Jak zgłosić upadłość firmy?

197

jak zgłosić upadłość firmyNietrafione inwestycje czy źle dobrani partnerzy biznesowi mogą mocno uderzyć przedsiębiorców po kieszeni i nawet doprowadzić do bankructwa firmy. Co istotne, może się to zdarzyć każdemu, zwłaszcza w tak trudnych dla gospodarki czasach. Jeżeli Ty też należysz do tego grona i zostałeś zmuszony do ogłoszenia upadłości, koniecznie sprawdź nasz artykuł i dowiedz się jak to zrobić.

Upadłość przedsiębiorstwa – co to znaczy?

Upadłość to inna nazwa na bankructwo. Jeżeli firmę dotyka ten stan, oznacza to, że nie jest ona w stanie regulować swoich zobowiązań względem wierzycieli. Możliwość ogłoszenia upadłości jest dostępna zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych. Jednak by móc to zrobić, należy spełnić określone warunki.

Sama niewypłacalność bieżąca nie jest podstawą do ogłoszenia upadłości firmy. Wiele zależy od charakteru spółki i tego co jest powodem tego, że spóźnia się z wypłatą zobowiązań. Istotne jest także to, jak długo przedsiębiorstwo nie jest w stanie spłacać swoich wierzycieli. O bankructwie i prawie do ogłoszenia upadłości może być mowa dopiero wtedy, kiedy zaległości przekraczają minimum trzy miesiące, a więc stają się długoterminowe.

Jak i gdzie zgłosić upadłość firmy?

Jeżeli firma spełnia wszystkie niezbędne warunki do ogłoszenia upadłości, należy zgłosić ten fakt w wydziale gospodarczym sądu rejonowego właściwym dla miejsca prowadzenia działalności. Ważne jest to, by nie zwlekać zbyt długo z tą czynnością, gdyż jest to niezgodne z prawem. Ustawa mówi o tym, że dłużnik jest zobowiązany do złożenia wniosku o upadłość nie później niż w terminie do dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do jej ogłoszenia.

Wniosek o upadłość firmy powinien zawierać wszystkie podstawowe informacje o dłużniku i jego działalności, a także musi wskazywać okoliczności, które uzasadniają jego złożenie. Dodatkowo należy także złożyć oświadczenie na piśmie, które poświadcza prawdziwość wszystkich danych zawartych we wniosku.

Upadłość firmy – co dalej?

Złożenie wniosku prowadzi do wszczęcia postępowania sądowego wobec dłużnika. Podczas jego trwania można kontynuować prowadzenie działalności, pod warunkiem dalszego odprowadzania podatków i składek ZUS. Jednakże często majątek dłużnika zostaje zabezpieczony na poczet ewentualnych należności wobec wierzycieli, więc funkcjonowanie firmy w takich okolicznościach może być bardzo utrudnione.

Należy też pamiętać, że samo złożenie wniosku nie oznacza automatycznie zatwierdzenia upadłości. Sąd może go odrzucić, jeżeli uzna, że dłużnik poprzez ogłoszenie upadłości nie jest w stanie spłacić wierzycieli.

Porady prawne związane z upadłością

Wnioski upadłościowe są powiązane ze skomplikowanymi procedurami. Z tego powodu warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej, która dopilnuje, by wszystko odbywało się zgodnie z literą prawa. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat usług prawnych powiązanych z ogłoszeniem upadłości, koniecznie odwiedź stronę kancelarii Upper Case i skonsultuj się z tamtejszymi specjalistami. Wszystkie szczegóły znajdziesz na stronie https://uppercase.pro/uslugi/upadlosc-przedsiebiorstw.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments