowiskach.

Zarobki w księgowości otwierają asystenci ds. księgowości oraz młodsi księgowi. To osoby zbierają dopiero doświadczenie w zawodzie. Według szacunków ich zarobki będą rozpoczynać się od 3500 złotych brutto miesięcznie, zaś maksymalnie wyniosą 5000 PLN brutto. Najczęściej oferowaną stawką ma być jednak kwota 4500 złotych brutto miesięcznie.

Następnie mamy samodzielnych księgowych, nazywanych także po prostu starszymi lub zwykłymi księgowymi. Są oni odpowiedzialni za obsługę jednego lub co najmniej kilku obszarów rachunkowości, w skład których wchodzą między innymi podatki, zobowiązania czy środki trwałe. Samodzielny księgowy zatem dekretuje i księguje dokumenty, współpracuje przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz komunikuje się z organami podatkowymi. Jego zarobki są już znacznie wyższe. Szacuje się, że w 2022 roku pensja na tym stanowisku zaczyna się się od 6 tysięcy złotych brutto miesięcznie, a maksymalnie wynosi nawet 11 tysiącach PLN.

Pozostaje nam jeszcze główny księgowy. To jedna z najważniejszych osób w przedsiębiorstwie. To na jego barkach spoczywają wszystkie obowiązki finansowe i to on musi odpowiednio zarządzać całym działem rachunkowości. Objęcie stanowiska głównego księgowego wymaga między innymi posiadania kilkuletniego doświadczenia w roli samodzielnego księgowego. Wynagrodzenie głównego księgowego w 2022 roku powinno zawierać się w przedziale od 11 500 złotych brutto miesięcznie do nawet 24 tysięcy PLN – w przypadku osób zatrudnionych na tym stanowisku w dużych korporacjach.

Ogólnie średnie wynagrodzenie w księgowości w ubiegłym roku wyniosło około 4800 złotych netto miesięcznie.

Doradca podatkowy Doradca finansowy wyjaśniający pewne kwestie klientowi

Opis zawodu

Na rynku pracy możemy także dziś zauważyć całe mnóstwo ofert dla doradców podatkowych. W naszym kraju jest to jeden z zawodów zaufania publicznego. Zostać nim może osoba, która uzyska wpis na listę doradców podatkowych i tym samym będzie uprawniona do wykonywania tego zawodu.

Doradca podatkowy zajmuje się między innymi udzielaniem opinii i porad w zakresie obowiązków podatkowych, reprezentowaniem klientów, którzy biorą udział w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach i Sądami Administracyjnymi, poza tym sporządzają oni zeznania i deklaracje oraz pomagają w ich wypełnianiu, prowadzą księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych oraz pomagają w ich uzupełnianiu i prowadzeniu, doradzają w sprawie prawa podatkowego międzynarodowego czy celnego oraz funduszów unijnych.

Dodatkowo, doradcy podatkowi mogą udzielać porad nie tylko w sprawie podatków, lecz także innych rozliczeń. Wykonywać mogą również inne czynności, które określone są w ustawie o doradztwie podatkowym.

Ścieżka kariery

Osoba, która chce zostać doradcą podatkowym, musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych, a także niezachwianą opinię oraz zachowywać się w sposób, który daje rękojmię prawidłowo wykonywanego zawodu.

Poza tym niezbędne jest wyższe wykształcenie, sześciomiesięczna praktyka zawodowa w wymiarze 8 godzin tygodniowo oraz pozytywne zdanie egzaminu na doradcę podatkowego. Osoby ubiegające się o to stanowisko muszą także wnioskować o wpis na listę doradców, ale nie później niż 3 lata od zdania egzaminu.

Co istotne, jedynymi miejscami sześciomiesięcznej praktyki zawodowej są spółki doradztwa podatkowego i doradcy podatkowi.

Zarobki

Średnie miesięczne wynagrodzenie doradcy podatkowego wynosi obecnie 7240 złotych brutto miesięcznie. Warto jednak dodać, że przeciętne zarobki osoby na stanowisku konsultant podatkowy, rok po zdobyciu uprawnień, wynoszą już 10 500 złotych brutto miesięcznie.

Starszy doradca podatkowy zarabia średnio natomiast 16 tysięcy PLN brutto miesięcznie, a doradca na stanowisku menedżera podatkowego – aż 25 tysięcy złotych brutto miesięcznie.

Audytor wewnętrzny Audytor

Opis zawodu

Ogromną popularnością i dużą liczbą ofert cieszy się dziś także praca audytora wewnętrznego. Jest to osoba odpowiedzialna za przeprowadzanie audytów wewnętrznych w każdym dziale firmy, w celu przeprowadzenia kontroli i wychwycenia ewentualnych nieprawidłowości. Celem audytora jest wspieranie kierownika jednostki.

Kontrola procesów zachodzących w przedsiębiorstwie jest również ważna, z punktu zgodności z aktualnymi przepisami. Dodatkowo audyt wewnętrzny jest odpowiedzialny za przegląd zarządzania jednostką, zarządzania jakością konkretnych mechanizmów firmowych oraz zarządzania ryzykiem. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego ma znaczny wpływ na poprawne i wydajne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Po przeprowadzonej kontroli, audytor wewnętrzny zaopatrzony jest w szereg czynności doradczych, które doprowadzą do poprawy gorzej działających części składowych firmy. Jego zadaniem jest skupienie się na działach, w których możliwe jest pojawienie się nieprawidłowości mogących stworzyć największe ryzyko dla firmy. Audytor ocenia efektywność procesów zarządzania ryzykiem i sprawdza je pod kątem zgodności procedur z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowo audytor zajmuje się także przeprowadzaniem kontroli zarządczej i rozmów z pracownikami oraz kadrą kierowniczą. Co więcej, musi być zorientowany w dokumentacji prowadzonej przez firmę oraz sposobu jej archiwizowania.

Ścieżka kariery

Praca w charakterze audytora wewnętrznego może obejmować zarówno sektor prywatny, jak i publiczny. W sektorze prywatnym nie ma konkretnych przepisów regulujących niezbędne do tej pracy kwalifikacje, dlatego przyjmuje się, że są one takie same, jak w sektorze publicznym. Zalicza się do nich:

 • Posiadane obywatelstwo jednego z krajów członkowskich UE
 • Pełną zdolność do czynności prawnych i praw publicznych
 • Niekaralność
 • Wyższe wykształcenie minimum w stopniu licencjata (najlepiej ukończenie takiego kierunku jak ekonomia czy finanse i rachunkowość)

Najlepiej zacząć swoją przygodę z audytem od stażu bądź praktyki. Pozwoli to zapoznać się ze specyfiką pracy a także jest ważnym elementem w budowaniu CV audytora. Dodatkowo po stażu lub praktyce istnieje szansa na stałe zatrudnienie. Zazwyczaj młody audytor wspiera pracę audytora przewodniczącego projektem. Przygotowuje i analizuje dane oraz jest odpowiedzialny na zgromadzenie niezbędnych dokumentów. Negocjacje biznesowe

Wraz ze wzrostem doświadczenia zawodowego, możliwy jest awans na stanowisko audytora, starszego audytora a na końcu samodzielnego audytora wewnętrznego lub menedżera ds. audytów.

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe

Ponadto, warto również pomyśleć o dodatkowych, międzynarodowych kwalifikacjach zawodowych, takich jak: ACCA, CIMA czy CIA. Są one dziś bardzo cenione przez duże korporacje.

Zarobki

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na stanowisku audytor wewnętrzny wynosi 9900 złotych brutto miesięcznie. Młodszy specjalista na tym stanowisku może pochwalić się miesięcznym wynagrodzeniem całkowitym wynoszącym 6100 PLN brutto miesięcznie.

Specjalista, czyli audytor wewnętrzny może liczyć na medianę zarobków na poziomie 12 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Natomiast osoba na stanowisku kierowniczym, czyli starszy specjalista, inkasuje zwykle pensję w okolicach 15 tysięcy PLN brutto miesięcznie.

Analityk finansowy

Opis zawodu

Kolejnym zawodem z tej branży o bardzo dużym znaczeniu jest analityk finansowy. Osoba na tym stanowisku bierze udział w przygotowaniu budżetu firmy, a następnie czuwa i kontroluje, jak jest on realizowany. Dzięki temu, że analitycy pracują dla firmy, mogą ją ustrzec przed problemami w przypadku przekroczenia środków.

Oprócz tego analityk po pomocy w przygotowaniu budżetu oraz kontrolowaniu go powinien wykonywać raporty i analizować dane finansowe firmy, powinien także przygotowywać raporty dotyczące jego rentowności. Ponadto, analityk finansowy współpracuje stale z działem księgowości i kontroluje koszty przedsiębiorstwa.

Jak więc można wywnioskować, analityk finansowy musi mieć pod kontrolą wszystkie przepływy pieniędzy, jakie mają miejsce w firmie. Nie tylko te, które już miały miejsce czy bieżące, lecz także prognozowane.

Ścieżka kariery Grafika prezentująca sporządzanie biznesplanu

Ukończenie konkretnego kierunku studiów nie jest tutaj konieczne do wykonywania zawodu, jednak jednym z warunków stawianych przez pracodawców jest często wyższe wykształcenie na kierunkach takich jak ekonomia, matematyka czy finanse i rachunkowość.

Warto również pomyśleć o dodatkowych, międzynarodowych certyfikatach z zakresu zarządzania finansami, takich jak: ACCA, CFA czy CIA. Są one dziś bardzo cenione przez duże korporacje.

Ponadto, oferty pracy dziś pokazują, że wielu pracodawców szuka pracowników, którzy dopiero co ukończyli studia, na stanowisko młodszy analityk finansowy. Można więc od razu szukać zatrudnienia na rynku pracy jako analityk, by następnie piąć się po szczeblach kariery, uzyskując wieloletnie doświadczenie.

