Jakie cechy posiada osoba inwestująca w kryptowaluty?

Udostępnij

Naukowcy z Uniwersytetu w Agder w Norwegii przeprowadzili badanie mające na celu określenie profilu osób inwestujących w kryptowaluty i wskazanie potencjalnych różnic między płciami na podstawie reprezentatywnej próby ogólnej populacji.

Okazało się, że co prawda mężczyźni są dwukrotnie bardziej niż kobiety skłonni zainwestować na rynku kryptowalut, lecz nie tylko płeć ma kluczowe znaczenie przy podejmowaniu takiego ryzyka.

Z badania Uniwersytetu w Agder wynika bowiem, że na inwestowanie w waluty kryptograficzne decydują się osoby o odpowiednich cechach osobowości, o czym przekonamy się poniżej:

Jak naukowcy zbadali czym wyróżniają się osoby inwestujące w kryptowaluty?

Do pierwszego badania naukowcy z Uniwersytetu w Agder zrekrutowali 126 dorosłych mieszkańców Norwegii w wieku od 18 do 70 lat.

Uczestnikom dostarczono definicje cech osobowości Wielkiej Piątki (na którą składają się ekstrawersja, neurotyzm, sumienność, ugodowość i otwartość na doświadczenia) i poproszono o ocenę, czy osoby z wyższym lub niższym poziomem każdej cechy będą mniej lub bardziej skłonne do inwestowania w kryptowaluty w porównaniu z osobami o przeciwnym poziomie cech.

To samo pytanie zostało zadane w odniesieniu do płci. Uczestnicy podzielili się także informacjami na swój temat, również na temat tego, czy inwestują lub zamierzają inwestować w kryptowaluty.

Wyniki tej fazy wykazały między innymi, że według uczestników to mężczyźni, a także osoby o wyższym poziomie nadmiernej pewności finansowej i poczuciu własnej skuteczności, częściej inwestują w kryptowaluty.

Drugie badanie naukowców z Uniwersytetu w Agder posłużyło zaś walidacji modelu koncepcyjnego z pierwszego badania. Zostało przeprowadzone na szerszej, bo obejmującej grupę ponad 1700 dorosłych Norwegów. Ich średnia wieku wyniosła 52 lata, nieco mniej niż połowę stanowiły kobiety.

Uczestnicy zostali zapytani o poglądy na temat inwestowania w kryptowaluty. Badanie obejmowało także ocenę umiejętności finansowych, wiedzy finansowej, nadmiernej pewności siebie w inwestowaniu, poczucia własnej skuteczności finansowej oraz występowania cech osobowości Wielkiej Piątki.

Kto inwestuje w kryptowaluty?

Na podstawie obu badań okazało się, że 12,5% mężczyzn, w porównaniu do zaledwie 5,6% kobiet, uważa kryptowaluty za odpowiednią alternatywę inwestycyjną. Zdaniem naukowców można to wyjaśnić, przynajmniej częściowo, występującymi między płciami różnicami w zakresie nadmiernej pewności finansowej, ugodowości i sumienności.

Ponadto, okazało się ,że osoby, które były bardziej pewne siebie finansowo, mniej ugodowe, mniej sumienne i bardziej otwarte na doświadczenia, częściej postrzegały kryptowaluty jako realną opcję inwestycyjną.

Profesor Tobias Ottebring z Uniwersytetu w Agder oznajmił, że “wyniki badania świadczą o tym, że, przynajmniej w Norwegii, mężczyźni byli ponad dwa razy bardziej chętni do inwestowania w kryptowaluty niż kobiety”.

Profesor Tobias Ottebring wyjaśnił, że “dysproporcja pomiędzy płciami wywołana jest przez to, że mężczyźni wykazują się mniejszą ugodowością i skrupulatnością pod względem osobowościowym w porównaniu do kobiet”.

Naukowiec z Uniwersytetu w Agder wskazał, że “co zaskakujące, w badaniu okazało się, że kobiety są w nieco większym stopniu nadmiernie pewne siebie w sferze finansów niż mężczyźni, chociaż w literaturze zazwyczaj opisuje się odwrotny stan rzeczy”.

Profesor Tobias Ottebring wytłumaczył, że naukowcom “udało się jednak ustalić, że te trzy zmienne – nadmierna pewność siebie w sferze finansów, ugodowość i skrupulatność mogą wytłumaczyć różnice płciowe w dziedzinie kryptowalut”.

Co więcej, profesor z Uniwersytetu w Agder zauważył, że “kobiety o wyższych wynikach w zakresie ugodowości i skrupulatności miały mniejszą chęć do podejmowania ryzyka. A ponieważ mówi się czasem, że inwestowanie w kryptowaluty to niemalże nowy rodzaj hazardu, bo poziom ryzyka w transakcjach na rynku kryptowalut jest wysoki, kobiety, uśredniając, mogą mieć profil osobowościowy, który w mniejszym stopniu predeterminuje je do podejmowania ryzyka, które najwyraźniej jest konieczne w tej dziedzinie”.

Dlaczego nie chcemy inwestować w kryptowaluty?

Ostatecznie, gotowość do zainwestowania w kryptowaluty wyrażało poniżej 10% ogółu ankietowanych.

Zdaniem naukowców za małą popularnością takiej opcji lokowania kapitału stać może przede wszystkim to, że jest to rynek dość młody, więc przyciąga głównie amatorów nowych technologii. Nie bez znaczenia jest jednak również duże ryzyko oraz, co ciekawe, aspekt ekologiczny.

Profesor Tobias Ottebring podkreślił ponadto, że “kryptowaluty nie są objęte żadną ochroną prawną, która zadziała, gdy coś pójdzie nie tak. Sprawia to, że ryzyko staje się jeszcze większe”.

Naukowiec z Uniwersytetu w Agder zaznaczył przy tym, że “nie ma żadnej gwarancji, że inwestowanie w kryptowaluty przyniesie zarobek. Równie dobrze można na tym bardzo wiele stracić, a cena różnych kryptowalut bywa bardzo zmienna i niestabilna, więc trudno przewidzieć najlepszy czas na inwestowanie w te aktywa”.

Profesor Tobias Ottebring wskazał ponadto, że “funkcjonowanie kryptowalut pochłania też ogromne ilości energii wykorzystywanej do ich kopania oraz skutkuje olbrzymią ilością odpadów elektronicznych, które przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych. Szacuje się, że branża kryptowalut zużywa tyle samo energii, co cała Holandia”.

Według profesora z Uniwersytetu w Agder “z tego powodu osoby o większej świadomości ekologicznej mniej chętnie inwestują w takie wirtualne aktywa”.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również