Zarobki

Średnie miesięczne wynagrodzenie młodszego analityka finansowego wynosi 6 tysięcy złotych brutto. W przypadku starszego analityka finansowego, przeciętne wynagrodzenie zwiększa się do 10 500 złotych brutto.

Specjalista ds. zarządzania ryzykiem

Opis zawodu

Specjalista ds. zarządzania ryzykiem jest jednym z członków zespołu, powołanego do realizowania polityki zarządzania ryzykiem w instytucji finansowej lub korporacji. Osoba na tym stanowisku na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia analizuje planowane przedsięwzięcia pod kątem zminimalizowania potencjalnego ryzyka finansowego, z nim związanego.

Specjaliści do spraw ryzyka i analiz opracowują wewnętrzne regulacje i procedury, mające zapewnić bezpieczeństwo kredytowe oraz bezpieczeństwo wszelkich produktów, oferowanych przez instytucję lub firmę. Procedury te muszą funkcjonować w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi, dlatego też specjaliści na bieżąco analizują wszelkie zmiany i nowelizacje, zachodzące w tym prawie. Monitorują także otoczenie rynkowe, ze szczególnym uwzględnieniem posunięć konkurencji. Mężczyzna próbuje poprawić płynność finansową swojego budżetu

Ścieżka kariery

Wśród wymagań stawianych przed kandydatami na stanowisko specjalisty ds. zarządzania ryzykiem najistotniejszym i zarazem najczęściej spotykanym jest posiadanie dyplomu ukończenia wyższej uczelni ekonomicznej. Preferowane kierunki to finanse i rachunkowość oraz ekonomia.

Pracodawcy bardzo cenią również posiadanie doświadczenia w branży finansowej. Duże znaczenie na rynku pracy mają także międzynarodowe kwalifikacje zawodowe, takie jak CRA czy CERA.

Zarobki

Średnie miesięczne wynagrodzenie młodszego specjalisty ds. zarządzania ryzykiem wynosi 4900 złotych brutto. W przypadku starszego analityka finansowego, przeciętne wynagrodzenie zwiększa się do 9800 złotych brutto miesięcznie. Ogółem mediana zarobków w tym zawodzie w Polsce wynosi obecnie 7 tysięcy złotych brutto miesięcznie.

Doradca klienta bankowości korporacyjnej

Opis zawodu

Do zadań doradcy klienta bankowości korporacyjnej należy analiza potrzeb klientów oraz tworzenie i wdrażanie dedykowanych rozwiązań. Wymaga to umiejętności samodzielnego przeprowadzania analizy finansowej, szczegółowej znajomości produktów bankowych, a także inwencji w dostosowywaniu ich do wymagań konkretnej sytuacji.

Oprócz obsługi dotychczasowych klientów, doradca klienta bankowości korporacyjnej ma również pozyskiwać nowe zlecenia. Wartość negocjowanych i obsługiwanych kontraktów opiewa często na bardzo wysokie sumy.

Ścieżka kariery Trener finansowy prowadzący zajęcia

Osoba chcąca podjąć pracę doradcy klienta bankowości korporacyjnej powinna posiadać kilkuletnie doświadczenie w sprzedaży produktów bankowych. Pożądane jest także wykształcenie wyższe, a najlepiej ukończenie kierunku bankowość.

Zarobki

Średnie miesięczne wynagrodzenie na stanowisku doradcy klienta bankowości korporacyjnej wynosi obecnie 12 tysięcy złotych brutto miesięcznie.

Pozostałe zawody

Powyższe stanowiska cieszą się dziś największą popularnością. Nie oznacza to jednak, że możliwości kariery w finansach i bankowości kończą się na nich. Inne stanowiska z tej branży, które choć uchodzą za nieco bardziej niszowe, to również cieszą się dużym prestiżem, to:

 • Makler giełdowy
 • Doradca inwestycyjny
 • Doradca finansowy
 • Doradca kredytowy
 • Analityk produktów bankowych
 • Doradca ubezpieczeniowy

Najbardziej pożądane zawody w branży finansowej

Studenci i absolwenci, którzy planują dziś karierę w finansach jako idealny zawód wskazują najczęściej audytora wewnętrznego. Za tym stanowiskiem przemawiają przede wszystkim wysokie zarobki, możliwość przyszłej kariery oraz perspektywa ciągłej nauki i rozwoju zawodowego. Spore znaczenie ma również prestiż tego zajęcia. Grafika prezentująca celebrytę zarabiającego również jako biznesmen

Na drugim miejscu plasuje się obecnie stanowisko księgowego. Studenci i absolwenci cenią przede wszystkim stabilność pracy w tym zawodzie oraz doskonały work-life balance. Atutem jest również gigantyczna liczba ofert na stanowiskach księgowych

Podium zamyka doradca podatkowy. Na pierwszy plan na tym stanowisku wysuwa się możliwość ciągłej nauki i rozwoju, a zaraz za nią – wysokie zarobki.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments